LÝ LỊCH KHOA HỌC

 

Họ và tên: TÔ THỊ NHÃ TRẦM

Năm sinh: 1983

Học vị: Thạc sĩ

Chuyên ngành: Công nghệ Sinh học

Email: nhatram@hcmuaf.edu.vn

  

 1. Quá trình đào tạo

 - Đại học:

Nơi đào tạo: Trường Đại học Nông Lâm TP. HCM

Chuyên ngành: Công nghệ Sinh học

Năm tốt nghiệp: 2007

 - Sau đại học:

Thạc sĩ:

Nơi đào tạo: Trường Đại học Nông Lâm TP.HCM

Chuyên ngành: Công nghệ Sinh học

Năm tốt nghiệp: 2017

 

 2. Giải thưởng cá nhân

Năm

Hình thức khen thưởng

Số, ngày, tháng, năm của quyết định khen thưởng; cơ quan ban hành quyết định

2011

Giấy khen Đạt giải khuyến khích tại Hội nghị KHCN tuổi trẻ các trường ĐH CĐ khối Nông Lâm Ngư Thủy toàn quốc năm 2011

Quyết định Số 986/QĐ ngày 13 tháng 05 năm 2011; Hiệu Trưởng Trường Đại học Cần Thơ

2011

Giấy khen Đã có thành tích Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học 2011 – 2012

Quyết định Số 1741/QĐ-ĐHNL-TCCB Ngày 07 tháng 09 năm 2011; Hiệu Trưởng Trường Đại học Nông Lâm Tp.Hồ Chí Minh

2011

Huy hiệu Tuổi trẻ sáng tạo về Đạt giải thưởng Khoa học Kỹ thuật Thanh niên “Quả Cầu Vàng” năm 2011

Quyết định Số 774/NQ/TWĐTN ngày 27 tháng 12 năm 2011; BCH Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

2011

Giấy chứng nhận hướng dẫn sinh viên thực hiện công trình nghiên cứu KH đạt Giải Khuyến khích Giải thưởng “Tài năng khoa học trẻ Việt Nam” năm 2011

Quyết định Số 6612/QĐ-BGDDT ngày 29 tháng 12 năm 2011; Bộ trưởng Vụ Trưởng Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường

2012

Bằng khen hướng dẫn sinh viên đạt Giải Nhất “Sinh viên nghiên cứu khoa học Euréka” lần thứ 13 năm 2011

Quyết định Số 21/QĐUB Ngày 04 tháng 01 năm 2012; Ủy Ban Nhân dân Thành Phố Hồ Chí Minh

2012

Giấy khen tích cực tham gia và hoàn thành tốt các hoạt động tình nguyện hè năm 2012

Quyết định Số 285/QĐKT-TĐ ngày 26 tháng 09 năm 2012; Ban chấp hành Đoàn Thành Đoàn Thành Phố Hồ Chí Minh

2012

Bằng chứng nhận Đạt giải thưởng Lương Định Của năm 2012

Quyết định Số 891/QĐKT-TWĐTN ngày 09 tháng 11 năm 2012; Ban Chấp Hành Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

2012

Giấy khen có thành tích xuất sắc trong phong trào “Thanh niên thi đua dạy tốt – học tốt” giai đoạn 2008 – 2012

Quyết định Số 315/QĐKT-TĐ ngày 21 tháng 12 năm 2012; Ban chấp hành Thành Đoàn Thành Phố Hồ Chí Minh

2013

Giấy chứng nhận “Giảng viên hướng dẫn sinh viên thực hiện đề tài đạt Giải thưởng – Tài năng KH trẻ Việt Nam – năm 2013”

Quyết định số 5960/QĐ-BGDĐT ngày 19 tháng 12 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo

2013

Bằng khen Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo

Quyết định số 4373/QĐ-BGDĐT ngày 01 tháng 10 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo

2014

Giấy chứng nhận “Giảng viên hướng dẫn sinh viên thực hiện đề tài đạt Giải thưởng – Tài năng KH trẻ Việt Nam – năm 2014”

Quyết định số 6272/QĐ-BGDĐT ngày 31 tháng 12 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo

 

3. Quá trình công tác

- 2007 đến nay: Giảng viên, Bộ môn CNSH, trường Đại học Nông Lâm TP. HCM.

