STT

Mã SV

Họ Và Tên

Ng/Sinh

1

07126001

LÂM THỊ DIỆU                    ÁI                

21/06/88

2

07126009

ÐỖ BẢO TRÂM                    ANH

27/10/89

3

07126005

LÊ HOÀNG DUYÊN               ANH

24/10/89

4

07126006

NGUYỄN VŨ NGỌC               ANH

03/01/89

5

07126012

LÊ THỊ                                         ÁNH

22/08/88

6

07126010

TRẦN NỮ NGỌC                  ÁNH

27/05/90

7

07126246

DANH                                ÂN

24/12/86

8

07126013

NGUYỄN HỒNG                   ÂN

06/10/88

9

07126018

LÊ THỊ NGỌC                      BÍCH

05/12/89

10

07126021

LÊ THỊ LAN                        CHI

02/12/88

11

07126023

NGUYỄN VĂN                      CHÍ

23/12/89

12

07126024

CAO DOÃN                         CHINH

12/12/89

13

07126028

HUỲNH TUẤN                      CƯỜNG

05/09/89

14

07126034

HOÀNG LỆ                                  DUNG

25/10/89

15

07126040

ÐẶNG THANH                      DUYÊN

27/03/89

16

07126045

HUỲNH QUỐC                     ÐẠT

06/12/89

17

07126046

                                     ÐẮC

04/02/89

18

07126047

PHAN QUỐC                       ÐĨNH

08/06/89

19

07126247

DANH KIM                          ÐƯỢC

05/07/88

20

07126052

ÐINH THỊ                                  

20/10/88

21

07126053

HUỲNH THỊ THU                

17/02/89

22

07126051

TRẦN HẢI                                          

24/03/89

23

07127068

                                     KIÊN

27/10/89

24

07126054

VÕ THIÊN THI                    HẠ

03/09/89

25

07126056

NGUYỄN TRỌNG                  HẢI

25/12/89

26

07126058

NGUYỄN THÙY                    HẠNH

03/05/89

27

07126060

HỒ THỊ                                       HIỀN

03/02/89

28

07126062

DƯƠNG CÔNG                    HIỆP

28/09/87

29

07126064

TRẦN MINH                        HIẾU

11/10/88

30

07126067

HUỲNH THÁI                      HÒA

12/12/88

31

07126068

NGUYỄN VĂN                      HOẢN

08/02/89

32

07126074

NGUYỄN ÐÌNH NHẬT            HOÀNG

04/12/89

33

07126085

CHU LƯƠNG                       HÚY

25/09/89

34

07126087

NGUYỄN NGỌC BÍCH            HUYỀN

27/07/89

35

07126093

ÐINH THỊ HÀI                     HƯƠNG

18/05/89

36

07126095

NGUYỄN THỊ                              HƯƠNG

05/06/87

37

07126096

NGUYỄN THỊ                      HƯƠNG

06/06/89

38

07126249

TRẦN TẤN                          KHẢI

16/06/88

39

07126104

ÐINH QUỐC                       KHÁNH

19/04/89

40

07126248

                                    KHÂM

07/12/87

41

07126105

HUỲNH KHOA                     KHÔI

11/07/89

42

07126109

NGUYỄN THỌ                     LÂM

11/07/89

43

07126111

BÙI THỊ THÚY                    LIỄU

24/06/89

44

07126112

NGUYỄN THỊ                      LIỆU

20/02/89

45

07126113

ÐẶNG DUY                         LINH

19/05/89

46

07126115

NGUYỄN THỊ MỸ                 LINH

02/08/89

47

07126116

NGUYỄN THỊ MỸ                 LINH

14/03/89

48

07126118

ÔNG THANH                       LONG

17/01/89

49

07126122

VÕ TẤN                             LỰC

24/12/89

50

07126126

NGUYỄN THỊ LY                  NA

04/10/89

51

07126250

TRƯƠNG HẢI                      NAM

16/12/88

52

07126251

DOANH THỊ                        NGA

21/12/86

53

07126128

NGUYỄN THỊ THANH            NGA

08/06/89

