Bộ môn Công nghệ Sinh học thông báo Seminar kỹ năng chủ đề:

Bí quyết chinh phục nhà tuyển dụng

- Diễn giả: ThS. Trương Thị Lệ Hằng (Thạc sĩ Quản trị kinh doanh trường ĐH Mở Malaysia; Giám đốc Nghiên cứu và phát triển và Giảng viên - Công ty Giải pháp Quản trị 5MS). Với 15 năm trong công tác Quản trị nhân sự ở các vị trí Giám đốc điều hành, Trưởng phòng Hành chính nhân sự, Giám đốc Hành chính nhân sự, Chuyên gia tư vấn tái cấu trúc và xây dựng hệ thống Quản trị Nhân sự.

- Thời gian: bắt đầu lúc 13 giờ 30 ngày 24/7/2020 (thứ 6)

- Địa điểm: phòng TV101

- Đối tượng tham dự: toàn thể sinh viên CNSH, bắt buộc đối với sinh viên khóa 2016

 

Số lần xem trang: 234
Điều chỉnh lần cuối: 28-07-2020

THÔNG BÁO DÀNH CHO SINH VIÊN

Thông báo học bổng (30-10-2020)

Điểm thi học kì 2/2019-2020 các lớp Đại trà (cập nhật ngày 9/11/2020) (03-09-2020)

Điểm thi học kì 2/2019-2020 các lớp Chất lượng cao (cập nhật ngày 26/10/2020) (03-09-2020)

Thông báo về việc đăng ký hoãn thi học kì 2/2019 - 2020 dành cho sinh viên bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 (04-08-2020)

Kết quả bài kiểm tra Đạo đức trong Nghiên cứu khoa học - khóa 2017 (24-06-2020)

Thông báo v/v Kiểm tra kiến thức về Đạo đức trong Nghiên cứu khoa học (11-06-2020)

Seminar kỹ năng ngày 30/5/2020 (25-05-2020)

Điểm thi Học kì 1/2019-2020 các lớp Đại trà (cập nhật 13/5/2020) (13-01-2020)

Điểm thi Học kì 1/2019-2020 các lớp Chất lượng cao (cập nhật 13/5/2020) (13-01-2020)

Quyết định v/v buộc thôi học sinh viên thuộc Bộ môn CNSH (23-02-2020)

Xem thêm ...

Trang liên kết

 

 

 

 

 

 

 

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : một bốn không hai năm

Xem trả lời của bạn !