 

4. Các đề tài nghiên cứu đã thực hiện

TT

Tên đề tài nghiên cứu

Cơ quan chủ trì

Thời gian

1

Xây dựng quy trình sản xuất cây đinh lăng (Polyscias fruticosa L. Harms) hoàn chỉnh in vitro và đánh giá hàm lượng saponin có trong rễ củ đinh lăng nuôi cấy mô trồng ngoài đồng

Trường ĐH Nông Lâm Tp.HCM

2015 - 2017

2

Nghiên cứu tuyển chọn, nhân giống và các biện pháp kỹ thuật canh tác tổng hợp (ICM) phát triển bền vững cây hồ tiêu tại hai huyện Đức Linh và Tánh Linh tỉnh Bình Thuận

Sở KHCN Tỉnh Bình Thuận

2015 - 2017

3

Nhân giống cây Hồ tiêu (Piper nigrum L.) bằng phương pháp nuôi cấy in vitro trên địa bàn tỉnh Gia Lai

Sở KHCN Tỉnh Gia Lai

2012 - 2015

4

Ứng dụng công nghệ nuôi cấy mô để sản xuất giống và trồng cây ăn quả chất lượng cao phục vụ chương trình nông thôn mới tại tỉnh Quảng Nam

Sở KHCN Tỉnh Quãng Nam

2012 - 2015

5

Nghiên cứu khả năng tạo sẹo, tạo chồi và khả năng nhân nhanh chồi của cây Macadamia in vitro

Trường ĐH Nông Lâm Tp.HCM

2010 - 2011

6

Khảo sát ảnh hưởng của giá thể đến sự sinh trưởng và phát triển của cây tre in vitro ngoài vườn ươm

Trường ĐH Nông Lâm Tp.HCM

2008 - 2009

7

Khảo sát ảnh hưởng của chất kích thích sinh trưởng đến sự tạo chồi và các chế độ tưới đến khả năng sinh trưởng và phát triển của cây tiêu (Piper nigrum L.) trong nhà lưới

Đề tài cấp Sinh Viên

2007 - 2008

8

Tạo phôi vô tính cây tiêu (Piper nigium L.) in vitro

Đề tài cấp Sinh viên

2005 - 2006

 

 

5. Các hội nghị đã tham gia  

Thời gian

Tên hội nghị

Địa điểm

Trách nhiệm

2015

Hội nghị Khoa học và Công nghệ trẻ các trường ĐH và CĐ Khối Nông Lâm Ngư Thủy toàn quốc năm 2015

Đăk Lăk

Thành viên: Ảnh hưởng của BA và NAA lên quá trình hình thành mô sẹo của dâu tây New Zealand (Fragaria vesca L.)

2011

Hội nghi Khoa học Trường Đại học Nông Lâm Tp.Hồ Chí Minh lần thứ VII năm 2011

TP. HCM

 

Trình bày: Ảnh hưởng của BA, 2,4-D, TDZ và NAA đến việc tạo thành cây thanh long in vitro bằng phương pháp nuôi cấy hạt và đánh giá sự sinh trưởng của cây sau ống nghiệm ngoài vườn ươm

2011

Hội nghị Khoa học và Công nghệ trẻ các trường ĐH và CĐ Khối Nông Lâm Ngư Thủy toàn quốc năm 20111

Cần Thơ

Báo cáo: Thiết lập quy trình nhân giống cây thanh long bằng phương pháp nuôi cấy hạt in vitro và đánh giá khả năng sinh trưởng của cây thanh long nuôi cấy mô

2009

Hội nghị Khoa học và Công nghệ trẻ các trường ĐH và CĐ Khối Nông Lâm Ngư Thủy toàn quốc năm 2013

Thái Nguyên

Báo cáo: Nghiên cứu ảnh hưởng của BA, TDZ, Kinetin và NAA đến sự hình thành chồi, ra rễ của cây tre in vitro; Ảnh hưởng của giá thể đến sự sinh trưởng và phát triển của cây tre nuôi cấy mô ngoài vườn ươm

