BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO                                      CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP.HCM                            Độc lập - Tự do – Hạnh phúc

        Số: 1678 /TB-ĐHNL-KHTC                     TP. Hồ Chí Minh, ngày  18 tháng 06  năm 2015

 

THÔNG BÁO

V/v: “Thời gian thu – chi tiền đăng ký  học lại HK3/2014-2015”

(Liên thông khoá 2012 trở về trước,  hệ VLVH (đại học +liên thông)


-         Căn cứ  thông báo số 1189 /TB-ĐHNL-ĐT v/v đăng ký học phần học kỳ 3 năm học 2014-2015 ngày 11/05/2015

Nay Phòng Kế Hoạch Tài Chính thông báo về lịch thu – chi tiền như sau:

 1.      Thời gian thu: từ ngày ra thông báo đến 15h30phút ngày 25/06/2015

     2.      Địa điểm: Phòng Kế hoạch – Tài chính (Phòng 201+Phòng 203)- Toà nhà A1-Viện nghiên cứu sinh học & môi trường.

     3.      Mức thu :

·        Hệ liên thông khoá 2012 trở về trước:         372.000đồng/TC

·        Hệ  VLVH (liên thông +đại học):                372.000đồng/TC

4.      Thời gian  chi trả : từ ngày 26/06 đến 27/06/2015.

Những trường hợp do sinh viên đăng ký sai mã số môn học sẽ được chi trả lại tiền, sinh viên liên hệ phòng Đào tạo để hủy mã số môn học đã đăng ký sai sau đó mang biên lai đã đóng tiền đến phòng Kế hoạch – Tài chính để nhận lại tiền.

Ghi chú: Sau thời hạn trên, nếu sinh viên không đóng học phí học lại sẽ bị xoá môn học đã đăng ký.

Trân trọng thông báo !

                                                                                                                             HIỆU TRƯỞNG

  

    Nơi nhận:

-Các khoa,Bộ môn (để thông báo cho sinh viên)                                                   (Đã ký)

-Phòng Đào tạo, Phòng KHTC,Phòng CTSV  

-Toàn thể sinh viên                                                                                   

 

 

 

 

Số lần xem trang : :3821
Nhập ngày : 22-06-2015
Điều chỉnh lần cuối :08-07-2018

THÔNG BÁO DÀNH CHO SINH VIÊN

Thông báo mức thu học phí học kì 2 năm học 2018-2019(14-01-2019)

Thông báo kế hoạch tổ chức Lễ tốt nghiệp cho sinh viên (đợt 4 năm 2018)(10-01-2019)

Thông báo v/v Buổi báo cáo duyệt đề cương KLTN đợt 4 năm khóa 2015(26-12-2018)

Thông báo xét công nhận tốt nghiệp đợt 4 năm 2018(11-12-2018)

Chương trình thực tập tại đại học Kasesart, Thái Lan 2019(13-09-2018)

Qui trình thực hiện nghiên cứu khoa học trong sinh viên(24-05-2018)

Kế hoạch thực hiện các khóa Nâng cao nghiên cứu – Rèn luyện kĩ năng – Định hướng nghề nghiệp(24-05-2018)

Kế hoạch thực hiện Khóa luận tốt nghiệp(24-05-2018)

Thông báo thanh toán tài sản cho SV tốt nghiệp đợt tháng 3/2018(16-04-2018)

Kế hoạch mở môn học học kì 2 năm học 2017 - 2018(13-12-2017)

Chương trình ôn tập đầu ra tiếng Anh dành cho sinh viên K.2009-2012(29-05-2017)

Thông báo về việc triển khai đăng ký giấy xác nhận sinh viên trực tuyến(08-05-2017)

Thông báo lịch báo cáo Khóa luận tốt nghiệp chính thức tháng 7 - 8 / 2016(30-06-2016)

Thông báo về việc thanh toán tài sản đợt tốt nghiệp tháng 3/2016(14-04-2016)

Danh sách sinh viên bị xóa tên do vượt quá thời gian đào tạo tại trường(16-12-2015)

Kế hoạch tổ chức thi anh văn chuẩn đầu ra tiếng Anh trình độ B1 cho năm 2016(16-12-2015)

Thông báo nghỉ học nhân lễ kỷ niệm 60 năm thành lập trường Đại học Nông Lâm TP. HCM(15-11-2015)

Seminar chuyên ngành 1-2015 (ngày 29/10)(28-10-2015)

Danh sách sinh viên đạt xét Tốt nghiệp tháng 9/2015 và sinh viên còn nợ chưa đủ điều kiện xét Tốt nghiệp(02-10-2015)

Thông báo kiểm tra thông tin hộ tịch dành cho sinh viên đủ điều kiện tốt nghiệp đợt tháng 6 năm 2015.(10-07-2015)

Trang liên kết

 

 

 

 

 

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : tám một tám không không

Xem trả lời của bạn !