I. Thông tin cá nhân

Họ tên: TÔN BẢO LINH

Năm sinh: 1983

Học vị: Thạc sĩ

Ngành/Chuyên ngành: Công nghệ Sinh học/Khoa học ứng dụng

Email: tonbaolinh@hcmuaf.edu.vn

 

II. Định hướng nghiên cứu

- Nuôi cấy mô thực vật

- Công nghệ gen thực vật

III. Công trình nghiên cứu

1. Tôn Bảo Linh, Lưu Phúc Lợi và Trần Thị Dung. 2005. Nghiên cứu tạo cây dứa cayenne in vitro sạch virus gây bệnh héo đỏ đầu lá (PMWaV- Pineapple mealybug wilt associated virus). Tạp chí Khoa học kỹ thuật Nông Lâm Nghiệp 2-3.

IV. Sách/Giáo trình/Bài giảng

- Bài giảng: Sinh học phân tử, Công nghệ di truyền II. Bộ môn Công nghệ Sinh học, Trường Đại học Nông Lâm TP. Hồ Chí Minh

V. Môn học phụ trách giảng dạy

- Sinh học phân tử

- Công nghệ di truyền II

- Anh văn chuyên ngành Công nghệ Sinh học


Số lần xem trang : :4512
Nhập ngày : 22-08-2013
Điều chỉnh lần cuối :05-06-2014

Thông tin liên hệ(02-09-2016)

Nguyễn Tấn Chung(13-05-2014)

Trần Thị Lệ Minh(23-08-2013)

Lê Thị Mai Hương(22-08-2013)

Nguyễn Thị Kim Linh(22-08-2013)

Đỗ Ngọc Thanh Mai(22-08-2013)

Tô Thị Nhã Trầm(22-08-2013)

Nguyễn Phan Thành(22-08-2013)

Võ Khánh Hưng(22-08-2013)

Biện Thị Lan Thanh(22-08-2013)

Lê Hồng Thủy Tiên(22-08-2013)

Đinh Xuân Phát(22-08-2013)

Giảng viên trẻ BM.CNSH nhận giấy tuyên dương của Hội nghị thường niên về vi khuẩn lần thứ 65 tại Kobe - Nhật Bản(29-11-2012)

Loay hoay tìm vacxin chống dịch (Nguồn: Báo nông nghiệp việt nam)(27-02-2012)

Danh sách đề tài tốt nghiệp lớp DH06SH (2006-2010)(22-09-2011)

Danh sách đề tài tốt nghiệp lớp DH06SH (mảng Môi trường)(22-09-2011)

Danh sách đề tài tốt nghiệp lớp DH06SH (mảng Vi sinh)(22-09-2011)

Danh sách đề tài tốt nghiệp lớp DH06SH (mảng Y sinh - Động vật)(22-09-2011)

Luận văn tốt nghiệp lớp DH06SH Mảng Thực vật(22-09-2011)

Khoá luận tốt nghiệp lớp DH03SH mảng MÔI TRƯỜNG(14-08-2010)

Trang liên kết

 

 

 

 

 

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : tám hai chín năm chín