2009

Hội nghị Công nghệ Sinh học Phía Nam Việt Nam năm 2009

TP.HCM

Báo cáo: Thiết lập quy trình nhân giống cây tre in vitro bằng phương pháp nuôi cấy trên môi trường lỏng lắc

 

6. Các công trình đã công bố

***Bài báo đăng trên các tạp chí khoa học nước ngoài:

 

***Bài báo đăng trên các tạp chí khoa học trong nước:

 1. Tô Thị Nhã Trầm. Nghiên cứu ảnh hưởng của BA, TDZ, Kinetin và NAA đến sự hình thành chồi, ra rễ của cây tre in vitro; Ảnh hưởng của giá thể đến sự sinh trưởng và phát triển của cây tre nuôi cấy mô ngoài vườn ươm. Kỷ yếu Hội nghị KHCN tuổi trẻ các trường Đại học và Cao Đẳng khối Nông Lâm Ngư Thủy toàn quốc lần thứ tư năm 2009 tại Thái Nguyên năm 2009. 418-422.

2. Tô Thị Nhã Trầm, Nguyễn Thị Mỹ Linh, Nguyễn Thị Kim Linh. Thiết lập quy trình nhân giống cây tre in vitro bằng phương pháp nuôi cấy trên môi trường lỏng lắc. Tuyển tập Hội nghị Công nghệ Sinh học Toàn quốc khu vực phía Nam 2009. 270-274.

3. Tô Thị Nhã Trầm, Nguyễn Thị Quỳnh Liên, Đinh Thị Hà, Bùi Minh Trí, Lê Đình Đôn. Thiết lập quy trình nhân giống cây thanh long bằng phương pháp nuôi cấy hạt in vitro và đánh giá khả năng sinh trưởng của cây thanh long nuôi cấy mô. Kỷ yếu Hội nghị KHCN tuổi trẻ các trường Đại học và Cao Đẳng khối Nông Lâm Ngư Thủy toàn quốc lần thứ V năm 2011 tại Cần Thơ. 215- 223.

4. Đỗ Ngọc Thanh Mai, Trần Thị Phương Thảo, Tô Thị Nhã Trầm, Hồ Nam Việt. Ảnh hưởng của BA và NAA lên quá trình hình thành mô sẹo của dâu tây New Zealand (Fragaria vesca L.). Tạp chí Khoa học Kỹ Thuật Nông Lâm Nghiệp Số 2 /2011. 12 – 15.

5. Tô Thị Nhã Trầm, Đinh Thị Hà, Nguyễn Thị Quỳnh Liên, Lê Đình Đôn. Ảnh hưởng của BA, 2,4-D, TDZ và NAA đến việc tạo thành cây thanh long in vitro bằng phương pháp nuôi cấy hạt và đánh giá sự sinh trưởng của cây sau ống nghiệm ngoài vườn ươm. Kỷ yếu Hội nghi Khoa học Trường Đại học Nông Lâm Tp.Hồ Chí Minh lần thứ VII năm 2011. 24- 32.

6. Đỗ Ngọc Thanh Mai, Tô Thị Nhã Trầm, Lê Đình Đôn, Tôn Bảo Linh. Tạo củ tỏi ta (Allium sativum L.) in vitro từ tái sinh phôi vô tính qua nuôi cấy chóp rễ. Tạp chí Khoa học Kỹ Thuật Nông Lâm Nghiệp Số 2 /2012. 37 – 41.

7. Tô Thị Nhã Trầm, Nguyễn Thị Mỹ Linh, Nguyễn Thị Kim Linh. Thiết lập quy trình nhân giống cây tre in vitro bằng phương pháp nuôi cấy trên môi trường lỏng lắc. Tạp chí Khoa học Kỹ thuật Nông Lâm Nghiệp, số 3/2012. 39 – 43.

8. Tô Thị Nhã Trầm, Hồ Ngọc Hân, Nguyễn Thị Kim Linh, Hoàng Văn Chương, Hoàng Xuân Chiến, Lê Đình Đôn, Dương Tấn Nhựt. Khả năng tạo cây từ phôi vô tính và bước đầu áp dụng kỹ thuật giâm cành ex vitro trong nhân giống cây tiêu (Piper nigrum L.). Tạp chí Khoa học và Phát triển, số 7/2014. 988-995.

