I. Thông tin cá nhân

Họ tên: TÔN TRANG ÁNH

Năm sinh: 1973

Học vị: Thạc sĩ

Ngành/Chuyên ngành: Nông học/Khoa học cây trồng

Email: tontranganh@hcmuaf.edu.vn

II. Định hướng nghiên cứu

- Nuôi cấy mô tế bào thực vật và chọn tạo giống cây trồng.

III. Công trình nghiên cứu

1. Cao Thị Pháp và Tôn Trang Ánh. 2013. Khảo sát đặc điểm hình thái thực vật ở giai đoạn sinh trưởng của ba giống tiêu Lộc Ninh, Vĩnh Linh và tiêu sẻ (Piper nigrum L.).

2. Tôn Trang Ánh. 2010. Nuôi cấy mô và khảo sát hoạt tính kháng khuẩn của cây gấc (Momordica cochinchinensis L. Spreng). Luận văn tốt nghiệp thạc sĩ Khoa học Nông nghiệp.

3. Tôn Trang Ánh, Trần Thị Dung. 2004. Nhân giống in vitro cây lan Dendrobium (Dendrobium)  bằng phương pháp nuôi cấy tế bào lớp mỏng.

4. Tôn Trang Ánh. 1998. Nhân giống cây hoa lili in vitro (Lilium spp.). Luận văn tốt nghiệp Kỹ sư Nông học.

 IV. Sách/Giáo trình/Bài giảng

- Bài giảng An toàn sinh học và luật bản quyền, An toàn sinh học và luật môi trường, Trồng trọt đại cương

V. Môn học phụ trách giảng dạy

- An toàn sinh học và luật bản quyền

- An toàn sinh học và luật môi trường

- Trồng trọt đại cương

 

 

Số lần xem trang : :3848
Nhập ngày : 26-12-2007
Điều chỉnh lần cuối :05-06-2014

Lưu Phúc Lợi(26-12-2007)

Lê Đình Đôn(26-12-2007)

Trang liên kết

 

 

 

 

 

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : tám năm không chín không