Lớp

Mảng đề tài nghiên cứu

Số lượng Đề tài

Đề tài nghiên cứu được đăng trên tạp chí khoa học

TC03SHCM

Thực Vật

4

 

Động Vật

8

 

Thuỷ sản

17

 

Vi Sinh

37

 

Sinh hoá

2

 

Môi trường

22

 

TT

SV THỰC HIỆN

TÊN ĐỀ TÀI

GV HƯỚNG DẪN

1

Lê Trọng Ái

Điều tra thành phần và công dụng thuốc, hóa chất được sử dụng trong nuôi tôm ở Cà Mau

TS. Nguyễn Hữu Thịnh

2

Lê Thị Hồng Diễm

Đánh giá hiệu quả xử lý và khảo sát nồng độ sinh khối vi sinh vật trong nước thải sinh hoạt trên mô hình bùn hoạt tính

ThS. Lê Tấn Thanh Lâm

KS. Võ Thanh Thủy

3

Lê Thị Diễm

Áp dụng mô hình bùn hoạt tính Aerotank xử lý nước thải chăn nuôi heo

ThS. Lê Tấn Thanh Lâm

KS. Lê Thị Lan Thảo

4

Đòan Thị Hạnh Dung

Bước đầu áp dụng quần xã tuyến trùng biển làm chỉ thị sinh học cho việc đánh giá chất lượng môi trường nước tại một số khu vực thuộc biển tây.

ThS. Ngô Xuân Quảng

ThS. Dương Đức Hiếu

5

Phan Thùy Dung

Nghiên cứu khả năng xứ lý nước thải chăn nuôi bò của cỏ Vetiver trồng thủy canh với các nồng độ khác nhau

PGS. TS. Bùi Xuân An

6

Nguyễn Ngọc Duy

Tận dụng phế phụ phẩm thủy sản lên men chua làm thức ăn bổ sung cho tôm

ThS. Vương Thị Việt Hoa

7

Trương Thị Hồng Đào

Bước đầu thử nghiệm qui trình chế biến nước ép bưởi đóng chai

TS. Nguyễn Thị Thanh Kiều

ThS. Vương Thị Việt Hoa

8

Phạm Minh Đương

Bảo quản và chế biến bắp cải và cải xanh bằng phương pháp muối chua ngọt

TS. Đinh Ngọc Loan

ThS. Vương Thị Việt Hoa

9

Đặng Minh Dương

Nghiên cứu khả năng xứ lý nước thải chăn nuôi bò của cỏ Vetiver, lục bình, bèo cái, bèo tấm

PGS. TS. Bùi Xuân An

10

Nguyễn Quốc Triều Em

Khảo sát qui trình sản xuất giống cua biển Scylla serrata var. paramamosain tại trại thực nghiệm giống thủy sản nước lợ, trung tâm khuyến ngư tỉnh Cà Mau

TS. Nguyễn Hữu Thịnh

11

Nguyễn Thị Thu Hằng

Khảo sát sự ảnh hưởng của môi trường dinh dưỡng và một yếu tố lên sự phát triển của nấm men Saccharomyces cerevisiaeSaccharomycesboulardii

TS. Nguyễn Ngọc Hải

12

Trần Thị Ngọc Hân

Chế biến và bảo quản kim chi dưa leo

ThS. Vương Thị Việt Hoa

13

Nguyễn Chí Hảo

Khảo sát khả năng sử dụng phương pháp ELISA để chỉ thị virus gây bệnh ở tôm và mối tương quan giữa kết quả chỉ thị bệnh ở tôm giống và hiệu quả thả nuôi ngoài đồng ở tỉnh Cà Mau

TS. Văn Thị Hạnh

 

14

Dương Nữ Diệu Hiền

Khảo sát qui trình chế biến tôm sú Nobashi tại công ty cổ phần chế biến thủy sản và xuất khẩu Minh Hải

TS. Nguyễn Hữu Thịnh

15

Phan Ngọc Hương

Ứng dụng kỹ thuật di truyền với nấm men để lên men rượu vang chuối

KS. Nguyễn Minh Hiền

16

Tạ Hoàng Kha

Chỉ thị mẫu tôm bị bệnh đuôi đỏ họai tử của tôm sú (Penaeus monodon) và khảo sát khả năng lây nhiễm của virus (RTV) trên tôm sú giống

