Số lần xem trang: 8984
Điều chỉnh lần cuối: 11-10-2019

Video giới thiệu các hoạt động ở BM.CNSH

Sinh viên Bộ môn CNSH trong chương trình Con đường tri thức của VTV4 (23-10-2019)

Giới thiệu các chương trình trao đổi sinh viên của Bộ môn Công nghệ Sinh học (13-08-2019)

Giới thiệu chương trình trao đổi sinh viên pháp ở Bộ môn Công nghệ Sinh học (13-08-2019)

Trang liên kết

 

 

 

 

 

 

 

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : sáu ba bảy tám tám

Xem trả lời của bạn !