LÝ LỊCH KHOA HỌC

Họ và tên: ĐINH XUÂN PHÁT

Năm sinh: 1979

Học vị: Tiến sỹ

Chuyên ngành: Thú Y

Email: dinhxuanphat@hcmuaf.edu.vn

 

 1. Quá trình đào tạo

 - Đại học:

Nơi đào tạo: Trường Đại học Nông Lâm TP. HCM

Chuyên ngành: Thú Y

Năm tốt nghiệp: 2001

 - Sau đại học:

Thạc sĩ:

Nơi đào tạo: University of Nebraska Lincoln, USA

Chuyên ngành: Thú Y

Năm tốt nghiệp: 2009

Tiến sĩ:

Nơi đào tạo: University of Nebraska Lincoln, USA

Chuyên ngành: Thú Y

Năm tốt nghiệp: 2012

 

 2. Giải thưởng cá nhân

 - 2009 - 2012: Học bổng nghiên cứu sinh Tiến sĩ toàn phần. Khoa Chăn nuôi thú y và Khoa học y sinh – Đại học Nebraska-Lincoln, Hoa Kỳ.

- 2007-2009: Học bổng quốc gia Việt nam đào tạo thạc sĩ tại nước ngoài.

- 2001: Thủ khoa chuyên ngành Bác sĩ thú y – ĐH Nông Lâm TP. HCM.

2000: Một trong 50 sinh viên trên toàn quốc nhận danh hiệu “Sao Tháng Giêng” của Hội Sinh Viên Việt Nam trao tặng 5 năm 1 lần vào ngày Sinh Viên Việt Nam (9/1).

- 1998-2000: Học bổng Việt Nhật hàng năm do Hiệp Hội Học Bổng Việt Nhật trao tặng (5 trong số 12,000 sinh viên được chọn)

- 1999: Giấy khen cho sinh viên xuất sắc trong học tập và nghiên cứu do Đoàn Thanh Niên TP.HCM trao tặng.

- 1997: Thủ khoa giai đoạn Đại Cương do Đại học Quốc gia TP.HCM trao tặng. 

  

3. Quá trình công tác

- 2001 - 2003: Đại diện kỹ thuật, Công ty CP, công ty JJ – Degussa.

- 2003 - 2007: Giảng viên, Bộ môn CNSH, trường Đại học Nông Lâm TP. HCM.

- 2012 - 2014: Nghiên cứu viên sau Tiến Sĩ tại University of Nebraska Lincoln,  USA.

- 2014 - nay: Giảng viên, Bộ môn CNSH, trường Đại học Nông Lâm TP. HCM.

 

4. Các đề tài nghiên cứu đã thực hiện

STT

Tên đề tài

Cơ quan chủ trì

Thời gian

1

Xác định hiệu giá kháng thể kháng E. coli trong lòng đỏ trứng gà

ĐH Nông Lâm TP.HCM

2005-2006

2

Dò tìm đồng tác nhân của porcine circovirus trong hội chứng còi cọc sau cai sữa trên heo

University of Nebraska Lincoln, USA.

2007-2008

3

Nhận diện và phân tích đột biến gen có lợi cho sức sống của virus Vesicular stomatitis mang gen ngoại lai

University of Nebraska Lincoln, USA.

2008-2009

 

4

Thiết lập dòng tế bào biểu hiện ổn định các protein cần thiết cho quá trình sao chép bộ gen của virus Vesicular stomatitis

University of Nebraska Lincoln, USA.

2009-2010

5

Nghiên cứu tương tác giữa thụ thể tế bào với các protein bề mặt của virus gây hội chứng lọan sản và hô hấp trên heo (PRRSV)

University of Nebraska Lincoln, USA.

2009-2010

6

Dò tìm và phân tích chức năng các tác nhân tế bào đóng vai trò quan trọng trong quá trình xâm nhiễm tế bào của virus Vesicular stomatitis

University of Nebraska Lincoln, USA.

2010-2013

 

5. Các hội nghị đã tham gia  

Thời gian

Tên hội nghị

Địa điểm

Trách nhiệm

12/2016

The 1st international conference on applied microbiology VNUHCM-University of Science

TP. HCM

 

Báo cáo khoa học: Pantropic PRRSV virus containing VSV glycoprotein as a
vaccine candidate.

09/2016

Federation of Asian Veterinary Associations - 2016 Congress

TP. HCM

 

Báo cáo khoa học: Development of pantropic PRRSV replicon containing VSV glycoprotein

04/2015

Hội nghị Chăn nuôi Thú Y toàn quốc 2015

Cần Thơ

Examining the stability of exogenous genes inserted into vesicular stomatitis virus (VSV) genome, a potential virus vector for vaccine development.