TS. Văn Thị Hạnh

CN. Lê Phúc Chiến

17

Nguyễn Văn Khả

Điều tra và khảo sát một số chỉ tiêu hoá lý sinh của  sản phẩm soài ngâm trên địa bàn quận Thủ Đức và TP.  Biên hòa

ThS. Đinh Ngọc Loan

18

Phan Văn Kháng

Khảo sát hiệu quả xứ lý nước thải chăn nuôi heo bằng mô hình lọc sinh hiếu khí

ThS. Lê Tấn Thanh Lâm

KS. Vũ thị Thanh Giang

19

Lê Văn Khắp

Nghiên cứu tạo phân Compost từ bèo lục bình (Eichhornia crassipes) bằng phương pháp ủ Composting

ThS. Dương Dức Hiếu

ThS. Trần Thạnh Phong

20

Lý Anh Khoa

Nghiên cứu khả năng xử lý nước rỉ rác Gò Cát của cây Dầu mè (Jatrophacurcas L.) trên mô hình cánh đồng tưới

PGS.TS. Bùi Xuân An

21

Lê Thị Thùy Linh

Ảnh hưởng của hỗn hợp chế phẩm Probiotic và trùn quế (Perionyx excavatus) trên sinh trưởng và năng suất của gà lương phượng

TS. Dương Nguyên Khang

22

Lê Hồng Linh

Thí nghiệm ảnh hưởng của nồng độ nước thải chăn nuôi bò đến khả năng xử lý chất ô nhiệm của cây cù nèo (Limnocharis flava)

PGS. TS. Bùi Xuân An

23

Trịnh Phương Linh

Ảnh hưởng của Mannan oligosaccharide lên sự tăng trưởng và nâng cao sức đề kháng bệnh của cá tra Pangasius hypophthalmus

TS. Nguyễn Hữu Thịnh

24

Đặng Hồng Lợt

Tận dụng nguồn nguyên liệu bã men bia để chế biến nước mắm men bia – nội tạng cá

ThS. Vương Thị Việt Hoa

25

Phạm Thị Luyên

Khảo sát một số yếu tố của môi trường ảnh hưởng đến sự nhân chồi và ra rễ của cây hoa lily nuôi cấy in vitro

ThS. Nguyễn Ngọc Trì

26

Phạm Thị Luyến

Ảnh hưởng của phương pháp xử lý mùi hôi trong phân heo trên sinh trưởng và phát triển của trùn quế (Perionyx excavatus)

TS. Dương Nguyên Khang

27

Cao Thị Mai

Đáng giá hiệu quả phân tích E.coli coliform trong thủy hải sản bằng phương pháp nuôi cấy

ThS. Nguyễn Tiến Dũng

28

Trần Thị Mai

Khảo sát giai đọan đường hóa tinh bột hạt mít bằng chế phẩm enzyme từ nấm mốc để sản xuất rượu chưng cất

KS. Nguyễn Minh Hiền

29

Nguyễn Hạnh Nguyên

Thử nghiệm nuôi tảo Chilorella  trong môi trường Hannay và Watanabe

TS. Trương Vĩnh

30

Huỳnh Kiều Nhi

Nghiên cứu qui trình chế biến một số sản phẩm sò lông sấy

TS. Nguyễn Phú Hòa

31

Đoàn Tuyết Nguyền

Ảnh hưởng của nồng độ NAA và BA đến khả năng cảm ứng tạo mô sẹo và tái sinh chồi từ mẫu lá của cây lily yelloween. Ảnh hưởng của nồng độ đường đế sự hình thành củ từ chồi lily

ThS. Nguyễn Ngọc Trì

32

Nguyễn Văn Non

Thử nghiệm nuôi cấy và khảo sát khả năng tạo tinh dầu từ cây bạc hà (Mentha arvensia L.) in vitro

TS. Trần Thị Lệ Minh

33

Nguyễn Long Quân

Nghiên cứu sản xuất nước chấm từ bã men bia và bánh dầu dậu phộng

ThS. Vương Thị Việt Hoa

34

Nguyễn Trung Quân

Khảo sát qui trình chế biến tôm sú (HLSO) đông Block và kiểm tra hàm lượng kháng sinh Chloramphenicol trên tôm nguyên liệu và thành phẩm

