Bộ môn Công nghệ Sinh học thông báo Buổi báo cáo duyệt đề cương Khóa luận tốt nghiệp (KLTN) đợt 4 năm khóa 2015 như sau:

- Thời gian: bắt đầu từ 8 giờ đến 16 giờ ngày 03/01/2019 (thứ năm)

- Địa điểm: Giảng đường Cát Tường - phòng CT102

- Sinh viên cần chuẩn bị 05 slide báo cáo gồm: giới thiệu/đặt vấn đề, nội dung và phương pháp thực hiện, kết quả mong đợi, khó khăn dự kiến, báo cáo trong vòng 10 phút.

- Sau buổi báo cáo sinh viên cần hoàn thiện cuốn Đề cương khóa luận tốt nghiệp có xác nhận của Người hướng dẫn khoa học và nộp về văn phòng Bộ môn (Phòng Bio 107) trước ngày 21/02/2019.


* Lưu ý:

1. Sau khi công bố danh sách đề cương được duyệt, sinh viên nếu có bất cứ sự điều chỉnh nào về tên đề tài, nội dung thực hiện, thay đổi người hướng dẫn khoa học, bảo lưu KLTN vì hoàn cảnh cá nhân cần phải thông qua đại diện Cố vấn học tập khóa 2015, thầy Đinh Xuân Phát qua email: dinhxuanphat@hcmuaf.edu.vn, và được sự đồng ý của Trưởng Bộ môn CNSH. Các trường hợp cá biệt sẽ được xem xét cụ thể trên cơ sở tường trình của sinh viên và đề xuất của Người hướng dẫn khoa học.

2. Tất cả các vấn đề liên quan đến KLTN đều phải có ý kiến của Cố vấn học tập.

 

Nội dung thông báo xem tại đây.

Số lần xem trang : :460
Nhập ngày : 26-12-2018
Điều chỉnh lần cuối :06-01-2019

THÔNG BÁO DÀNH CHO SINH VIÊN

Thông báo v/v nộp KLTN đợt 4 năm khóa 2015(24-07-2019)

Điểm thi Học kì 2/2018-2019 các lớp đại trà (cập nhật)(24-07-2019)

Điểm thi Học kì 2/2018-2019 các lớp Chất lượng cao (cập nhật)(24-07-2019)

Thông báo Danh sách sinh viên các tiểu ban báo cáo tốt nghiệp ngày 17/3/2019(12-03-2019)

Thông báo v/v tổ chức Hội đồng bảo vệ KLTN đợt 3,5 năm khóa 2015(04-03-2019)

Điểm thi học kì 1/2018-2019 - môn Trồng trọt đại cương (lớp DH17SHC)(19-02-2019)

Điểm thi học kì 1/2018-2019 - môn Sinh hóa học (lớp DH17SHC)(19-02-2019)

Điểm thi học kì 1/2018-2019 - môn Công nghệ Sinh học đại cương (lớp DH18SHC)(19-02-2019)

Điểm thi học kì 1/2018-2019 - môn Tế bào học Thực vật(30-01-2019)

Điểm thi học kì 1/2018-2019 - môn Công nghệ nuôi trồng nấm ăn và nấm dược liệu(29-01-2019)

Điểm thi học kì 1/2018-2019 - môn ISO Quản lý chất lượng(28-01-2019)

Điểm thi học kì 1/2018-2019 - môn Thực hành Vi sinh nâng cao(28-01-2019)

Điểm thi học kì 1/2018-2019 - môn Thực hành Sinh học Vi sinh (lớp DH17SHC)(28-01-2019)

Điểm thi học kì 1/2018-2019 - môn Hóa và Độc học môi trường(28-01-2019)

Điểm thi học kì 1/2018-2019 - môn Anh văn chuyên ngành 1 (lớp DH18SHC)(28-01-2019)

Điểm thi học kì 1/2018-2019 - môn Sinh học vi sinh (lớp DH17SHC)(23-01-2019)

Điểm thi học kì 1/2018-2019 - môn Vi sinh trong xử lý ô nhiễm(23-01-2019)

Điểm thi học kì 1/2018-2019 - môn Công nghệ sản xuất thuốc Bảo vệ thực vật SH(23-01-2019)

Điểm thi học kì 1/2018-2019 - môn CNSH trong Bảo vệ thực vật(23-01-2019)

Điểm thi học kì 1/2018-2019 - môn Vi sinh nâng cao(23-01-2019)

Trang liên kết

 

 

 

 

 

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : bốn hai bốn năm hai

Xem trả lời của bạn !