03/2014

Nebraska Center for Virology Annual FLYSWAT Virology

Nebraska - USA

Trình bày poster: Functions of hnRNP K in virus infections and cellular innate immune response

07/2013

Annual Meeting of American Society for Virology (ASV 2013)

Pennsylvania - USA

Báo cáo khoa học: Vai trò của protein hnRNP K trong quá trình xâm nhiễm tế bào của virus VSV (Roles of hnRNP K in VSV infection)

03/2013

Nebraska Center for Virology Annual FLYSWAT Conference

 

 

Nebraska - USA

Báo cáo khoa học: Protein hnRNP K của tế bào hỗ trợ quá trình xâm nhiễm của virus VSV bằng cách ức chế sự chết theo chương trình của tế bào (Cellular hnRNP K protein supports VSV infection by inhibiting virus induced- apoptosis pathway)

07/2012

Annual Meeting of American Society for Virology (ASV 2012)

Wisconsin - USA

Trình bày poster: Sự xâm nhiễm của virus VSV gây thành lập thể stress trong tế bào (Induction of stress-granule like structures in vesicular stomatitis virus infection)

09/2012

Nebraska Center for Virology - Annual Symposium 2012

Nebraska - USA

Trình bày poster: Vai trò của protein tế bào TIA1 trong việc ức chế sự lây nhiễm của virus VSV (Inhibitory roles of cellular TIA1 protein on VSV infection)

03/2012

Nebraska Center for Virology - Annual FLYSWAT Conference

 

 

Nebraska - USA

Báo cáo khoa học: Sự xâm nhiễm của virus VSV gây thành lập thể stress trong tế bào (Induction of stress-granule like structures in vesicular stomatitis virus infection)

07/2011

Annual Meeting of American Society for Virology (ASV 2011)

Minnesota - USA

Báo cáo khoa học: Vai trò của protein tế bào PCBP1 và PCBP2 trong việc ức chế sự nhân lên của virus Vesicular stomatitis (Antagonistic effects of cellular poly(C) binding proteins on vesicular stomatitis virus gene expression)

03/2011

Nebraska Center for Virology - Annual FLYSWAT Conference

 

 

Nebraska - USA

Báo cáo khoa học: Vai trò của protein tế bào PCBP1 và PCBP2 trong việc ức chế sự nhân lên của virus Vesicular stomatitis (Roles of cellular poly(C) binding proteins on vesicular stomatitis virus infection)

12/2008

Conference of Research Workers in Animal Diseases (CRWAD)

Chicago - USA

Trình bày poster: Dò tìm đồng tác nhân của porcine circovirus trong hội chứng còi cọc sau cai sữa trên heo (An attempt to detect novel putative infectious co-factors in the etiology of PMWS in swine infected with porcine circovirus type 2)

 

06/2004

Certificate of the first mini – lecture of A – IMBN on Frontier of genome and medical science workshops

 TP. HCM

 

 

Học tập

 

05/2004

Certificate of training on techniques applied in Protein analysis workshops

 TP. HCM

 

 

Học tập

 

6. Các công trình đã công bố

 

***Bài báo đăng trên các tạp chí khoa học nước ngoài:

1. Das, A., P. X. Dinh, and A. K. Pattnaik. "Trim21 regulates Nmi-IFI35 complex-mediated inhibition of innate antiviral response." Virology 485 (2015): 383.

2. Das, A., P. X. Dinh, D. Panda, and A. K. Pattnaik. 2014. Interferon-inducible protein IFI35 negatively regulates RIG-I antiviral signaling and supports vesicular stomatitis virus replication. J Virol 88:3103-3113.

3. Dinh, P. X., A. Das, R. Franco, and A. K. Pattnaik. 2013. Heterogeneous nuclear ribonucleoprotein k supports vesicular stomatitis virus replication by regulating cell survival and cellular gene expression. J Virol 87:10059-69.

4. Pattnaik, A. K., and P. X. Dinh. 2013. Manipulation of cellular processing bodies and their constituents by viruses. DNA and cell biology 32:286-291.

5. Dinh, P. X., L. K. Beura, P. B. Das, D. Panda, A. Das, and A. K. Pattnaik. 2013. Induction of stress granule-like structures in vesicular stomatitis virus-infected cells. J Virol 87:372-383.

6. Dinh, P. X., D. Panda, P. B. Das, S. C. Das, A. Das, and A. K. Pattnaik. 2012. A single amino acid change resulting in loss of fluorescence of eGFP in a viral fusion protein confers fitness and growth advantage to the recombinant vesicular stomatitis virus. Virology 432:460-469.