TS. Nguyễn Hữu Thịnh

35

Trần Văn Quốc

Nguyễn Phạm Bích Trân

Nhân nhanh cây địa lan (Cymbidium) bằng nuôi cấy đỉnh sinh trưởng

ThS. Nguyễn Vũ Phong

KS. Biện Thị Lan Thanh

36

Nguyễn Hồng Đỗ Quyên

Nghiên cứu tận dụng bã men bia và bánh dầu đậu phộng để sản xuất nước chấm bằng tác nhân thủy phân của nấm  Aspergillus oryzane

ThS. Vương Thị Việt Hoa

37

Nguyễn Minh Tân

Khả năng xử lý chất thải chăn nuôi của cỏ Vetiver (Vetiverria zizanaoides), cây cỏ voi (pennisetum purpureum), cây sậy (Phragmites australis) bằng mô hình bãi lọc cây trồng

PGS. TS. Bùi Xuân An

38

Trần Văn Thám

Ứng dụng nguồn phế phụ phẩm thủy sản lên men chua để bổ sung vào thức ăn chăn nuôi

ThS. Vương Thị Việt Hoa

39

Nguyễn Văn thật

Phân lập,khảo sát khả năng sinh tổng hợp enzyme protease của chủng vi khuẩn chịu mặn

ThS. Trần Thạnh Phong

ThS. Dương Đức Hiếu

40

Lê Văn Thật

Chỉ thị bệnh teo gan trên tôm sú (Penacus monodon) và khảo sát khả năng gây nhiễm trên tôm sú giống trong phòng thí nghiệm

TS. Văn Thị Hạnh

CN. Lê Phúc Chiến

41

Võ Bích Thảo

Ảnh hưởng của các nguồn thức ăn trênsinh trưởng và phát triển của trùn quế (Perionyx excavatus)

TS. Dương Nguyên Khang

42

Nguyễn Kim Thoa

Tận dụng chế phẩm đầu tôm, ruột cá và bã men bia để chế biến nước mắm

ThS. Vương Thị Việt Hoa

43

Văn Truyền Thống

Phan Tấn Phát

Ảnh hưởng của thức ăn lên sự  tăng trưởng của cá bống tượng (Oxyeleotris marmoratus bleeker)

TS. Nguyễn Phú Hòa

44

Hùynh Thị Bích Thúy

Nghiên cứu lai tạo giống giống lan Dendrobium bằng phương pháp thụ phấn nhân tạo. Nhân giống Dendrobium lai bằng phương pháp nuôi cấy mô

ThS. Nguyễn thị Kim Linh

 

45

Nguyễn Thanh Thúy

Nghiên cứu hiệu quả xử lý nước thải chăn nuôi heo bằng bèo lục bình

ThS. Lê Tấn Thanh Lâm

KS. Vũ Thị Thanh Giang

46

Đỗ Thị Thanh Thủy

Qui trình lên men nước uống dinh dưỡng từ trà xanh (Kombucha)

ThS. Vương Thị Việt Hoa

47

Nguyễn thanh Tuấn

Khảo sát sự ô nhiễm vi sinh vật trong các loại: nước sinh họct, nước đá và nước uống đóng chai trên địa bàn tỉnh Cà Mau

ThS. Nguyễn Tiến Dũng

KS. Võ Mạnh Sáng

48

Nguyễn Trung Tính

Nguyễn Phương Vỹ

Khảo sát hàm lượng tinh dầu, Menthol, Menthone trong cây  bạc hà (Mentha arvensis L.) bằng các phương pháp khác nhau

KS. Dương Thành Lam

TS. Trần Thị Lệ Minh

49

Lê Tố Trâm

Điều tra thành phần, công dụng và chỉ tiêu tổng số vi sinh vật hiếu khí của sản phẩm probiotics sử dụng trong nuôi tôm ở Cà Mau.

