I. Thông tin cá nhân

Họ tên: LÊ ĐÌNH ĐÔN

Chức vụ: Trưởng Bộ môn Công nghệ Sinh học

Học vị: Tiến sĩ

Học hàm: Phó Giáo sư

Năm sinh: 1966

Ngành/Chuyên ngành: Nông học/Tài nguyên sinh học

Email: ledinhdon@hcmuaf.edu.vn

II. Định hướng nghiên cứu

- Bệnh học phân tử thực vật

III. Công trình nghiên cứu

1. Hoàng Xuân Quang, Trần Văn Kỳ, Lê Đình Đôn, 2008. Phản ứng của một số giống cải ngọt đến sự xâm nhiễm của vi khuẩn Xanthomonas campestris gây bệnh đốm lá. Tạp chí Nông nghiệp và phát triển Nông thôn 4: 28-31.

2. Hoàng Xuân Quang, Trần Văn Kỳ, Nguyễn Văn Lẫm, Lê Đình Đôn, 2008. Nghiên cứu định danh tác nhân bệnh đốm lá vi khuẩn cây cải ngọt (Brassica sinensis). Tạp chí bảo vệ thực vật 2.13-16.

3. Võ Thị Thu Oanh, Lê Đình Đôn, Bùi Cách Tuyến, 2007. Đặc điểm sinh học và khả năng gây bệnh của nấm Metarhizium anisopliae (Metsch.) Sorokin đối với sâu khoang (Spodoptera litura F.) hại rau cải xanh (Brassica juncea L). Tạp chí Khoa học Kỹ thuật Nông Lâm Nghiệp. Đại học Nông Lâm Hồ Chí Minh 1:58-63.

4. Trần Thị Dạ Thảo, Lê Đình Đôn, Bùi Cách Tuyến, 2007. Ảnh hưởng phân lân đến sinh trưởng năng suất, sự tồn lưu dinh dưỡng và mật độ nấm cộng sinh của bắp (Zea mays L.) trên vùng đất xam tỉnh Tây Ninh vụ Đông Xuân năm 2004-2005.Tạp chí Khoa học Kỹ thuật Nông Lâm Nghiệp. Đại học Nông Lâm Hồ Chí Minh 1:82-87.

5. Trần Thị Việt Hà, Nguyễn Hữu Đạt, Bùi Cách Tuyến, Lê Đình Đôn, 2006. Ảnh hưởng của biện pháp xử lý nhiệt lên sự phát triển của nấm Fusarium lateritium gây đốm quả thanh long. Tạp chí bảo vệ thực vật 1: 13-16.

6. Dương Kim Hà, Nguyễn Văn Đức Tiến, Lê Minh Dũng, Lê Đình Đôn, Bùi Cách Tuyến, 2006. Điều tra, đánh giá tác hại của bệnh héo đỏ vàng lá dứa và biện pháp phòng trị rệp sáp giả (Dysmicoccus brevipes Cockerell) bằng thuốc trừ sâu. Tạp chí bảo vệ thực vật 2: 21-24.

7. Phạm Duy, Huỳnh Văn Thái và Lê Đình Đôn, 2005. Hoàn thiện phương pháp biến nạp plasmid tái tổ hợp vào vi khuẩn E.coli DH5α. Tạp chí Khoa học Kỹ thuật Nông Lâm Nghiệp. Đại học Nông Lâm Hồ Chí Minh 2:69-74.

8. Dương Kim Hà, Lê Đình Đôn và Bùi cách Tuyến, 2005. Nhận dạng và phát hiện bệnh héo khô đầu lá dứa bằng phương pháp RT-PCR. Tạp chí Khoa học Kỹ thuật Nông Lâm Nghiệp. Đại học Nông Lâm Hồ Chí Minh 2:80-84.

9. Lê Minh Kha, Nguyễn Văn Lẫm, Nguyễn Thái Thủy và Lê Đình Đôn, 2005. Hoàn thiện quy trình Southern Blot sử dụng DNA probe từ vi khuẩn Pseudomonas fluorescens. Tạp chí Khoa học Kỹ thuật Nông Lâm Nghiệp. Đại học Nông Lâm Hồ Chí Minh, 2:110-113.

10.  Võ Thị Thu Oanh, Bùi Cách Tuyến và Lê Đình Đôn, 2005. Xác định trình tự vùng ITS-rDNA của nấm Beauveria bassiana Vuille. Ký sinh trên côn trùng gây hại. Tạp chí Khoa học Kỹ thuật Nông Lâm Nghiệp. Đại học Nông Lâm Hồ Chí Minh, 2:159-166.

11.  Nguyễn Trọng Thể, Phan Thị Thu Hiền, Nguyễn Trung Thành, Lê Đình Đôn và Bùi Cách Tuyến, 2005. Xác định vi khuẩn Pseudomonas fluorescens đối kháng cao với nấm gây hại cây trồng bằng phương pháp HPLC và PCR. Tạp chí Khoa học Kỹ thuật Nông Lâm Nghiệp. Đại học Nông Lâm Hồ Chí Minh, 2:172-176.

