LÝ LỊCH KHOA HỌC

 

 Họ và tên: NGUYỄN NGỌC TẤN

Năm sinh: 1968

Học vị: Tiến sỹ

Chuyên ngành: Sinh sản và Phôi động vật, Khoa học động vật

Email: nntan@hcmuaf.edu.vn

 

 1. Quá trình đào tạo

 - Đại học:

Nơi đào tạo: Trường Đại học Nông nghiệp II Huế

Chuyên ngành: Chăn nuôi - Thú y

Năm tốt nghiệp: 1993

 - Sau đại học:

Thạc sĩ:

Nơi đào tạo: Trường Đại học Nông Lâm TP. HCM

Chuyên ngành: Chăn nuôi

Năm tốt nghiệp: 2003

Tiến sĩ:

Nơi đào tạo: Trường Đại học quốc gia Chung-Hsing, Taiwan

Chuyên ngành: Sinh sản và Phôi

Năm tốt nghiệp: 2010

 

 2. Giải thưởng cá nhân

 

  3. Quá trình công tác

- 5/1993-6/1997: Cán bộ kỹ thuật, Trung tâm khuyến nông Ninh Thuận

- 7/1997-5/2006: Nghiên cứu viên, Trung tâm Nghiên cứu và Huấn luyện Chăn nuôi gia súc lớn – Viện Khoa học Kỹ thuật Nông nghiệp miền Nam

- 6/2006-09/2010: Nghiên cứu viên, Phòng Nghiên cứu Sinh lý Động vật – Viện Khoa học Kỹ thuật Nông nghiệp miền Nam

- 10/2010-3/2013: Phó Giám đốc, Nghiên cứu viên, Trung tâm Công nghệ Sinh học Nông nghiệp - Viện Khoa học Kỹ thuật Nông nghiệp miền Nam

- 3/2013-8/2015: Phó Giám đôc, Nghiên cứu viên chính, Trung tâm Công nghệ Sinh học Chăn nuôi – Phân Viện Chăn nuôi Nam bộ.

- 9/2015 đến nay: Giảng viên chính, Bộ môn Công nghệ Sinh học - Trường Đại học Nông lâm Tp. Hồ Chí Minh

 

4. Các đề tài nghiên cứu đã thực hiện

STT

Tên đề tài

Cơ quan chủ trì

Thời gian

1

Nghiên cứu ảnh hưởng của khẩu phần thừa protein thô đến động thái urea trong máu, sữa, một số chỉ tiêu sinh sản của bò lai hướng sữa.

Bộ NN và PTNT

2002

2

Nghiên cứu ảnh hưởng của việc bổ sung insulinlike growth factor I đến sự thành thục tế bào trứng và phát triển phôi bò in vitro

Bộ NN và PTNT

2011-2012

3

Nghiên cứu các biện pháp nâng cao khả năng sinh sản bò sữa khu vực TP. Hồ Chí Minh

Bộ NN và PTNT

2012-2013

4

Nghiên cứu một số giải pháp nhằm cải thiện sức sản xuất và sinh sản của trâu tại Tây Ninh

Sở KHCN Tây Ninh

2013-2017

5

Nghiên cứu đa hình gen Leptin và tương quan giữa đa hình gen leptin với năng suất, chất lượng sữa và một số chỉ tiêu sinh sản trên bò lai hướng sữa có tỷ lệ máu lai Holstein Friensian trên 87,5%

Sở KHCN TP. Hồ Chí Minh

 

2014-2017

 

5. Các hội nghị đã tham gia

 

6. Các công trình đã công bố

 

***Bài báo đăng trên các tạp chí khoa học nước ngoài:

1. Nguyen NT, DPC Lin, SY Yen, JK Tseng, JF Chuang, HT Hung, TA Lin, HH Chang, JC Ju. 2009. Sonic hedgehog promotes porcine oocyte maturation and early embryo development. Reprod Fertil Dev 21:805-815.

2. Nguyen NT, Lin DPC, Siriboon C, Lo NW, Ju JC. 2010. Sonic hedgehog improves in vitro development of porcine parthenotes and handmade cloned embryos. Theriogenology 74:1149-1160.

3. Nguyen N T, Lo NW, Chuang SP, Jian YL, Ju JC. 2011. Sonic hedgehog supplementation of oocyte and embryo culture media enhances development of IVF porcine embryos. Reproduction 142:87-97.

4. Siriboon C, Nguyen NT, Tseng JK, Lo NW, Tu CF, and Ju JC. 2012. Trichostatin A and ascorbic acid assist in the development of porcine handmade cloned embryos via different physiologic pathways. Reproductive Science 19(9): 976-986.

