I. Thông tin cá nhân

Họ tên: NGUYỄN THỊ KIM LINH

Năm sinh: 1974

Học vị: Nghiên cứu sinh

Ngành/Chuyên ngành: Nông học/Kỹ thuật môi trường

Email: klinhpy@yahoo.com

II. Định hướng nghiên cứu

- Tảo

- Thực vật xử lý ô nhiễm

III. Công trình nghiên cứu

1. Nguyen T.Q., Kozai T., Nguyen K.L., Nguyen V.U. 1999.  Photoautotrophic of tropical plants. In:  A. Alman et al (eds) Current Plant Science and Biotechnology in Agriculture 36:659-662. Kluwer Academic Publishers, Dordrecht, the Netherlands.

2. Nguyen T.Q., Nguyen K.L., Tran P.T. 2001. Primary investigation of neem oil effects on development of sweetpotato weevil (Cyclas formicarius) in the field planting sweetpotato (Impomoea batatas). In V.U. Nguyen et al (eds). Selected works on Science and Technology 1999-2000: 137-140. Agriculture Publisher,  Hochiminh City, Vietnam.

3. Nguyen T.Q., Nguyen K.L., Thai X.D. 2001. Study on effects of environmental factors on the growth of paulownia (Paulownia fortunei) cultured in vitro. Selected works on Science and Technology 1999-2000:51-55. Agriculture Publisher, Hochiminh City, Vietnam.

4. Nguyen T.Q., Nguyen K.L., Đoan T.A.T., Thai X.D. 2002. Effects on nutrient concentration and ventilation condition of the culture vessel on the growth of paulownia (Paulownia fortunei) cultured in vitro. Advances in Natural Sciences 3:281-287. National Centre for Science Technology of Viet Nam.

5. Nguyen T.Q., Nguyen K.L., Thai X.D., Nguyen M.U. 2005. Effects of in vitro condition on growth of callus derived from young capitulum thin cell layers of Gerbera (Gerbera jamesonii). Advances in Natural Sciences 6(4):407-413. Vietnamese Academy of Science Technology.

6. Nguyen K.L., Le D.D. Tran T.D. 2006. Virus-free black pepper propagation by plant tissue culture. Journal of Agriculture Science and Technology 3:13-18.

IV. Sách/Giáo trình/Bài giảng

 - Bài giảng Tế bào học thực vật, Thực vật trong xử lý ô nhiễm, Ứng dụng tảo trong xử lý môi trường

V. Môn học phụ trách giảng dạy

 - Tế bào học thực vật

- Thực vật trong xử lý ô nhiễm

- Ứng dụng tảo trong xử lý môi trường

 

 

Số lần xem trang : :3971
Nhập ngày : 22-08-2013
Điều chỉnh lần cuối :05-06-2014

Thông tin liên hệ(02-09-2016)

Nguyễn Tấn Chung(13-05-2014)

Trần Thị Lệ Minh(23-08-2013)

Lê Thị Mai Hương(22-08-2013)

Đỗ Ngọc Thanh Mai(22-08-2013)

Tô Thị Nhã Trầm(22-08-2013)

Nguyễn Phan Thành(22-08-2013)

Võ Khánh Hưng(22-08-2013)

Biện Thị Lan Thanh(22-08-2013)

Lê Hồng Thủy Tiên(22-08-2013)

Đinh Xuân Phát(22-08-2013)

Tôn Bảo Linh(22-08-2013)

Giảng viên trẻ BM.CNSH nhận giấy tuyên dương của Hội nghị thường niên về vi khuẩn lần thứ 65 tại Kobe - Nhật Bản(29-11-2012)

Loay hoay tìm vacxin chống dịch (Nguồn: Báo nông nghiệp việt nam)(27-02-2012)

Danh sách đề tài tốt nghiệp lớp DH06SH (2006-2010)(22-09-2011)

Danh sách đề tài tốt nghiệp lớp DH06SH (mảng Môi trường)(22-09-2011)

Danh sách đề tài tốt nghiệp lớp DH06SH (mảng Vi sinh)(22-09-2011)

Danh sách đề tài tốt nghiệp lớp DH06SH (mảng Y sinh - Động vật)(22-09-2011)

Luận văn tốt nghiệp lớp DH06SH Mảng Thực vật(22-09-2011)

Khoá luận tốt nghiệp lớp DH03SH mảng MÔI TRƯỜNG(14-08-2010)

Trang liên kết

 

 

 

 

 

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : hai không một sáu sáu