1. Đề nghị tạm dừng tiến độ học tập TẢI VỀ

2. Giấy đề nghị vào học lại TẢI VỀ

3. Giấy mượn hội trường (P.QTVT) TẢI VỀ

4. Giấy mượn phòng học (P.ĐT) TẢI VỀ

5. Giấy mượn phòng học (Viện Nghiên cứu CNSH và MT) TẢI VỀ

6. Giấy đề nghị điều chỉnh điểm thi (Giáo viên) TẢI VỀ

7. Giấy đề nghị điều chỉnh điểm thi (Sinh viên) TẢI VỀ

8. Giấy đề nghị học cùng lúc 2 chương trình TẢI VỀ

9. Kế hoạch học tập cùng lúc 2 chương trình TẢI VỀ

10. Đề nghị thôi học cùng lúc 2 chương trình TẢI VỀ

11. Giấy đề nghị chuyển hệ đào tạo TẢI VỀ

12. Giấy đề nghị xét tương đương TẢI VỀ


 

Số lần xem trang : :2519
Nhập ngày : 29-01-2018
Điều chỉnh lần cuối :02-03-2018

Mẫu đơn đăng kí sử dụng Phòng thí nghiệm/Nhà lưới/Khu thực nghiệm (Dành cho cán bộ, giảng viên, khác)(04-11-2016)

Mẫu đơn đăng kí sử dụng Phòng thí nghiệm/Nhà lưới/Khu thực nghiệm (Dành cho sinh viên, học viên cao học, nghiên cứu sinh)(04-11-2016)

Mẫu Thư giới thiệu dành cho sinh viên thực hiện Khóa luận tốt nghiệp ngoài trường (2016)(19-08-2016)

Trang liên kết

 

 

 

 

 

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : một bốn năm bảy chín

Xem trả lời của bạn !