LÝ LỊCH KHOA HỌC

 

Họ và tên: LÊ HỒNG THỦY TIÊN

Năm sinh: 1984

Học vị: Thạc sĩ

Chuyên ngành: Công nghệ Sinh học

Email: lhthuytien@hcmuaf.edu.vn


1. Quá trình đào tạo

 - Đại học:

Nơi đào tạo: Trường Đại học Nông Lâm TP. HCM

Chuyên ngành: Công nghệ Sinh học

Năm tốt nghiệp: 2006

 - Sau đại học:

Thạc sĩ:

Nơi đào tạo: Trường Đại học Kobe, Nhật Bản

Chuyên ngành: Công nghệ Sinh học

Năm tốt nghiệp: 2013

 

 2. Giải thưởng cá nhân

 

3. Quá trình công tác

- 2006 đến nay: Giảng viên, Bộ môn CNSH, trường Đại học Nông Lâm TP. HCM.

 

4. Các đề tài nghiên cứu đã thực hiện

STT

Tên đề tài/dự án/hoạt động khoa học công nghệ

Cơ quan chủ trì

Thời gian

1

Nghiên cứu sự lưu hành và mối quan hệ phân tử của vi khuẩn liên cầu lợn Streptococcus suis phân lập trên lợn

Bộ GD-ĐT

2015-2017

2

Tách dòng và đánh giá biểu hiện gen cry mã hóa protein độc tính trên sâu ăn lá từ các dòng Bacillus thuringiensis phân lập ở miền Đông Nam Bộ

Bộ GD-ĐT

2016-2017

3

Nghiên cứu tuyển chọn giống lúa kháng bệnh đạo ôn dựa vào giá trị biểu hiện của phân tử microRNA (osa-MIR7695)

Bộ GD-ĐT

2015--2017

4

Xây dựng quy trình nhân giống in vitro cây trạng nguyên (Euphorbia pulcherrima Willd.) và trồng thử nghiệm ngoài vườn ươm

Trường

2007-2009

 

5. Các hội nghị đã tham gia  

 

6. Các công trình đã công bố

 

***Bài báo đăng trên các tạp chí khoa học nước ngoài:

Ishida, S., Tien, LHT, Osawa, R., Tohya, M., Nomoto, R.., Kawamura, Y., Takahashi, T., Kikuchi, N., Kikuchi, K., Sekizaki, T. 2014. Development of an appropriate PCR system for the reclassification of Streptococcus suis. Jounal of Microbiology Methods 107, 66-70.

Shibata, Y., Tien, L.H.T., Nomoto, R., Osawa, R. 2014. Development of a multilocus sequence typing scheme forStreptococcus gallolyticus. Microbiology 160, 113-122.

Tien, L.H.T., Nishibori, T., Nishitani, Y., Nomoto, R., Osawa, R. 2013. Reappraisal of the taxonomy of Streptococcus suis serotypes 20, 22, 26, and 33 based on DNA-DNA homology and sodA and recN phylogenies. Veterinary Microbiology 162, 842-849.

Nomoto, R., Tien, L.H.T., Sekizaki, T., Osawa, R. 2013. Antimicrobial susceptibility of Streptococcus gallolyticus isolated from humans and animals. Japanese Journal of Infectious Diseases 6, 334-336.

Tien, L.H.T., Sugiyama, N., Duangsonk, K., Tharavichitkul, P., Osawa, R. 2012. Phenotypic and PCR-based identification of bacterial strains isolated from patients with suspected Streptococcus suisinfection in northern Thailand. Japanese Journal of Infectious Diseases 65(2), 171-174.

 

***Bài báo đăng trên các tạp chí khoa học trong nước:

1. Lê Hồng Thủy Tiên, Vũ Thị Thùy Linh, Nguyễn Bảo Quốc. 2017. Kháng kháng sinh trên vi khuẩn liên cầu lợn, Streptococcus suis. Tạp chí Sinh học, 39(2): 195-203.

 

 ***Bài báo tại hội nghị quốc gia, quốc tế:

1. Le Hong Thuy Tien và ctv. 2016. Prevalence of Streptococcus suis in pork and raw pig blood in Southern Vietnam. International Scientific Conference ‘Sustainable Agriculture and Environment.

2. Co-author. 2016. Development of a PCR system for detection of Streptococcus parasuis and its application for isolation of S. parasuis from swine. The meeting of the Japanese Society of Veterinary Science.

3. Le Hong Thuy Tien and et al. Reappraisal of the taxonomy of Streptococcus suisserotypes 20, 22, 26, and 33 based on DNA-DNA homology and sodA and recNphylogenies. The 65thAnnual Meeting of Kansai Region, Bacterial Society of Japan, Kobe University, Kobe, Japan.

4. Le Hong Thuy Tien and et al. 2011. Phenotypic and genotypic characterization of bacterial strains isolated from patients with suspected Streptococcus suis infection in northern part of Thailand. The 64thAnnual Meeting of Kansai Region, Bacterial Society of Japan, Osaka University, Osaka, Japan.

 

 

Số lần xem trang : :528
Nhập ngày : 06-12-2017
Điều chỉnh lần cuối :19-12-2017

ThS. Tôn Trang Ánh(15-12-2017)

PGS.TS. Lê Đình Đôn(07-12-2017)

TS. Biện Thị Lan Thanh(06-12-2017)

ThS. Tô Thị Nhã Trầm(06-12-2017)

ThS. Tôn Bảo Linh(06-12-2017)

TS. Đinh Xuân Phát(06-12-2017)

TS. Nguyễn Ngọc Tấn(06-12-2017)

Danh sách Giảng viên giảng dạy ngành Công nghệ Sinh học(06-12-2017)

Lời cảm ơn đến công ty TNHH Syngenta Việt Nam (08-05-2015)

Luận văn tốt nghiệp lớp DH07SH(14-10-2011)

Khoá luận tốt nghiệp lớp DH05SH mảng Y SINH(14-08-2010)

Khoá luận tốt nghiệp lớp DH05SH mảng NANO(14-08-2010)

Khoá luận tốt nghiệp lớp DH05SH mảng MÔI TRƯỜNG(14-08-2010)

Khoá luận tốt nghiệp lớp DH05SH mảng SINH HOÁ(14-08-2010)

Khoá luận tốt nghiệp lớp DH05SH mảng VI SINH(14-08-2010)

Khoá luận tốt nghiệp lớp DH05SH mảng THUỶ SẢN(14-08-2010)

Khoá luận tốt nghiệp lớp DH05SH mảng ĐỘNG VẬT(14-08-2010)

Khoá luận tốt nghiệp lớp DH05SH mảng THỰC VẬT(14-08-2010)

Khoá luận tốt nghiệp lớp DH04SH mảng NANO(14-08-2010)

Khoá luận tốt nghiệp lớp DH04SH mảng MÔI TRƯỜNG(14-08-2010)

Trang liên kết

 

 

 

 

 

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : ba tám bốn chín sáu

Xem trả lời của bạn !