5. Kere M, Siriboon C, Lo NW, Nguyen NT and Ju JC. 2013. Acorbic acid improves the developmental competence of porcine oocytes after parthenogenetic activation and somatic cell transplantation. J Reprod. Dev. 59(1): 79-84.

 

***Bài báo đăng trên các tạp chí khoa học trong nước:

 1. Nguyễn Ngọc Tấn, Nguyễn Thị Thu Hồng và Đinh Văn Cải. 2006. Nghiên cứu cải thiện chế độ nuôi dưỡng Cừu Phan Rang. Tạp chí KHKT Chăn nuôi

2. Nguyễn Thị Thu Hồng, Nguyễn Ngọc Tấn và Đinh Văn Cải. 2006. Thí nghiệm trồng cỏ tại vùng khô hạn tỉnh Ninh Thuận. Tạp chí KHKT Chăn nuôi.

3. Nguyễn Ngọc Tấn, Lê Văn Phú và Trần Văn Trưng. 2012. Ảnh hưởng của việc bổ sung insulin-like growth factor I đến sự thành thục tế bào trứng và phát triển phôi bò in vitro. Tạp chí Khoa học và Công nghệ Nông nghiệp Việt nam.

4. Phạm Văn Quyến, Nguyễn Ngọc Tấn, Đoàn Đức Vũ và Trần Văn Trưng. 2012. Ảnh hưởng của tiểu khí hậu chuồng nuôi đến các chỉ tiêu sinh lý máu và tăng trọng của bò sữa tơ. Tạp chí Khoa học và Công nghệ Nông nghiệp Việt nam.

5. Nguyễn Ngọc Tấn, Bùi Ngọc Hùng và Phạm Văn Quyến. 2014. Kết quả nghiên cứu thực trạng tình hình sinh sản bò sữa khu vực Thành phố Hồ Chí Minh. Tạp chí Khoa học Kỹ thuật Chăn nuôi.

6. Nguyễn Ngọc Tấn, Bùi Ngọc Hùng và Giang Visal. 2014. Sử dụng liệu pháp hormone để xử lý bò phối giống nhiều lần không mang thai trên bò lai hướng sữa. Tạp chí Khoa học Kỹ thuật Chăn nuôi.

7. Nguyễn Ngọc Tấn và Bùi Ngọc Hùng. 2017. Ứng dụng hormone xử lý bò chậm gieo tinh khu vực Tp. Hồ Chí Minh và Bình Dương. Tạp chí KHKT Chăn nuôi 216: 67-72.

8. Văn Tiến Dũng và Nguyễn Ngọc Tấn. 2017. Hiệu quả của việc bổ sung thức ăn tinh hỗn hợp đến bê lai F1 (Brahman x Lai Sind) sau cai sữa nuôi tại huyện Cư Jút , tỉnh Đắk nông. Tạp chí KHKT Chăn nuôi 219: 38-42.

 

 

Số lần xem trang : :530
Nhập ngày : 06-12-2017
Điều chỉnh lần cuối :19-12-2017

ThS. Tôn Trang Ánh(15-12-2017)

PGS.TS. Lê Đình Đôn(07-12-2017)

TS. Biện Thị Lan Thanh(06-12-2017)

ThS. Lê Hồng Thủy Tiên(06-12-2017)

ThS. Tô Thị Nhã Trầm(06-12-2017)

ThS. Tôn Bảo Linh(06-12-2017)

TS. Đinh Xuân Phát(06-12-2017)

Danh sách Giảng viên giảng dạy ngành Công nghệ Sinh học(06-12-2017)

Lời cảm ơn đến công ty TNHH Syngenta Việt Nam (08-05-2015)

Luận văn tốt nghiệp lớp DH07SH(14-10-2011)

Khoá luận tốt nghiệp lớp DH05SH mảng Y SINH(14-08-2010)

Khoá luận tốt nghiệp lớp DH05SH mảng NANO(14-08-2010)

Khoá luận tốt nghiệp lớp DH05SH mảng MÔI TRƯỜNG(14-08-2010)

Khoá luận tốt nghiệp lớp DH05SH mảng SINH HOÁ(14-08-2010)

Khoá luận tốt nghiệp lớp DH05SH mảng VI SINH(14-08-2010)

Khoá luận tốt nghiệp lớp DH05SH mảng THUỶ SẢN(14-08-2010)

Khoá luận tốt nghiệp lớp DH05SH mảng ĐỘNG VẬT(14-08-2010)

Khoá luận tốt nghiệp lớp DH05SH mảng THỰC VẬT(14-08-2010)

Khoá luận tốt nghiệp lớp DH04SH mảng NANO(14-08-2010)

Khoá luận tốt nghiệp lớp DH04SH mảng MÔI TRƯỜNG(14-08-2010)

Trang liên kết

 

 

 

 

 

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : một năm chín năm bốn

Xem trả lời của bạn !