TS. Nguyễn Hữu Thịnh

50

Cao Ngọc Trình

Điều tra hiện trạng nuôi cá chình Anguilla thương phẩm tại xã Tân Thành, TP. Cà Mau

TS. Nguyễn Hữu Thịnh

51

Nguyễn Xuân Tường

Tìm hiểu hiện trạng nghề nuôi tôm sú ở huyện Đầm Dơi – Tỉnh Cà Mau

TS. Nguyễn Hữu Thịnh

52

Trương Thành Viễn

Bước đầu thử nghiệm chế biến nước ép trái cây từ dứa

TS. Nguyễn thị Thanh Kiều

ThS. Vương Thị Việt Hoa

53

Trần Quốc Trí

Khảo sát hiện trạng nuôi cá bống tượng Oxyeleotris marmoratus thương phẩm ở tỉnh Cà Mau

TS. Nguyễn Hữu Thịnh

54

Nguyễn Xuân Trúc

Ảnh hưởng của việc thay thế trùn quế (Perio nyx excavatus) trong khầu phần đến khả năng sinh trưởng  và năng suất của gà Lương phương

TS. Dương Nguyên Khang

55

Lưu Văn Ý

Xử lý chất thải hữu cơ có nguồn gốc từ trái cây bằng trùn quế

ThS. Lê Tấn Thanh Lâm

56

Bông Văn Út

Nghiên cứu ứng dụng bèo tấm để xử lý nước thải sinh hoạt tại ký túc xá khu A - Trường Đại học Nông Lâm TP. Hồ Chí Minh

CN. Nguyễn Thị Huyên

CN. Nguyễn Văn Huy

57

Lê Thanh Út

Khảo sát mức độ ô nhiễm vi sinh vật trong các sản phẩm chế biến từ ngũ cốc trên địa bàn tỉnh Cà Mau

ThS. Nguyễn Tiến Dũng

KS. Võ Mạnh Sáng

58

Phạm Thanh Tùng –SH02

Khảo sát thử nghiệm sản xuất Yeast Extract dạng bột

ThS. Vương Thị Việt Hoa

TT

SV THỰC HIỆN

TÊN ĐỀ TÀI

GV HƯỚNG DẪN

1

Nguyễn Nhựt Chen

Khả năng đối kháng Vi khuẩn Bacillus subtilis đối với Edwardsiella ictaluri trên cá Tra

PSG.TS Nguyễn Ngọc Hải

2

Ngô Hải Đăng

Ảnh hưởng thời gian lưu lại của phân bò lên khả năng sinh GAS của hầm ủ KT1 Trung Quốc

TS. Dương Nguyên Khang

3

Ngô Bắc Đẩu

Nghiên cứu tạo phôi Soma ở cây Hồng Môn (Anthurium arizona)

KS.Tôn Trang Ánh

4

Võ Út  Em

Ảnh hưởng của thời gian lưu phân bò, phân heo lên sinh trưởng và năng suất của Trùn Quế

TS. Dương Nguyên Khang

5

Huỳnh  Chí Hiếu

Ảnh hưởng của cám gạo trên phân bò và phân heo lưu 3 ngày trên sinh trưởng và năng suất của trùn quế (Perionyx excavatus)

TS. Dương Nguyên Khang

6

Trần Nhật Hoàng

Ảnh hưởng hàm lượng COD của nước phân heo đến khả năng xử lý của cỏ PARA  (Brachiari mutica) trên mô hình bãi lọc

PGS.TS Bùi Xuân An

7

Phan Thanh Hương

Khảo sát tỉ lệ nhiễm Sanmonella Escherichia coli trong nguyên liệu và sản phẩm thuỷ sản tại nhà máy chế biến thuỷ sản xuất khẩu Minh Hải Jostoco

ThS. Nguyễn Tiến Dũng

 KS. Mai Bá Dũng

8

Ngô Cẩm Hường

Nghiên cứu ảnh hưởng của độ mặn đến tỉ lệ sống, thời gian biến thái của ấu trùng cua biển (Scylla serrata var.Paramamosain) giai đoạn (ZOEA - MEGALOPE)

TS. Vũ Anh Tuấn

9

Nguyễn Việt Khắc

Kiểm tra tổng số coliforms và sự hiện diện của Escherichia coli trong sản phẩm tôm đông lạnh

