KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CÁC KHÓA

NÂNG CAO NGHIÊN CỨU – RÈN LUYỆN KỸ NĂNG – ĐỊNH HƯỚNG NGHỀ NGHIỆP

Ngành: Công nghệ Sinh học

Chuyên ngành: Công nghệ sinh học Môi trường, Công nghệ Sinh học

(Áp dụng cho tất cả sinh viên đang học hệ chính quy, liên thông, chất lượng cao)

Năm

Học kỳ 1

T. 9 – T. 12

Học kỳ 2

T.2 – T.6

Học kỳ hè

T. 7 – T.8

1

Seminar kỹ năng.1

 

 Kiến tập 1

Quân s

2

Seminar kỹ năng. 2

Kiến tập 2

 

Seminar kỹ năng. 3

Làm việc trong PTN

Tham gia NCKH

Làm việc trong PTN

Tham gia NCKH

 

3

Seminar kỹ năng.4

Kiến tập 3

Làm việc trong PTN

Tham gia NCKH

 

Seminar kỹ năng.5

Làm việc trong PTN

Tham gia NCKH

 

Thực tập cơ sở 3 tuần trong nước

Thực tập 2 tuần ở nước ngoài

Làm việc trong PTN

Tham gia NCKH

Đề tài tốt nghiệp 3,5 năm

4

Làm việc trong  PTN

Tham gia NCKH

Đề tài tốt nghiệp 3,5 năm

Làm việc trong PTN

Tham gia NCKH

Đề tài tốt nghiệp 4 năm

Đề tài tốt nghiệp 4 năm

                 Seminar kỹ năng: 5 lớp; Kiến tập: 3 đợt

        

GIẢI THÍCH CÁC NỘI DUNG CHÍNH 

Seminar Kỹ năng do các chuyên gia trong và ngoài trường thuyết trình về xã hội, cộng đồng, thương mại, quốc tế, xin việc, tồn tại và phát triển. Kinh phí do Bộ môn chi trả. Tổ chức theo khóa, sinh viên và cố vấn học tập đề xuất theo năm học.

Kiến tập là những chuyến tham quan ngắn trong 1 ngày hoặc dài trong 3 ngày, gồm tham quan nhà máy, công ty, vườn quốc gia, khu chế xuất, trung tâm sinh học, khu liên hợp, viện nghiên cứu.

            + Kiến tập 1 (bắt buộc): Tham quan Viện Sinh học Nhiệt đới (sinh viên có thể đi bộ), hoặc Trung tâm Công nghệ sinh học Tp. Hồ Chí Minh (sinh viên có thể đi xe buýt). Kinh phí tự túc hoặc nguồn Tài trợ. Tổ chức theo khóa, Cố vấn học tập đề xuất thời gian. Yêu cầu có báo cáo  và hình ảnh minh chứng.

            + Kiến tập 2 (bắt buộc): Tổ chức trong 1 ngày với khoảng cách tính từ Trường không quá 200 km. Kinh phí Bộ môn hỗ trợ 3,5 triệu/chuyến. Nộp báo cáo chuyến đi và hình ảnh minh chứng. Tổ chức theo khóa, sinh viên và cố vấn học tập đề xuất địa điểm.

            + Kiến tập 3 (không bắt buộc): : Tổ chức trong 1 – 3 ngày với khoảng cách tính từ Trường không quá 500 km. Kinh phí tự túc hoặc nguồn Tài trợ, Bộ môn hỗ trợ giáo viên hướng dẫn và thủ tục hành chính. Nhóm từ 5 – 10 sinh viên. Sinh viên và cố vấn  học tập đề xuất địa điểm. Yêu cầu nộp báo cáo chuyến đi, hình ảnh minh chứng, giấy xác nhận của đơn vị được tham quan.

Làm việc PTN:  sinh viên được tham gia nhóm nghiên cứu, phụ việc phòng thí nghiệm, tham gia hoạt động nghiên cứu trong phòng thí nghiệm, các phòng thí nghiệm trong và ngoài Trường. Sinh viên và cán bộ quản lý Phòng thí nghiệm đề xuất. Cố vấn học tập và Bộ môn xem xét, tư vấn, cho phép. Học xong môn Quản lý Phòng thí nghiệm và Nội quy phòng thí nghiệm là bắt buộc. Sinh viên phải đóng phí phòng thí nghiệm theo quy định

Tham gia NCKH:  sinh viên được tham gia viết đề cương nghiên cứu và thực hiện nghiên cứu với kinh phí từ Trường, Bộ môn, Công ty. Sinh viên phải đóng phí phòng thí nghiệm theo quy định. Đọc  “QUI TRÌNH THỰC HIỆN CÔNG TÁC NGHIÊN CỨU KHOA HỌC TRONG SINH VIÊN”

Sinh viên từ Học kỳ 2 năm thứ nhất,  có thể tham gia hoạt động tập sự nghiên cứu ngoài đồng ruộng, nhà lưới, vườn cây, khu chăn nuôi, khu thủy sản, khu wetland, khu xử lý chất thải, khu sản xuất nấm. Sinh viên không đóng phí tham gia hoạt động.