54

07126130

HUỲNH DIỆU                      NGỌC

24/11/89

55

07126132

TRẦN CAO                          NGUYÊN

05/08/89

56

07126136

NGUYỄN LÝ                        NHƠN

30/05/89

57

07126142

ÐẶNG VĂN                          PHÁT

03/02/89

58

07126252

CHAU                                PHI

29/11/86

59

07126146

TRẦN VĂN                          PHỤNG

24/12/89

60

07126145

VÕ MINH                           PHỤNG

/07/87

61

07126151

TRẦN NGUYỄN ANH             QUANG

17/11/89

62

07126153

NGUYỄN THỤY NGUYỆT        QUẾ

26/10/89

63

07126155

PHAN THỊ                          QUYÊN

29/09/89

64

07126156

LĂNG ÐỨC                          QUỲNH

06/04/89

65

07126157

HUỲNH ÐĂNG                     SANG

27/05/89

66

07126158

NGUYỄN HỒNG                   SANG

15/01/89

67

07126160

DƯƠNG PHÚ                      

12/10/89

68

07126163

NGUYỄN THỊ THU                SƯƠNG

20/01/89

69

07126166

NGUYỄN MINH                    TÂN

25/10/89

70

07126170

MÃ YẾN                             THANH

04/08/88

71

07126172

PHẠM ÐÌNH                        THÀNH

01/10/84

72

07126177

BÙI THANH                        THẢO

25/07/89

73

07126178

TRẦN THANH                      THẢO

10/10/88

74

07126176

VŨ THỊ PHƯƠNG                 THẢO

01/11/89

75

07126183

TRẦN VĂN                          THÔNG

02/09/89

76

07126184

NGUYỄN THỊ                      THỜI

19/05/89

77

07126185

LÊ THỊ                               THƠM

12/02/89

78

07126186

NGUYỄN THỊ YẾN                THU

18/05/89

79

07126190

TRẦN THỊ BÍCH                   THÚY

12/01/88

80

07126193

ÐINH QUỐC                       THƯỢNG

16/08/89

81

07126197

NGUYỄN ANH                      TÍN

22/10/89

82

07126198

PHAN HỮU                         TÍN

09/09/89

83

07126203

ÐỖ THANH                         TRÀ

29/08/89

84

07126253

DANH QUỐC                       TRANG

30/07/87

85

07126206

HUỲNH THỊ XUÂN                TRANG

12/10/89

86

07126209

LÊ MINH                            TRÍ

07/09/89

87

07126213

NGUYỄN MAI                      TRINH

10/05/89

88

07126214

TRƯƠNG THỊ TUYẾT            TRINH

03/09/88

89

07126220

LÊ QUANG                          TRUNG

22/07/89

90

07126221

LÊ QUANG                          TRUNG

20/02/89

91

07126224

NGUYỄN THỊ CẨM                   

22/12/89

92

07126225

TRẦN THỊ PHƯƠNG            

20/07/89

93

07126231

TĂNG TRƯỜNG                   TUYỂN

20/12/89

94

07126232

TRƯƠNG MINH                   TƯỜNG

20/11/89

95

07126244

TĂNG NGỌC KIỀU                VY   

29/06/89

Số lần xem trang : :4243
Nhập ngày : 08-05-2008
Điều chỉnh lần cuối :19-12-2013

Danh sách sinh viên - học viên các khóa

Danh sách sinh viên lớp LT09SH(17-08-2010)

Danh sách sinh viên lớp DH08SH(16-09-2008)

Danh sách Học viên cao học năm 2006(08-05-2008)

Danh sách Học viên cao học năm 2007(08-05-2008)

Danh sách sinh viên lớp TC03SHCM(08-05-2008)

Danh sách sinh viên lớp DH06SH(08-05-2008)

Danh sách sinh viên lớp DH05SH(08-05-2008)

Danh sách sinh viên lớp DH04SH(08-05-2008)

Danh sách sinh viên lớp DH03SH(08-05-2008)

Danh sách sinh viên lớp DH02SH(08-05-2008)

Danh sách sinh viên lớp DH01SH(08-05-2008)

Trang liên kết

 

 

 

 

 

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : chín không không sáu sáu

Xem trả lời của bạn !