TS. Vũ Thị Lâm An

10

Hồ Trung Kiên

Ảnh hưởng thời gian lưu lại của phân heo lên khả năng sinh GAS của túi phân làm chất đốt

TS. Dương Nguyên Khang

11

Phương Thị Lụa

Nghiên cứu sử lý nhộng ruồi nhà Musca domestica L. để sản xuất ong ký sinh

TS. Trần Tấn Việt

12

Từ Công Luân

Khả năng đối kháng của vi khuẩn Bacillus subtilis phân lập từ ruột cá tra đối với vi khuẩn Salmonella

PGS. TS Nguyễn Ngọc Hải

ThS. Nguyễn Thị Thu Năm

13

Phạm Văn Màng

Nghiên cứu sản xuất phân hữu cơ sinh học bằng phương pháp thủy phân bánh dầu

PGS.TS Huỳnh Thanh Hùng

14

Đỗ Thành Nam

Khảo sát khả năng GAS và xử lý nước thải heo của hệ thống BIOGAS phủ nhựa HDPE

TS. Dương Nguyên Khang

15

Trần Trường Nhân

Khả năng đối kháng của Bacillus subtilis phân lập từ phân heo đối với  vi khuẩn E.coli

PGS.TS Nguyễn Ngọc Hải

16

Bùi Hằng Ni

Nghiên cứu hoàn thiện quy trình nuôi trùn quế (Perionyx excavatus) trên phân bò

TS. Trần Tấn Việt

KS. Nguyễn Hữu Trúc

17

Nguyễn Hữu Phúc

Ảnh hưởng của cám gạo lên phân bò tươi trên sinh trưởng và năng suất của trùn quế.

TS. Dương Nguyên Khang

18

Nguyễn Thị Thu Phương

Đánh giá chất lượng tôm sú giống (Penaeus monodon) sản xuất tại Cà Mau

TS. Nguyễn Hữu Thịnh

19

Huỳnh Duy Phương

Khả năng sử lý nước rỉ rác của cây dầu mè (Jatropha curcas) với các thời gian lưu nước khác nhau trên mô hình cánh đồng tưới

PGS.TS.  Bùi Xuân An

20

Châu Thanh Quân

Sử dụng ấu trùng của ruồi lính đen Hermetia illucens (Diptera Stratiomyidae) để xử lý rác chợ và rác nhà hàng

TS. Trần Tấn Việt

KS. Nguyễn Hữu Trúc

21

Nguyễn Việt Tá

Mô tả quy trình sản xuất tôm sú giống (Penaeus monodon) tại sản xuất giống Ngô Minh Chiến, xã Lương Thế Chân

TS. Nguyễn Hữu Thịnh

22

Đặng Chí Tâm

Ảnh hưởng của cám gạo trên phân bò và phân heo lưu 9 ngày trên sinh truởng và năng suất của trùn quế

TS. Dương Nguyên Khang

23

Trần Nhật Tấn

Khảo sát khả năng chịu mặn của cây mía (Saccharum ficinarum) bằng phương pháp nuôi cấy mô

ThS. Nguyễn Thị Kim Linh

24

Nguyễn Thanh Tân

Kiểm tra tổng số vi sinh vật hiếu khí ở 30o C (TPC), Escherichia coli, Salmonella trên tôm đông lạnh ở xí nghiệp chế biến thuỷ sản đông lạnh Cà Mau

TS. Vũ Thị Lâm An

25

Huỳnh Quốc Thái

Nghiên cứu đa dạng hình thái và đánh giá mức độ đa dạng di truyền một số dòng mè (Sesamum sp.) có nguồn gốc khác nhau sử dụng kỹ thuật RAPD

TS. Bùi Minh Trí

26

Trần Văn Thám

Ứng dụng phụ phẩm thuỷ sản lên men chua để bổ sung vào thức ăn chăn nuôi

ThS. Vương Thị Việt Hoa

27

Nguyễn Chí Thành

Kiểm nghiệm một số chỉ tiêu vi sinh trên sản phẩm tôm nguyên liệu và sản phẩm tôm đông lạnh tại công ty cổ phần chế biến thuỷ sản xuất khẩu Minh Hải