Thực hiện đề tài tốt nghiệp 3,5 năm, 4 năm: sinh viên sau khi hoàn thành 3 năm học tập với kết quả Điểm trung bình chung đạt > 2.0, Không có môn học điểm F, Đạt 90 tín chỉ tích lũy, sẽ được đăng ký xét thực hiện đề tài tốt nghiệp 3,5 năm. Sinh viên phải đóng phí phòng thí nghiệm theo quy định. Đọc “KẾ HOẠCH THỰC HIỆN KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP”

Thực tập cơ sở 3 tuần trong nước: Đây là môn học bắt buộc 2 tín chỉ, sinh viên tự liên hệ một đơn vị, công ty, phòng thí nghiệm, trung tâm nghiên cứu, khu chế xuất, khu nông nghiệp, khu xử lý môi trường, viện nghiên cứu, trong toàn quốc. Bộ môn cấp giấy giới thiệu, bảng đánh giá từ cơ sở. Kinh phí sinh viên tự túc

Thực tập 2 tuần ở nước ngoài: Thực tập 2 tuần ở 1 phòng thí nghiệm tại các trường đại học, viện nghiên cứu ở nước ngoài được xem tương đương với Thực tập cơ sở 3 tuần trong nước. Bộ môn hướng dẫn hồ sơ, sinh viên tự túc kinh phí hoặc kinh phí hỗ trợ từ nhiều nguồn khác. 

CÁCH THỨC ĐĂNG KÝ TỔ CHỨC SEMINAR VÀ KIẾN TẬP

Bước 1: Sinh viên mỗi lớp, hoặc cả khóa và cố vấn học tập gởi danh sách địa điểm kiến tập dự kiến,  nội dung của seminar, người trình bày seminar (nếu có) cho Giáo vụ Bộ môn vào thời gian đầu hoặc giữa học kỳ (theo lịch).

Bước 2: Giáo vụ Bộ môn chịu trách nhiệm liên hệ, chuẩn bị hồ sơ thủ tục, bố trí thời gian, địa điểm kiến tập.  Mời người trình bày seminar, thời gian địa điểm seminar, ra thông báo và thông tin trên web

Bước 3: Cố vấn học tổ chức seminar, tổ chức kiến tập, giám sát hoạt động.

Bước 4: Báo cáo kết quả và hoàn ứng kinh phí (nếu có),  hình ảnh minh chứng và báo cáo tóm tắt của kết quả chuyển tải trên web.

 

Số lần xem trang : :820
Nhập ngày : 24-05-2018
Điều chỉnh lần cuối :19-11-2018

THÔNG BÁO DÀNH CHO SINH VIÊN

Thông báo Kế hoạch tổ chức Lễ tốt nghiệp đợt 3 năm 2019(06-11-2019)

Thông báo seminar "Kỹ năng viết báo cáo và thuyết trình"(01-11-2019)

Điểm HK3 2018 - 2019 - Thực tập chuyên ngành(23-10-2019)

Điểm thi Học kì 2/2018-2019 các lớp đại trà (cập nhật)(24-07-2019)

Danh sách sinh viên chưa đủ điều kiện tốt nghiệp đợt xét tháng 9/2019(27-09-2019)

Thông báo học bổng do ngân hàng BIDV - Chi nhánh Đông Sài Gòn tài trợ(25-09-2019)

Seminar chủ đề “Utilization of Biotechnology Tools in Global Flower Business” (có phiên dịch)(23-09-2019)

Thông báo Lịch học chuyên đề "Phương pháp học tập bậc đại học" dành cho tân sinh viên CNSH khóa 2019(13-09-2019)

Thông báo v/v Tuyên truyền Chuẩn kiểm định chất lượng giáo dục theo AUN(13-09-2019)

Thông báo v/v Hội đồng báo cáo KLTN (13-09-2019)

Danh sách sinh viên các tiểu ban báo cáo KLTN ngày 6/9/2019 và Danh sách sinh viên được điểm thưởng (30-08-2019)

Tuần sinh hoạt công dân - sinh viên đầu năm học 2019-2020 dành cho tân sinh viên CNSH khóa 2019(23-08-2019)

Thông báo v/v nộp KLTN đợt 4 năm khóa 2015(24-07-2019)

Điểm thi Học kì 2/2018-2019 các lớp Chất lượng cao (cập nhật)(24-07-2019)

Thông báo Danh sách sinh viên các tiểu ban báo cáo tốt nghiệp ngày 17/3/2019(12-03-2019)

Thông báo v/v tổ chức Hội đồng bảo vệ KLTN đợt 3,5 năm khóa 2015(04-03-2019)

Điểm thi học kì 1/2018-2019 - môn Trồng trọt đại cương (lớp DH17SHC)(19-02-2019)

Điểm thi học kì 1/2018-2019 - môn Sinh hóa học (lớp DH17SHC)(19-02-2019)

Điểm thi học kì 1/2018-2019 - môn Công nghệ Sinh học đại cương (lớp DH18SHC)(19-02-2019)

Điểm thi học kì 1/2018-2019 - môn Tế bào học Thực vật(30-01-2019)

Trang liên kết

 

 

 

 

 

 

 

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : hai không bảy sáu bảy

Xem trả lời của bạn !