I. Thông tin cá nhân

Họ tên: NGUYỄN VĂN ÚT

Năm sinh: 1984

Học vị: Nghiên cứu sinh

Ngành/Chuyên ngành: Công nghệ Sinh học/Thú y

Email: nguyenvanut@hcmuaf.edu.vn

 

 

II. Định hướng nghiên cứu

- Giống vật nuôi kháng bệnh

- Proteomics

- Vaccine và Miễn dịch màng nhày

III. Công trình nghiên cứu

1. Nguyen Van, Ut et al. 2013. Differentiation of F4 Receptor Profiles in Pigs Based on Their Mucin 4 Polymorphism, Responsiveness to Oral F4 Immunization and in vitro Binding of F4 to Villi. Ed. Eric Cox. Veterinary Immunology and Immunopathology 152(1-2): 93100.

2. Tran Thi Dan, Quach Tuyet Anh and Nguyen Van Ut. 2005. Effect of some factors in DNA isolation on the PCR success. Journal of agricultural sciences and technology 2-3: 26-29.

3. Tran Thi Dan, Quach Tuyet Anh and Nguyen Van Ut. 2005. Determination of sex in cattle of three breeds using multiplex PCR. Journal of agricultural sciences and technology 2-3: 30-33.

 IV. Sách/Giáo trình/Bài giảng

 

V. Môn học phụ trách giảng dạy

 

 

 

 

Số lần xem trang : :3747
Nhập ngày : 22-08-2013
Điều chỉnh lần cuối :05-06-2014

Lời cảm ơn đến công ty TNHH Syngenta Việt Nam (08-05-2015)

Nguyễn Hồng Nhung(22-08-2013)

Nguyễn Vũ Phong(22-08-2013)

Luận văn tốt nghiệp lớp DH07SH(14-10-2011)

Khoá luận tốt nghiệp lớp DH05SH mảng Y SINH(14-08-2010)

Khoá luận tốt nghiệp lớp DH05SH mảng NANO(14-08-2010)

Khoá luận tốt nghiệp lớp DH05SH mảng MÔI TRƯỜNG(14-08-2010)

Khoá luận tốt nghiệp lớp DH05SH mảng SINH HOÁ(14-08-2010)

Khoá luận tốt nghiệp lớp DH05SH mảng VI SINH(14-08-2010)

Khoá luận tốt nghiệp lớp DH05SH mảng THUỶ SẢN(14-08-2010)

Khoá luận tốt nghiệp lớp DH05SH mảng ĐỘNG VẬT(14-08-2010)

Khoá luận tốt nghiệp lớp DH05SH mảng THỰC VẬT(14-08-2010)

Khoá luận tốt nghiệp lớp DH04SH mảng NANO(14-08-2010)

Khoá luận tốt nghiệp lớp DH04SH mảng MÔI TRƯỜNG(14-08-2010)

Khoá luận tốt nghiệp lớp DH04SH mảng SINH HOÁ(14-08-2010)

Khoá luận tốt nghiệp lớp DH04SH mảng SINH TIN(14-08-2010)

Khoá luận tốt nghiệp lớp DH04SH mảng VI SINH(14-08-2010)

Khoá luận tốt nghiệp lớp DH04SH mảng THUỶ SẢN(14-08-2010)

Khoá luận tốt nghiệp lớp DH04SH mảng ĐỘNG VẬT(14-08-2010)

Khoá luận tốt nghiệp lớp DH04SH mảng THỰC VẬT(14-08-2010)

Trang liên kết

 

 

 

 

 

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : tám tám bốn hai năm