/data/70D357B7-A714-48A0-A215-F6C1945E451D.jpeg

Thống kê

Số lần xem:

Đang xem 154
Toàn hệ thống: 1317
Trong vòng 1 giờ qua

Tư vấn trực tuyến

 

Từ STT 31 đến 60

 

No.

Book’s title

Publisher

Year

Author

31

Đánh giá rủi ro sức khỏe và đánh giá rủi ro sinh thái

Nhà Xuất Bản Khoa học và kĩ thuật

2008

TS. Lê Thị Hồng Trân

32

Danh mục các loài sâu hại lúa và thiên địch của chúng ở Việt Nam

Nhà xuất bản Nông nghiệp Hà Nội

2000

PGS. TS. Phạm Văn Lâm

33

Delivery and Perception of Pathogen Signals in Plants

APS Press

2001

Keen, N.T., Mayama, S., Jan E. Leach., Shinjin Tsuyumu

34

Determinatetive Bacteriology

Williams and Wilkins

 

John Holt

35

Di truyền học và cơ sở chọn giống động vật

Nhà xuất bản Đại học và Trung cấp chuyên nghiệp

1975

Phan Cự Nhân

36

Di truyền phân tử ( quyển II : chuyển nạp gen)

Nhà xuất bản Nông Nghiệp TPHCM

2000

Bùi Chí Bửu

Nguyễn Thị Lang

37

Di truyền phân tử (những nguyên tắc cơ bản trong việc chọn giống cây trồng)

Nhà xuất bản Nông Nghiệp TPHCM

1999

Bùi Chí Bửu

Nguyễn Thị Lang

38

Dictionary of Bioinformatics and computational Biology

Wiley - liss

2004

John M. Hancock, Marketa J. Zvelebil

39

DNA fingerprinting in plants and fungi

CRC Press

1995

Weising - Nybom - vvolff - Meyer

40

Động vật học có xương sống Tập 2

Nhà xuất bản Đại học và Trung cấp chuyên nghiệp

1977

Đàn Văn Tiến

41

Ecology (Individuals Populations and Communities)

Sinauer Associates, Inc. Publisher.

1986

Michael Begon

John L. Harper

Colen R. TownSend

42

Enzyme Chemistry and Molecular Biology of Amylases and Related Enzymes

CRC Press

1995

Y. Takehiko et al.

43

Enzyme và ứng dụng

Giáo dục Việt Nam

2006

Phạm Thị Trân Châu, Phan Tuấn Nghĩa

44

Enzymes Chemistry and Molecular biology of Analyses and Related enzymes

CRC Press

1995

Nhiều tác giả

45

Funclamental Molecular biology

Black well

2007

Allison

46

Gene cloning & DNA analysis an introduction

Black well

2006

T.A. Brown

47

Genes VIII

Pearson

2004

Benjamin Lewin

48

Giáo trình di truyền học

NXB Giáo dục

2007

Đỗ Lê Thăng

49

Hệ thống nông nghiệp Việt Nam – lý luận và thực tiễn

Nhà xuất bản Nông nghiệp TPHCM

2009

Phạm Văn Hiền; Trần Canh Thìn

50

Hóa học protein (lưu hành nội bộ)

Đại học Quốc gia TPHCM - Trường ĐH KHTN

2005

Nguyễn Tiến Thắng

51

Hóa sinh thực vật

Nông Nghiệp

1975

Lê Doãn Diên

52

Hoạt động khoa học và công nghệ phục vụ phát triển kinh tế -xã hội

Nhà Xuất Bản Thành phố Hồ Chí Minh

2005

Bộ Giáo Dục và Đào Tạo

Đại học Nông Lâm Thành Phố Hồ Chí Minh

53

Hội nghị quốc gia về chọn tạo giống lúa

NXB Nông Nghiệp

2004

GS.TS Bùi Chí Bửu

54

Introduction to organic chemistry

Wiley

2011

William Brown, Thomas Poon

55

Introduction to plant Physiology

Jonh Wiley & Sons, Inc.

1995

William G. HopKings

56

Kĩ thuật vườn ươm và vườn cây ăn quả có múi

Nhà xuất bản nông nghiệp

1999

B. Subert

G. Vullen

57

Laboratory Exercises in Microbiology

McGraw Hill

2002

Harley - Prescott

58

Laboratory Experiments in Microbiology

Benjamin Cummings

2001

Johnson Case

59

Methods for Research on Soilborne Phytopathogenic Fungi

APS Press

1993

Larry L.Singleton; Jeanne D. Mihail; Charles M. Rush

60

Microbiology

The McGraw Hill Companies

2005

McGraw Hill Higher Education

Số lần xem trang: 12099
Điều chỉnh lần cuối:

Danh sách Sách có tại Phòng đọc Bộ môn CNSH (1) (07-12-2019)

Danh sách Sách có tại Phòng đọc Bộ môn CNSH (3) (07-12-2019)

Trang liên kết

 

 

 

 

 

 

 

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : sáu một ba năm một

Xem trả lời của bạn !