Trong học kì 1 năm học 2018-2019, hai sinh viên lớp Công nghệ Sinh học chất lượng cao (lớp DH17SHC, Trần Thùy Trang và Huỳnh Quang Huy) đã tham gia chương trình trao đổi sinh viên năm 2019 với Đại học Szent István (Hungary) trong 6 tháng. 

Chương trình Con đường tri thức - Du học ngành thực phẩm của TV4 được thực hiện tại Hungary, có sự tham gia của hai sinh viên trên.

 


 

 

  

 

 

Video giới thiệu các chương trình trao đổi sinh viên của Bộ môn Công nghệ Sinh học, trường Đại học Nông Lâm TP. HCM, do nhóm các sinh viên đã tham gia các chương trình trao đổi thực hiện.

 

 

 

 

 

Video giới thiệu chương trình trao đổi sinh viên Pháp ở Bộ môn Công nghệ Sinh học, trường Đại học Nông Lâm TP. HCM

 

Trang liên kết

 

 

 

 

 

 

 

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : sáu chín hai bảy ba

Xem trả lời của bạn !