BỘ MÔN CÔNG NGHỆ SINH HỌC

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Tổ chức Seminar Cao học cụ thể như sau:

TT

Tên đề tài

Học viên

Giáo viên hướng dẫn

Thời gian/ địa điểm

1

Kết quả: Ứng dụng kỹ thuật multiplex – PCR phát hiện Vibrio cholerae, Vibrio parahaemolyticus và các gen độc lực của chúng từ sản phẩm thủy hải sản tươi

Trương Huỳnh Anh Vũ

K 2009

PGS.TS. Nguyễn Ngọc Tuân

 

 

 

Thời gian: 14h

 

Ngày:20/5/2013

Địa điểm: P.104 – BM.CNSH Khu A1

2

Kết quả: Nghiên cứu xác định hàm lượng
tribulosin và tương quan di truyền
giữa các giống bạch tật lê (tribullus 
terrestris
l.) phân bố ở Việt Nam

Hồ Văn Duy Lương

K 2010

PGS. TS. Ngô Kế Sương

3

Đề cương: ứng dụng kỹ thuật RT-PCR trong chẩn đoán bệnh tay chân miệng tại khu vực Tây nguyên năm 2012

Hoàng Xuân Hùng

CH 2010

GS.TS. Đặng Tuấn Đạt

 

4

Đề cương: Xác định sự hiện diện của protein điều chỉnh miễn dịch trong nấm Hoàng chi (Ganoderma colossum Donk) ở Việt Nam

Tăng Công Trường

K 2011

TS. Lê Nguyễn Uyên Chi

 

 

Số lần xem trang : :3865
Nhập ngày : 14-05-2013
Điều chỉnh lần cuối :02-12-2013

Thông báo học bổng KOVA năm học 2014 - 2015(28-05-2015)

Quyết định ban hành chuẩn đầu ra ngoại ngữ, tin học không chuyên áp dụng từ khóa 2014(27-04-2015)

Kế hoạch đào tạo năm học 2015 - 2016(27-04-2015)

Chương Trình Chuyên Đề Cuối Tuần: English Topic Discussion (25/04/2015)(22-04-2015)

Thông báo Seminar cao học (23/04/2015)(21-04-2015)

Quyết định quy định việc khen thưởng sinh viên ĐH, CĐ được đào tạo theo hệ thống tín chỉ(21-04-2015)

Báo cáo chuyên đề ngày 18/12/2014(15-12-2014)

Seminar cao hoc ngày 08/11/2013(01-11-2013)

Seminar cao học ngày 15.12.2012(11-12-2012)

Seminar Cao học ngày 29/10/2012 (24-10-2012)

Tổ chức Seminar Cao học ngày 28.09.2012(25-09-2012)

Seminar cao học ngày 12.06.2012(31-05-2012)

Báo cáo Seminar Cao học lớp CH CNSH 2009 (11/04/2012)(09-04-2012)

seminar đề cương cao học khoá 2010 (06/03/2012)(28-02-2012)

Seminar Cao học (06/3/2012)(31-10-2011)

Trang liên kết

 

 

 

 

 

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : năm bốn hai năm một

Xem trả lời của bạn !