Hình chụp tại Bộ môn Công nghệ Sinh học - Tòa nhà A1, Viện Nghiên cứu Công nghệ Sinh học và Môi trường - Trường Đại học Nông Lâm TP. HCM

 

 

 

Số lần xem trang : :781
Nhập ngày : 19-05-2017
Điều chỉnh lần cuối :31-05-2017

Hoạt động nghiên cứu của sinh viên với GS. Endo trường Đai hoc Tohoku Gakuin (Nhật Bản) về công nghệ Bioremediation (07-07-2017)

Hội diễn văn nghệ Mừng xuân Giáp Ngọ 2014(31-12-2013)

Trang liên kết

 

 

 

 

 

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : chín chín chín chín bốn

Xem trả lời của bạn !