1. Đề nghị tạm dừng tiến độ học tập TẢI VỀ

2. Giấy đề nghị vào học lại TẢI VỀ

3. Giấy đề nghị xét tốt nghiệp TẢI VỀ

4. Phiếu khai thông tin cấp bằng tốt nghiệp TẢI VỀ

5. Phiếu thanh toán tài sản TẢI VỀ

6. 

7. Giấy mượn hội trường (P.QTVT) TẢI VỀ

8. Giấy mượn phòng học (P.ĐT) TẢI VỀ

9. Giấy mượn phòng học (Viện) TẢI VỀ

10. Giấy đề nghị điều chỉnh điểm thi (Giáo viên) TẢI VỀ

11. Giấy đề nghị điều chỉnh điểm thi (Sinh viên) TẢI VỀ

12. Giấy đề nghị học cùng lúc 2 chương trình TẢI VỀ

13. Kế hoạch học tập cùng lúc 2 chương trình TẢI VỀ

14. Đề nghị thôi học cùng lúc 2 chương trình TẢI VỀ

15. Giấy đề nghị chuyển hệ đào tạo TẢI VỀ

16. Giấy đề nghị xét tương đương TẢI VỀ


 

Số lần xem trang : :145
Nhập ngày : 29-01-2018
Điều chỉnh lần cuối :

Trang liên kết

 

 

 

 

 

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : tám chín một một bảy