I. Thông tin cá nhân

Họ tên: TÔ THỊ NHÃ TRẦM

Năm sinh: 1983

Học vị: Kỹ sư

Ngành/Chuyên ngành: Công nghệ Sinh học

Email: nhatram@hcmuaf.edu.vn

 

II. Định hướng nghiên cứu

- Sinh học thực vật

III. Công trình nghiên cứu

1. Tô Thị Nhã Trầm. Nghiên cứu ảnh hưởng của BA, TDZ, Kinetin và NAA đến sự hình thành chồi, ra rễ của cây tre in vitro; Ảnh hưởng của giá thể đến sự sinh trưởng và phát triển của cây tre nuôi cấy mô ngoài vườn ươm. 2009. Kỷ yếu Hội nghị KHCN tuổi trẻ các trường Đại học và Cao Đẳng khối Nông Lâm Ngư Thủy toàn quốc lần thứ tư tại Thái Nguyên năm 2009: 418-422.

2. Tô Thị Nhã Trầm, Nguyễn Thị Mỹ Linh, Nguyễn Thị Kim Linh. Thiết lập quy trình nhân giống cây tre in vitro bằng phương pháp nuôi cấy trên môi trường lỏng lắc. 2009. Tuyển tập Hội nghị Công nghệ Sinh học Toàn quốc khu vực phía Nam: 270-274.

3. Tô Thị Nhã Trầm, Nguyễn Thị Quỳnh Liên, Đinh Thị Hà, Bùi Minh Trí, Lê Đình Đôn. Thiết lập quy trình nhân giống cây thanh long bằng phương pháp nuôi cấy hạt in vitro và đánh giá khả năng sinh trưởng của cây thanh long nuôi cấy mô. 2011. Kỷ yếu Hội nghị KHCN tuổi trẻ các trường Đại học và Cao Đẳng khối Nông Lâm Ngư Thủy toàn quốc lần thứ V tại Cần Thơ: 215- 223.

4. Đỗ Ngọc Thanh Mai, Trần Thị Phương Thảo, Tô Thị Nhã Trầm, Hồ Nam Việt. Ảnh hưởng của BA và NAA lên quá trình hình thành mô sẹo của dâu tây New Zealand (Fragaria vesca L.). 2011. Tạp chí Khoa học Kỹ Thuật Nông Lâm Nghiệp 2: 12-15.

5. Tô Thị Nhã Trầm, Đinh Thị Hà, Nguyễn Thị Quỳnh Liên, Lê Đình Đôn. Ảnh hưởng của BA, 2,4-D, TDZ và NAA đến việc tạo thành cây thanh long in vitro bằng phương pháp nuôi cấy hạt và đánh giá sự sinh trưởng của cây sau ống nghiệm ngoài vườn ươm. 2011. Kỷ yếu Hội nghi Khoa học Trường Đại học Nông Lâm Tp.Hồ Chí Minh: 24- 32.

6. Đỗ Ngọc Thanh Mai, Tô Thị Nhã Trầm, Lê Đình Đôn, Tôn Bảo Linh. Tạo củ tỏi ta (Allium sativum L.) in vitro từ tái sinh phôi vô tính qua nuôi cấy chóp rễ. Tạp chí Khoa học Kỹ Thuật Nông Lâm Nghiệp Số 2 /2012. 37 – 41.

7. Tô Thị Nhã Trầm, Nguyễn Thị Mỹ Linh, Nguyễn Thị Kim Linh. Thiết lập quy trình nhân giống cây tre in vitro  bằng phương pháp nuôi cấy trên môi trường lỏng lắc. Tạp chí Khoa học Kỹ thuật Nông Lâm Nghiệp, Số 3/2012. 39 – 43.

 IV. Sách/Giáo trình/Bài giảng

- Bài giảng: Nuôi cấy tế bào thực vật

V. Môn học phụ trách giảng dạy

- Nuôi cấy mô tế bào thực vật

- Phương pháp nghiên cứu khoa học

- Tế bào học

VI. Các giải thưởng

- Kỷ niệm chương về Thanh niên làm theo lời Bác năm 2013

- Bằng khen của Bộ trưởng Bộ giáo dục và Đào tạo về thành tích đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học 2012 – 2013.

- Giải thưởng Lương Định Của 2012

- Giấy khen của Ban chấp hành Thành Đoàn Thành Phố Hồ Chí Minh về Đã có thành tích xuất sắc trong phong trào “Thanh niên thi đua dạy tốt – học tốt” giai đoạn 2008 – 2012

- Giải thưởng Quả Cầu Vàng 2011

- Giải Khuyến khích Giải thưởng “Tài năng khoa học trẻ Việt Nam” năm 2011


Số lần xem trang : :4548
Nhập ngày : 22-08-2013
Điều chỉnh lần cuối :20-02-2014

Thông tin liên hệ(02-09-2016)

Nguyễn Tấn Chung(13-05-2014)

Trần Thị Lệ Minh(23-08-2013)

Lê Thị Mai Hương(22-08-2013)

Nguyễn Thị Kim Linh(22-08-2013)

Đỗ Ngọc Thanh Mai(22-08-2013)

Nguyễn Phan Thành(22-08-2013)

Võ Khánh Hưng(22-08-2013)

Biện Thị Lan Thanh(22-08-2013)

Lê Hồng Thủy Tiên(22-08-2013)

Đinh Xuân Phát(22-08-2013)

Tôn Bảo Linh(22-08-2013)

Giảng viên trẻ BM.CNSH nhận giấy tuyên dương của Hội nghị thường niên về vi khuẩn lần thứ 65 tại Kobe - Nhật Bản(29-11-2012)

Loay hoay tìm vacxin chống dịch (Nguồn: Báo nông nghiệp việt nam)(27-02-2012)

Danh sách đề tài tốt nghiệp lớp DH06SH (2006-2010)(22-09-2011)

Danh sách đề tài tốt nghiệp lớp DH06SH (mảng Môi trường)(22-09-2011)

Danh sách đề tài tốt nghiệp lớp DH06SH (mảng Vi sinh)(22-09-2011)

Danh sách đề tài tốt nghiệp lớp DH06SH (mảng Y sinh - Động vật)(22-09-2011)

Luận văn tốt nghiệp lớp DH06SH Mảng Thực vật(22-09-2011)

Khoá luận tốt nghiệp lớp DH03SH mảng MÔI TRƯỜNG(14-08-2010)

Trang liên kết

 

 

 

 

 

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : hai một bảy hai hai