Nội dung báo cáo: “Vai trò của các protein tế bào thuộc nhóm hnRNP đối với sự nhân lên của virus gây bệnh mụn nước VSV và virus gây bệnh tai xanh PRRSV”

Người báo cáo: TS. Đinh Xuân Phát
Thời gian: 9 giờ, thứ năm, ngày 18/12/2014
Địa điểm: CT101 (Cát Tường, phòng 101)

Tóm tắt nội dung báo cáo: Bằng hai phương pháp tiếp cận khác nhau: miễn dịch kết tủa và phương pháp kiểm tra toàn bộ hệ gen GWAS (genome-wide association study), nhóm nghiên cứu của chúng tôi đã xác định được vai trò của một số protein thuộc nhóm hnRNP, là những protein liên kết ARN và ADN, đối với sự xâm nhiễm và nhân lên của hai loại ARN virus là VSV (virus mang bộ gen ARN sợi đơn âm tính) và PRRSV (virus mang bộ gen ARN sợi đơn dương tính). Nghiên cứu được tiến hành sâu hơn đối với 3 protein, gồm PCBP1, PCBP2 và hnRNP K. Kết quả cho thấy vai trò của mỗi protein đối với mỗi loại virus là khác nhau. Trong khi hnRNP K là protein cần thiết cho sự nhân lên của cả hail oại virus nêu trên, PCBP1/2 chỉ hỗ trợ sự nhân lên của virus PRRSV nhưng ức chế sự nhân lên của virus VSV. Ngoài ra, các protein này cũng thể hiện chức năng của chúng ở các giai đoạn khác nhau trong vòng đời của virus.

          Người đăng tin: Lê Anh Thư

 

Số lần xem trang : :3887
Nhập ngày : 15-12-2014
Điều chỉnh lần cuối :

Thông báo học bổng KOVA năm học 2014 - 2015(28-05-2015)

Quyết định ban hành chuẩn đầu ra ngoại ngữ, tin học không chuyên áp dụng từ khóa 2014(27-04-2015)

Kế hoạch đào tạo năm học 2015 - 2016(27-04-2015)

Chương Trình Chuyên Đề Cuối Tuần: English Topic Discussion (25/04/2015)(22-04-2015)

Thông báo Seminar cao học (23/04/2015)(21-04-2015)

Quyết định quy định việc khen thưởng sinh viên ĐH, CĐ được đào tạo theo hệ thống tín chỉ(21-04-2015)

Seminar cao hoc ngày 08/11/2013(01-11-2013)

Seminar cao học ngày 20/5/2013 (14-05-2013)

Seminar cao học ngày 15.12.2012(11-12-2012)

Seminar Cao học ngày 29/10/2012 (24-10-2012)

Tổ chức Seminar Cao học ngày 28.09.2012(25-09-2012)

Seminar cao học ngày 12.06.2012(31-05-2012)

Báo cáo Seminar Cao học lớp CH CNSH 2009 (11/04/2012)(09-04-2012)

seminar đề cương cao học khoá 2010 (06/03/2012)(28-02-2012)

Seminar Cao học (06/3/2012)(31-10-2011)

Trang liên kết

 

 

 

 

 

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : tám bốn một bảy

Xem trả lời của bạn !