Trong chương trình trao đổi sinh viên giữa trường ĐH Nông Lâm TP.HCM và ĐH Rangsit, Thái Lan năm 2016, Bộ môn Công nghệ Sinh học đã gửi 06 sinh viên sang khoa Khoa học, trường ĐH Rangsit để thực tập trong thời gian một tháng từ 4/7-28/7/2016. Cùng thời gian đó, Bộ môn Công nghệ Sinh học phối hợp với Viện nghiên cứu Công nghệ Sinh học và Môi trường Trường Nông Lâm TP.HCM cũng tiếp nhận 02 sinh viên của ĐH Rangsit đến thực tập tại trường.​​

​ Chương trình trao đổi sinh viên quốc tế nhằm tạo cơ hội cho sinh viên học hỏi và trải nghiệm ở các nước trong khu vực Đông Nam Á, phù hợp với xu hướng hội nhập và quốc tế hóa giáo dục theo định hướng của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Chương trình trao đổi diễn ra hàng năm vào thời gian hè. Sinh viên tham gia chương trình sẽ được chuyển đổi tương đương với môn học ‘Thực tập chuyên ngành”.

Sinh viên và giảng viên của hai trường đã có buổi đón tiếp thân mật, sau đó là hoạt động giao lưu sôi nổi nhiệt tình khởi đầu cho khóa thực tập.

 Đoàn sinh viên và giảng viên BM. Công nghệ Sinh học- trường ĐH Nông Lâm TP.HCM
chụp ảnh lưu niệm cùng các giảng viên khoa Khoa học- trường ĐH Rangsit, Thái Lan.

 

Sinh viên khoa Khoa học- trường ĐH Rangsit, Thái Lan giao lưu cùng sinh viên
BM. Công nghệ Sinh học trường ĐH Nông Lâm TP.HCM.

 

Bộ môn Công nghệ Sinh học

 

 

 

Số lần xem trang : :1290
Nhập ngày : 20-07-2016
Điều chỉnh lần cuối :01-10-2018

Các hoạt động hợp tác với nước ngoài

Chương trình trao đổi sinh viên quốc tế tại trường Đại học Kasetsart – Thái Lan(11-08-2017)

Chương trình thực tập ngắn hạn tại trường Đại học Kasetsart – Thái Lan(21-04-2017)

Chuyến thực tập tại trường ĐH Rangsit - Thái Lan(05-08-2016)

Một tuần trải nghiệm tại ĐH Kobe, Nhật Bản - Sinh viên Công nghệ Sinh học trường ĐH Nông Lâm TP. HCM(31-07-2016)

Tiếp đoàn đại học AVIV (Israel) - Học bổng chính phủ Israel(07-12-2015)

Tiếp các nhà khoa học từ trường RMIT (Úc)(05-12-2013)

Tiếp đoàn công tác trường Đại học Kobe (Nhật Bản)(04-10-2013)

Tiếp đoàn công tác của trường Đại học Suranaree (Thái Lan)(04-10-2013)

Trang liên kết

 

 

 

 

 

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : chín không ba năm năm

Xem trả lời của bạn !