9. Tô Thị Nhã Trầm, Đinh Thị Hà, Nguyễn Thị Quỳnh Liên, Lê Đình Đôn, Hoàng Văn Chương, Hoàng Xuân Chiến, Dương Tấn Nhựt. Nhân giống in vitro cây thanh long (Hylocereus undatus (Haw.) Britt. rose) và nghiên cứu khả năng sinh trưởng và phát triển ở giai đoạn vườn ươm. Tạp chí Khoa học và Phát triển, số 7/2014. 996-1004.

10. Huynh Dang Sang, To Thi Nha Tram and Le Dinh Don (2014). Study to dectect Piper yellow motle virus causing stunt disease on blackpepper. Proceeding of National Conference For Youth Scientist in
Agriculture-Forest-Aquaculture of University and College, Vietnam 2014, pages 435-438.

11. Tô Thị Nhã Trầm, Phan Thủy Quyên, Nguyễn Thị Dung, Nguyễn Thị Mỹ Linh, Hoàng Thanh Tùng, Dương Tấn Nhựt. Tái sinh chồi Macca (Macadamia Sp.) thông qua nuôi cấy mô sẹo có nguồn gốc từ mẫu lá. Tạp chí Công nghệ sinh học 13 (2A): 485 – 491, 2015.

12. Phạm Thị Quí, Tô Thị Nhã Trầm, Tôn Trang Ánh. Đánh giá sự sinh trưởng và phát triển của cây tiêu (Piper nigrum L.) vi ghép trong điều kiện in vitro. Tạp chí Khoa học Kỹ Thuật Nông Lâm Nghiệp, số 1/2015. 80 – 89.

13. Nguyễn Bảo Nguyên, Trương Phi Yến, Tô Thị Nhã Trầm, Trần Thị Lệ Minh. Đánh giá sự tăng sinh phôi và tái sinh chồi cây sâm Ngọc Linh (Panax vietnamensis Ha et Grushv.). Tạp chí Nông nghiệp và phát triển nông thôn, tháng 6/2017. 157-163.

 

 

 

 

 

 

Số lần xem trang : :615
Nhập ngày : 06-12-2017
Điều chỉnh lần cuối :19-12-2017

ThS. Tôn Trang Ánh(15-12-2017)

PGS.TS. Lê Đình Đôn(07-12-2017)

TS. Biện Thị Lan Thanh(06-12-2017)

ThS. Lê Hồng Thủy Tiên(06-12-2017)

ThS. Tôn Bảo Linh(06-12-2017)

TS. Đinh Xuân Phát(06-12-2017)

TS. Nguyễn Ngọc Tấn(06-12-2017)

Danh sách Giảng viên giảng dạy ngành Công nghệ Sinh học(06-12-2017)

Lời cảm ơn đến công ty TNHH Syngenta Việt Nam (08-05-2015)

Luận văn tốt nghiệp lớp DH07SH(14-10-2011)

Khoá luận tốt nghiệp lớp DH05SH mảng Y SINH(14-08-2010)

Khoá luận tốt nghiệp lớp DH05SH mảng NANO(14-08-2010)

Khoá luận tốt nghiệp lớp DH05SH mảng MÔI TRƯỜNG(14-08-2010)

Khoá luận tốt nghiệp lớp DH05SH mảng SINH HOÁ(14-08-2010)

Khoá luận tốt nghiệp lớp DH05SH mảng VI SINH(14-08-2010)

Khoá luận tốt nghiệp lớp DH05SH mảng THUỶ SẢN(14-08-2010)

Khoá luận tốt nghiệp lớp DH05SH mảng ĐỘNG VẬT(14-08-2010)

Khoá luận tốt nghiệp lớp DH05SH mảng THỰC VẬT(14-08-2010)

Khoá luận tốt nghiệp lớp DH04SH mảng NANO(14-08-2010)

Khoá luận tốt nghiệp lớp DH04SH mảng MÔI TRƯỜNG(14-08-2010)

Trang liên kết

 

 

 

 

 

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : một sáu hai tám hai

Xem trả lời của bạn !