STT

Mã SV

Họ tên SV

Tên đề tài

Người hướng dẫn

1

06126084

Nguyễn Thị Thanh Nga

Phân lập và kiểm tra hoạt tính vi sinh vật phân hủy dầu

TS. Lê Quốc Tuấn

2

06126110

Trần Thị Thanh Phấn

Khả năng xử lý nước phân heo của mô hình trồng cây thủy trúc với dòng chảy bề mặt và dòng chảy đứng

KS. Nguyễn Huy Vũ
PGS.TS. Bùi Xuân An

3

06126121

Đặng Thành Sang

Nghiên cứu khả năng xử lý nước phân heo của cỏ Para (Brachiaria mutica) trên mô hình đất ngập nước kiến tạo (Constructed Wetland)

PGS.TS. Bùi Xuân An

 

4

06126153

Phan Minh Tiến

Nghiên cứu khả năng xử lý nước phân heo của cây cù nèo (Limnocharis flava) trên mô hình đất ngập nước kiến tạo (Constructed Wetland)

PGS.TS. Bùi Xuân An

 

5

06126178

Lý Sơn Tùng

Khả năng xử lý nước phân heo của mô hình đất ngập nước trồng cây bồn bồn (Typha orientalis)

PGS.TS. Bùi Xuân An

 

Số lần xem trang : :3745
Nhập ngày : 22-09-2011
Điều chỉnh lần cuối :

Contact us(11-09-2018)

Các biểu mẫu tốt nghiệp(02-03-2018)

TS. Trần Thị Lệ Minh(06-12-2017)

Thông tin liên hệ(02-09-2016)

Nguyễn Tấn Chung(13-05-2014)

Võ Khánh Hưng(22-08-2013)

Giảng viên trẻ BM.CNSH nhận giấy tuyên dương của Hội nghị thường niên về vi khuẩn lần thứ 65 tại Kobe - Nhật Bản(29-11-2012)

Loay hoay tìm vacxin chống dịch (Nguồn: Báo nông nghiệp việt nam)(27-02-2012)

Danh sách đề tài tốt nghiệp lớp DH06SH (2006-2010)(22-09-2011)

Danh sách đề tài tốt nghiệp lớp DH06SH (mảng Vi sinh)(22-09-2011)

Danh sách đề tài tốt nghiệp lớp DH06SH (mảng Y sinh - Động vật)(22-09-2011)

Luận văn tốt nghiệp lớp DH06SH Mảng Thực vật(22-09-2011)

Khoá luận tốt nghiệp lớp DH03SH mảng MÔI TRƯỜNG(14-08-2010)

Khoá luận tốt nghiệp lớp TC03SHCM mảng SINH HOÁ(14-08-2010)

Khoá luận tốt nghiệp lớp TC03SHCM mảng VI SINH(14-08-2010)

Khoá luận tốt nghiệp lớp DH02SH mảng SINH TIN(14-08-2010)

Khoá luận tốt nghiệp lớp DH02SH mảng THỰC VẬT(14-08-2010)

Dề tài tốt nghiệp lớp DH01SH mảng THỰC VẬT(14-08-2010)

Hướng nghiên cứu(25-12-2007)

 

 

 

 

 

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : sáu sáu tám không tám

Xem trả lời của bạn !