LÝ LỊCH KHOA HỌC

  

Họ tên: TÔN TRANG ÁNH

Năm sinh: 1973

Học vị: Thạc sĩ

Chuyên ngành: Trồng trọt 

Email: tontranganh@hcmuaf.edu.vn

 

 1. Quá trình đào tạo

 - Đại học:

Nơi đào tạo: Trường ĐH Nông lâm Tp.HCM

Chuyên ngành: Nông học

Năm tốt nghiệp: 1998

 - Sau đại học:

Thạc sĩ:

Nơi đào tạo: Trường ĐH Nông lâm Tp.HCM

Chuyên ngành: Trồng trọt

Năm tốt nghiệp: 2010

 

 2. Giải thưởng cá nhân

 

3. Quá trình công tác

- Từ năm 1998 đến  2000:  Làm việc tại Công ty Pouyen, Huyện Bình Chánh, Tp.HCM

- Từ năm 2001 đến 2003:  Làm việc tại  Sở NN & PTNT Quảng Ngãi

- Từ năm 2004 đến nay: Làm việc tại Bộ môn Công nghệ Sinh học, trường ĐH Nông Lâm Tp. HCM


4. Các đề tài nghiên cứu

TT

Tên đề tài nghiên cứu

Cơ quan chủ trì

Thời gian

1

Nhân giống cây hoa lan Dendrobium bằng phương pháp nuôi cấy tế bào lớp mỏng

ĐH Nông Lâm

 Tp. HCM

2004-2005

2

Khảo sát  đặc điểm hình thái của ba giống hồ tiêu Lộc Ninh, Tiêu sẻ và Vĩnh Linh ở giai đoạn sinh trưởng

ĐH Nông Lâm

Tp. HCM

2012 -2013

3

Xây dựng quy trình nhân giống in vitro và chiết xuất β-carotenoids và lycopen của cây gấc Momordica cochinchinensis L. Spreng.

Bộ GD & ĐT

2008 – 2009

4

Tuyển chọn giống hồ tiêu (Piper nigrum L.)  năng suất cao và chống chịu tốt với bệnh chết nhanh cho vùng miền Đông Nam Bộ

Bộ GD & ĐT

2015-2017

5

Phân lập và tuyển chọn chủng xạ khuẩn chi Streptomyces có khả năng đối kháng cao với Phytophthora capsici trên cây hồ tiêu

ĐH Nông Lâm

 Tp. HCM

2014-2015

6

Ứng dựng công nghệ nuôi cấy mô để sản xuất giống và trồng cây ăn quả chất lượng cao tại tỉnh Quảng Nam

TT Chuyển giao Khoa học và Công nghệ Quảng Nam

2013-2015

7

Tách dòng và đánh giá biểu hiện gen cry mã hóa protein độc tính trên sâu ăn lá từ các dòng Bacillus thuringensis phân lập ở miền Đông Nam Bộ

Bộ GD & ĐT

2016-2017

8

Nghiên cứu tuyển chọn, nhân giống và các biện pháp kỹ thuật canh tác tổng hợp (ICM) phát triển bền vững cây hồ tiêu tại 2 huyện Đức  Linh và Tánh Linh tỉnh BìnhThuận

Sở Khoa học và Công nghệ Bình Thuận

2015-2017

 

5. Các hội nghị đã tham gia  

 

6. Các công trình đã công bố

1. Tôn Trang Ánh, Tôn Bảo Linh và Lê Đình Đôn. 2015. Khảo sát khả năng chống chịu Phytophthora capsici của một số giống hồ tiêu trong điều kiện thí nghiệm. Kỷ yếu hội nghị Bảo vệ Thực vật toàn quốc: 231-238.

2. Cao Thị Pháp, Võ Thị Thanh Trang và Tôn Trang Ánh. 2014. Mô tả đặc điểm hình thái của ba giống hồ tiêu Lộc Ninh, Tiêu sẻ và Vĩnh Linh ở giai đoạn sinh trưởng. Kỷ yếu Hội nghị KHCN tuổi trẻ các trường Đại học và Cao Đẳng khối Nông Lâm Ngư Thủy toàn quốc lần thứ VIII năm 2014 tại Đại học Tây Nguyên.

3. Huỳnh Phước, Tô Thị Nhã Trầm và Tôn Trang Ánh. 2014. Kỷ yếu Hội nghị KHCN tuổi trẻ các trường Đại học và Cao Đẳng khối Nông Lâm Ngư Thủy toàn quốc lần thứ VIII năm 2014 tại Đại học Tây Nguyên.

4.Phạm Thị Quí, Tô Thị Nhã Trầm và Tôn Trang Ánh. 2015. Đánh giá sự sinh trưởng và phát triển của cây tiêu (Piper nigrum L.) vi ghép trong điều kiện in vitro. Tạp chí Khoa học Kỹ thuật Nông Lâm Nghiệp 1: 80-89.

 

Số lần xem trang : :535
Nhập ngày : 15-12-2017
Điều chỉnh lần cuối :19-12-2017

PGS.TS. Lê Đình Đôn(07-12-2017)

TS. Biện Thị Lan Thanh(06-12-2017)

ThS. Lê Hồng Thủy Tiên(06-12-2017)

ThS. Tô Thị Nhã Trầm(06-12-2017)

ThS. Tôn Bảo Linh(06-12-2017)

TS. Đinh Xuân Phát(06-12-2017)

TS. Nguyễn Ngọc Tấn(06-12-2017)

Danh sách Giảng viên giảng dạy ngành Công nghệ Sinh học(06-12-2017)

Lời cảm ơn đến công ty TNHH Syngenta Việt Nam (08-05-2015)

Luận văn tốt nghiệp lớp DH07SH(14-10-2011)

Khoá luận tốt nghiệp lớp DH05SH mảng Y SINH(14-08-2010)

Khoá luận tốt nghiệp lớp DH05SH mảng NANO(14-08-2010)

Khoá luận tốt nghiệp lớp DH05SH mảng MÔI TRƯỜNG(14-08-2010)

Khoá luận tốt nghiệp lớp DH05SH mảng SINH HOÁ(14-08-2010)

Khoá luận tốt nghiệp lớp DH05SH mảng VI SINH(14-08-2010)

Khoá luận tốt nghiệp lớp DH05SH mảng THUỶ SẢN(14-08-2010)

Khoá luận tốt nghiệp lớp DH05SH mảng ĐỘNG VẬT(14-08-2010)

Khoá luận tốt nghiệp lớp DH05SH mảng THỰC VẬT(14-08-2010)

Khoá luận tốt nghiệp lớp DH04SH mảng NANO(14-08-2010)

Khoá luận tốt nghiệp lớp DH04SH mảng MÔI TRƯỜNG(14-08-2010)

Trang liên kết

 

 

 

 

 

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : bảy sáu chín không tám

Xem trả lời của bạn !