Hướng dẫn trình bày Khóa luận tốt nghiệp TẢI VỀ

1. Phiếu đánh giá khóa luận tốt nghiệp dành cho Người phản biện TẢI VỀ

2. Phiếu đánh giá khóa luận tốt nghiệp dành cho Thành viên hội đồng TẢI VỀ

3. Phiếu đánh giá khóa luận tốt nghiệp dành cho Người hướng dẫn khoa học TẢI VỀ

4. Giấy đề nghị bảo lưu - gia hạn thời gian thực hiện KLTN TẢI VỀ 

5. Giấy đề nghị ngưng tiến độ thực hiện KLTN TẢI VỀ

6. Phiếu báo cáo tiến độ đợt 3 TẢI VỀ

7. Hướng dẫn cộng điểm KLTN TẢI VỀ

8. Giấy đề nghị xét tốt nghiệp TẢI VỀ

9. Phiếu khai thông tin cấp bằng tốt nghiệp TẢI VỀ

 

 

Số lần xem trang : :2712
Nhập ngày : 02-03-2018
Điều chỉnh lần cuối :25-02-2019

Contact us(11-09-2018)

TS. Trần Thị Lệ Minh(06-12-2017)

Thông tin liên hệ(02-09-2016)

Nguyễn Tấn Chung(13-05-2014)

Võ Khánh Hưng(22-08-2013)

Giảng viên trẻ BM.CNSH nhận giấy tuyên dương của Hội nghị thường niên về vi khuẩn lần thứ 65 tại Kobe - Nhật Bản(29-11-2012)

Loay hoay tìm vacxin chống dịch (Nguồn: Báo nông nghiệp việt nam)(27-02-2012)

Danh sách đề tài tốt nghiệp lớp DH06SH (2006-2010)(22-09-2011)

Danh sách đề tài tốt nghiệp lớp DH06SH (mảng Môi trường)(22-09-2011)

Danh sách đề tài tốt nghiệp lớp DH06SH (mảng Vi sinh)(22-09-2011)

Danh sách đề tài tốt nghiệp lớp DH06SH (mảng Y sinh - Động vật)(22-09-2011)

Luận văn tốt nghiệp lớp DH06SH Mảng Thực vật(22-09-2011)

Khoá luận tốt nghiệp lớp DH03SH mảng MÔI TRƯỜNG(14-08-2010)

Khoá luận tốt nghiệp lớp TC03SHCM mảng SINH HOÁ(14-08-2010)

Khoá luận tốt nghiệp lớp TC03SHCM mảng VI SINH(14-08-2010)

Khoá luận tốt nghiệp lớp DH02SH mảng SINH TIN(14-08-2010)

Khoá luận tốt nghiệp lớp DH02SH mảng THỰC VẬT(14-08-2010)

Dề tài tốt nghiệp lớp DH01SH mảng THỰC VẬT(14-08-2010)

Hướng nghiên cứu(25-12-2007)

 

 

 

 

 

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : sáu bốn bảy sáu ba

Xem trả lời của bạn !