PGS.TS. Lê Đình Đôn                                         TS. Trần Thị Lệ Minh 

                     (Trưởng Bộ môn)                                            (Phó Trưởng Bộ môn)

 

 

                                                 

                   TS. Nguyễn Ngọc Tấn                                         TS. Đinh Xuân Phát

 

                                          

               TS. Nguyễn Thị Kim Linh                                           TS. Nguyễn Tấn Chung 

                                                      

             TS. Nguyễn Vũ Phong                                                   TS. Biện Thị Lan Thanh 

 

                                                               ThS. Tôn Trang Ánh                                                   ThS. Tôn Bảo Linh 

                                                                    

         ThS. Lê Hồng Thủy Tiên                                                ThS. Võ Khánh Hưng 

                                                 

          BSTY. Lê Thị Mai Hương                                        ThS. Bùi Nữ Ngọc Yến

   (Giáo vụ, Chủ tịch công đoàn BM)                                             (Thư ký)

 

 

 

Số lần xem trang : :6220
Nhập ngày : 06-12-2017
Điều chỉnh lần cuối :16-06-2019

Nhân sự Bộ môn Công nghệ Sinh học

Trang liên kết

 

 

 

 

 

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : bảy không chín bốn không

Xem trả lời của bạn !