TS. Vũ thị Lâm An

KS. Mai Bá Dũng

28

Bùii Thị Thanh Thẻ

Khảo sát môi trường dinh dưỡng thích hợp cho sự sinh trưởng phát triển của cây cải bẹ xanh (Brassica juncea L.) trên hệ thống thuỷ canh kiểu mao dẫn

ThS. Nguyễn Ngọc Trì

29

Nguyễn Thanh Thoảng

Nuôi phối hợp Bacillus subtilis với Saccharomyces cerevisiaSaccharomyces boulardii trên môi trường rỉ đường

PGS.TS Nguyễn Ngọc Hải

ThS. Nguyễn Thị Thu Năm

30

Phan Minh Thúc

Kiểm tra sự nhiễm vi sinh vật trên các sản phẩm tôm đông lạnh của công ty cổ phần thủy sản Cà Mau

TS. Vũ Thi Lâm An

31

Nguyễn Thị Ngọc Thuy

Nghiên cứu quy trình nuôi trùn quế (Perionyx excavatus) trên phân heo

TS. Trần Tấn Việt

KS. Nguyễn Hữu Trúc

32

Nguyễn Bích Tiên

Xử lý chất thải nông nghiệp bằng Trùn quế

ThS. Lê Tấn Thanh Lâm

33

Mã Ngọc Tiền

Khảo sát ảnh hưởng của một số chất điều hoà sinh trưởng đến hiệu quả tạo chồi và tạo rễ của cây chuối già lùn (Musa nana Lour.) in vitro

ThS. Nguyễn Vũ Phong

 KS. Biện Thị Lan Thanh

 34

Huỳnh Văn Tiền

Khảo sát khả năng nhân giống chuối LABA (Musanensi L.Var Giant cavendishii) invitro nuôi cấy trong điều kiện tự nhiên và trong phòng tăng trưởng

ThS. Nguyễn Thị Kim Linh

KS. Phạm Thế Hậu

35

Lê Thanh Tiễn

Khảo sát khả năng sinh GAS của túi BIOGAS và ảnh hưởng của poly aluminium chloride trên sự lắng tụ nước thải đầu ra của hệ thống BIOGAS

TS. Dương Nguyên Khang

36

Trần văn Tỉnh

Ảnh hưởng thời gian lưu lại của phân heo lên khả năng sinh GAS của hầm ủ KT 1 Trung Quốc

TS. Dương Nguyên Khang

37

Huỳnh Ngọc Trường

Ảnh hưởng của cám gạo trong phân bò, phân heo lưu 6 ngày trên sinh trưởng và năng suất trùn quế (Peruionyx excavatus)

TS. Dương Nguyên Khang

38

Đặng  Quốc Tượng

Khảo sát ảnh hưởng một số thành phần dinh dưỡng bổ sung trong môi trường nuôi cấy đến khả năng nhân chồi và tạo rễ của Lan Denrobium spp. in vitro

Ths. Nguyễn Vũ Phong

KS.Tôn Bảo Linh

39

Lê Nhã Uyên

Khảo sát ảnh hưởng của một số hoá chất và thuốc kháng sinh đến thời gian tươi của hoa hồng (Rosa sp.) cắt cành

ThS. Nguyễn Thị Kim Linh

40

Võ Ngọc Thuý Vi

Khảo sát ảnh hưởng của các chất kích thích sinh trưởng đến sự sinh trưởng và phát triển của Anthurium acaule (jacq.) Schott in vitro

ThS. Nguyễn Vũ Phong

 

Số lần xem trang : :2
Nhập ngày : 25-11-2008
Điều chỉnh lần cuối :18-12-2013

Tên đề tài tốt nghiệp lớp LT09SH(01-02-2012)

KHOÁ LUẬN TỐT NGHIỆP CÁC KHOÁ TỪ 2000 - 2010(14-08-2010)

Luận văn tốt nghiệp lớp DH05SH (24-11-2009)

Luận văn tốt nghiệp lớp DH04SH (25/11/2008)(25-11-2008)

Khoá luận tốt nghiệp sinh viên lớp DH03SH(26-12-2007)

Luận văn tốt nghiệp sinh viên lớp DH02SH(26-12-2007)

Luận văn tốt nghiệp sinh viên lớp DH01SH(26-12-2007)