I. Thông tin cá nhân

Họ tên: NGUYỄN HỒNG NHUNG

Năm sinh: 1973

Học vị: Tiến sĩ

Ngành/Chuyên ngành: Sinh học/Vi sinh vật học

Email: nguyenhongnhung@hcmuaf.edu.vn

 

II. Định hướng nghiên cứu

- Phân bón vi sinh

- Chế phẩm vi sinh phân giải chất thải hữu cơ và xử lý môi trường

- Sản xuất rau an toàn

- Nghiên cứu phương pháp phòng trừ sâu bệnh cho rau mà không dùng hóa chất.

III. Công trình nghiên cứu

- Luận án tiến sĩ:

Xác định gene mới mã hóa enzyme phân giải lignocellulose có nguồn gốc từ vi sinh vật trong dạ dày trâu, sử dụng kỹ thuật metagenomics. (Metagenomic identification of novel genes encoding lignocellulosic – degrading enzymes from buffalo rumen).

- Bài báo khoa học:

Nhung Hong Nguyen, Lalita Maruset, Tanaporn Uengwetwanit, Wuttichai Mhuantong, Piyanun Harnpicharnchai, Verawat Champreda, Sutipa Tanapongpipat, Kanya Jirajaroenrat, Sudip K. Rakshit, Lily Eurwilaichitr, Somchai Pongpattanakitshote. 2012. Identification and Characterization of a Cellulase Encoding Gene from Buffalo Rumen Metagenomic Library. Biosci. Biotechnol. Biochem. 76 (6), 110786-1-10.

IV. Sách/Giáo trình/Bài giảng

- Bài giảng: Vi sinh nâng cao, Vi sinh môi trường.

V. Môn học phụ trách giảng dạy

- Vi sinh nâng cao

- Vi sinh môi trường


Số lần xem trang : :3847
Nhập ngày : 22-08-2013
Điều chỉnh lần cuối :05-06-2014

Lời cảm ơn đến công ty TNHH Syngenta Việt Nam (08-05-2015)

Nguyễn Vũ Phong(22-08-2013)

Nguyễn Văn Út(22-08-2013)

Luận văn tốt nghiệp lớp DH07SH(14-10-2011)

Khoá luận tốt nghiệp lớp DH05SH mảng Y SINH(14-08-2010)

Khoá luận tốt nghiệp lớp DH05SH mảng NANO(14-08-2010)

Khoá luận tốt nghiệp lớp DH05SH mảng MÔI TRƯỜNG(14-08-2010)

Khoá luận tốt nghiệp lớp DH05SH mảng SINH HOÁ(14-08-2010)

Khoá luận tốt nghiệp lớp DH05SH mảng VI SINH(14-08-2010)

Khoá luận tốt nghiệp lớp DH05SH mảng THUỶ SẢN(14-08-2010)

Khoá luận tốt nghiệp lớp DH05SH mảng ĐỘNG VẬT(14-08-2010)

Khoá luận tốt nghiệp lớp DH05SH mảng THỰC VẬT(14-08-2010)

Khoá luận tốt nghiệp lớp DH04SH mảng NANO(14-08-2010)

Khoá luận tốt nghiệp lớp DH04SH mảng MÔI TRƯỜNG(14-08-2010)

Khoá luận tốt nghiệp lớp DH04SH mảng SINH HOÁ(14-08-2010)

Khoá luận tốt nghiệp lớp DH04SH mảng SINH TIN(14-08-2010)

Khoá luận tốt nghiệp lớp DH04SH mảng VI SINH(14-08-2010)

Khoá luận tốt nghiệp lớp DH04SH mảng THUỶ SẢN(14-08-2010)

Khoá luận tốt nghiệp lớp DH04SH mảng ĐỘNG VẬT(14-08-2010)

Khoá luận tốt nghiệp lớp DH04SH mảng THỰC VẬT(14-08-2010)

Trang liên kết

 

 

 

 

 

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : năm sáu không hai bảy