7. Marozin, S., J. Altomonte, S. Apfel, P. X. Dinh, E. N. De Toni, A. Rizzani, A. Nussler, N. Kato, R. M. Schmid, A. K. Pattnaik, and O. Ebert. 2012. Posttranslational modification of vesicular stomatitis virus glycoprotein, but not JNK inhibition, is the antiviral mechanism of SP600125. J virol 86:4844-4855.

8. Panda, D., A. Das, P. X. Dinh, S. Subramaniam, D. Nayak, N. J. Barrows, J. L. Pearson, J. Thompson, D. L. Kelly, I. Ladunga, and A. K. Pattnaik. 2011. RNAi screening reveals requirement for host cell secretory pathway in infection by diverse families of negative-strand RNA viruses. Proc Natl Acad Sci U S A 108:19036-19041.

9. Dinh, P. X., L. K. Beura, D. Panda, A. Das, and A. K. Pattnaik. 2011. Antagonistic effects of cellular poly(C) binding proteins on vesicular stomatitis virus gene expression. J Virol 85:9459-9471.

10. Beura, L. K., P. X. Dinh, F. A. Osorio, and A. K. Pattnaik. 2011. Cellular poly(c) binding proteins 1 and 2 interact with porcine reproductive and respiratory syndrome virus nonstructural protein 1beta and support viral replication. J Virol 85:12939-12949.

11. Panda, D., P. X. Dinh, L. K. Beura, and A. K. Pattnaik, 2010. Induction of interferon and interferon signaling pathways by replication of defective interfering particle RNA in cells constitutively expressing vesicular stomatitis virus replication proteins. J Virol 84:4826-31.

12. Das, P. B., P. X. Dinh, I. H. Ansari, M. de Lima, F. A. Osorio, and A. K. Pattnaik, 2010. The minor envelope glycoproteins GP2a and GP4 of porcine reproductive and respiratory syndrome virus interact with the receptor CD163. J Virol 84:1731-40.

13. Das PB, Vu HL, Dinh PX, Cooney JL, Kwon B, Osorio FA, Pattnaika AK. Glycosylation of minor envelope glycoproteins of porcine reproductive and respiratory syndrome virus in infectious virus recovery, receptor interaction, and immune response. Virology. 2011 Feb 20;410(2):385-394.


***Bài báo đăng trên các tạp chí khoa học trong nước:

 1. Đinh Xuân Phát và Nguyễn Ngọc Hải, 2006. Xác định hiệu giá kháng thể kháng E.coli trong lòng đỏ trứng gà. 

 

 

Số lần xem trang : :706
Nhập ngày : 06-12-2017
Điều chỉnh lần cuối :19-12-2017

ThS. Tôn Trang Ánh(15-12-2017)

PGS.TS. Lê Đình Đôn(07-12-2017)

TS. Biện Thị Lan Thanh(06-12-2017)

ThS. Lê Hồng Thủy Tiên(06-12-2017)

ThS. Tô Thị Nhã Trầm(06-12-2017)

ThS. Tôn Bảo Linh(06-12-2017)

TS. Nguyễn Ngọc Tấn(06-12-2017)

Danh sách Giảng viên giảng dạy ngành Công nghệ Sinh học(06-12-2017)

Lời cảm ơn đến công ty TNHH Syngenta Việt Nam (08-05-2015)

Luận văn tốt nghiệp lớp DH07SH(14-10-2011)

Khoá luận tốt nghiệp lớp DH05SH mảng Y SINH(14-08-2010)

Khoá luận tốt nghiệp lớp DH05SH mảng NANO(14-08-2010)

Khoá luận tốt nghiệp lớp DH05SH mảng MÔI TRƯỜNG(14-08-2010)

Khoá luận tốt nghiệp lớp DH05SH mảng SINH HOÁ(14-08-2010)

Khoá luận tốt nghiệp lớp DH05SH mảng VI SINH(14-08-2010)

Khoá luận tốt nghiệp lớp DH05SH mảng THUỶ SẢN(14-08-2010)

Khoá luận tốt nghiệp lớp DH05SH mảng ĐỘNG VẬT(14-08-2010)

Khoá luận tốt nghiệp lớp DH05SH mảng THỰC VẬT(14-08-2010)

Khoá luận tốt nghiệp lớp DH04SH mảng NANO(14-08-2010)

Khoá luận tốt nghiệp lớp DH04SH mảng MÔI TRƯỜNG(14-08-2010)

Trang liên kết

 

 

 

 

 

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : sáu hai một chín bảy

Xem trả lời của bạn !