12.  Nguyễn Hữu Trưởng, Trần Nguyên Vũ, Nguyễn Thái Thủy, Lê Đình Đôn, Bùi Văn Lệ, 2005. Xây dựng quy trình phát hiện và định lượng các sản phẩm biến đổi gen bằng phương pháp Real-time PCR. Tạp chí Khoa học Kỹ thuật Nông Lâm Nghiệp. Đại học Nông Lâm Hồ Chí Minh, 2:209-214.

13.  Phạm Thanh Sơn, Lê Đình Đôn, Bùi Cách Tuyến, 2004. Kiểm soát tuyến trùng Meloidogyne spp. Gây hại hồ tiêu bằng phân hữu cơ. Tạp chí bảo vệ thực vật, 6.22-26.

14.  Tsurushima, T., Don, L.D., Kawashima, K., Murakami, J/. Nakayashiki, H., Tosa, Y., and Mayama, S., 2005. Pyrichalasin H production and pathogenicity of Digitaria-specific isolates of Pyricularia grisea. Molecular Plant Pathology 6:605-613.

15.  Tosa, Y., Hirata, K., Tamba, H., Nakagawa, S., Chuma, I., Isobe, C., Osue, J., Urashima, A.S., Don, L.D., Kusaba, K., Nakayashiki, H., Tanaka, A., Mori, N., and S. Mayama, 2004. Genetic constitution and pathogenicity of Lolium isolates of Magnaporthe oryzae in comparison with host species-specific pathotypes of the blast fungus. Phytopathology 94:454-462.

16.  Oh, H.S., Tosa, Y., Takabayashi, N., Nakagawa, S., Tomita, R., Don, L.D., Kusaba, M., Nakayashiki, H., and S. Mayama, 2002. Characterization of an Avena isolates of M. grisea and identification of a locus conditioning its specific parasitism on Oat. Canadian Journal of Botany 80:1088-1095.   

17.  Eto, Y., Ikeda, K., Chuma, I., Kataoka, T., Kuroda, S., Kikuchi, N., Don, L.D.,  Kusaba, M., Nakayashiki, H., Tosa, Y., and S. Mayama, 2001. Comparative analyses of the distribution of various transposable elements in Pyricularia and their activity during and after the sexual cycle. Molecular General Genetics. 264:565-577.

18.  Don, L.D., Kusaba, M., Urashima, A.S., Tosa, Y., Nakayashiki, H., Mayama, S., 1999. Population structure of the rice blast fungus in Japan examined by DNA fingerprinting. Annals of the Phytopathological Society of Japan. 65: 15-24.

19.  Don, L.D., Tosa, Y., Nakayashiki, H., Mayama, S., 1999. Population structure of the rice blast pathogen in Vietnam. Annals of the Phytopathological Society of Japan. 65: 475-479.

20.  Kusaba, M., Eto, Y., Don, L.D., Nishimoto, N., Tosa, Y., Nakayashiki, H., Mayama, S., 1999. Genetic diversity in Pyricularia isolates from various hosts revealed by polymorphisms of nuclear ribosomal DNA and the distribution of the MAGGY retrotransposon. Annals of the Phytopathological Society of Japan. 65:588-596.

21.  Urashima, A.S., Hashimoto, Y., Don, L.D., Kusaba, M., Tosa, Y., Nakayashiki, H., Mayama, S., 1999. Molecular analysis of the wheat blast population in Brazil with a homologue of retrotransposon MGR583. Annals of the Phytopathological Society of Japan. 65: 429-436.

22.  Kusaba, M., Don, L.D., Urashima, A.S., Eto, Y., Tosa, Y., Nakayashiki, H., Yamamoto, M.,Mayama, S., 1998. Natural infection of wild grass species with rice blast fungus suggested by DNA fingerprinting. Annals of the Phytopathological Society of Japan. 64: 125-128.

23.  Mayama, S., Tosa, Y., Nakayashiki, H., Kusaba, M., Kataoka, T., Kishimoto, W., Murakami, J., Kawashima, K., Sesumi, Y., Kikuchi, N., Don, L.D., Tsurushima, T., 1998. Genetical and physiological studies on the species-specific parasitism of Magnaporthe grisea in gramineous plants with a special reference to a cross between the Triticum isolate and the Setaria isolate. In Molecular Genetics of Host-specific Toxins in Plant Disease, pp: 211-221.

IV. Sách/Giáo trình/Bài giảng

- Sách: Bùi Cách Tuyến, Lê Đình Đôn. Cây hồ tiêu, bệnh hại và biện pháp phòng trừ. NXB Nông nghiệp TP. HCM. 2013, 74 trang.

V. Môn học phụ trách giảng dạy

- Công nghệ di truyền I

- Phát triển, thương mại sản phẩm công nghệ sinh học

- Quản lý phòng thí nghiệm sinh học

- Bệnh cây đại cương

- Bệnh cây chuyên khoa

- Vi khuẩn học

- Bệnh sau thu hoạch

V. Các giải thưởng

- Danh hiệu “Nhà giáo thành đạt” do Liên đoàn Lao động thành phố Hồ Chí Minh tặng

- Bằng khen của Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh

- Bằng khen của Bộ Giáo dục và Đào tạo

 

 

Số lần xem trang : :5540
Nhập ngày : 26-12-2007
Điều chỉnh lần cuối :20-02-2014

Lưu Phúc Lợi(26-12-2007)

Tôn Trang Ánh(26-12-2007)

Trang liên kết

 

 

 

 

 

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : hai bốn bốn không