BỘ MÔN CÔNG NGHỆ SINH HỌC
TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
Tổ chức Seminar Cao học cụ thể như sau:

TT
Học viên
Học viên
Giáo viên hướng dẫn
Thời gian/ địa điểm
1
Kết quả: Ảnh hưởng của nồng độ glutathione trong noãn lên sự phát triển phôi heo in vitro
Nguyễn Đắc Thành
CH2010
TS. Nguyễn Thanh Bình
TS. Chung Anh Dũng
 
 
 
 
 
 
 
 
Thời gian: 8 giờ, thứ bảy,
Ngày 15/12/2012
Địa điểm: Phòng họp 105 khu A1
2
Đề cương: ứng dụng kỹ thuật RT-PCR trong chẩn đoán bệnh tay chân miệng tại khu vực Tây Nguyên năm 2012
Hoàng Xuân Hùng
CH2010
GS.TS. Đặng Tuấn Đạt
ThS.BS. Nguyễn Thị Tuyết Vân
3
Đề cương: nghiên cứu chế tạo chế phẩm tăng trưởng thực vật Oligoalginate bằng phương pháp chiếu xạ kết hợp xử lý hóa học
Trần Thị Hồng Vinh
CH2010
TS. Lê Quang Luân
4
Đề cương: nghiên cứu định lượng cholesterol trong máu bằng phương pháp cố định enzyme cholesterol oxidase và cholesterol estersase trên sợi nano vàng
Phan Thị Hồng Thủy
CH2010
 
TS. Tống Duy Hiển
5
Đề cương : nghiên cứu loài nấm linh chi (Ganoderma sp.) mới phát hiện tại Đà Lạt
Huỳnh Nguyên Thảo
Vy, CH2010
PGS.TS. Lê Xuân Thám
6
Đề cương: nghiên cứu quá trình lên men ethanol từ nguồn sinh khối rong nước lợ sau trích ly protein
Nguyễn Thị Liên
CH2010
TS. Hoàng Kim Anh
ThS. Nguyễn Minh Hải
7
Đề cương: chuyển gen Cry 1 (ab) vào tiền phôi cây thông nhựa bằng vi khuẩn Agrobacterium trong môi trường lỏng
Lê Hải Âu
CH2010
TS. Vương Đình Tuấn

 

Số lần xem trang : :3760
Nhập ngày : 11-12-2012
Điều chỉnh lần cuối :04-03-2013

Thông báo học bổng KOVA năm học 2014 - 2015(28-05-2015)

Quyết định ban hành chuẩn đầu ra ngoại ngữ, tin học không chuyên áp dụng từ khóa 2014(27-04-2015)

Kế hoạch đào tạo năm học 2015 - 2016(27-04-2015)

Chương Trình Chuyên Đề Cuối Tuần: English Topic Discussion (25/04/2015)(22-04-2015)

Thông báo Seminar cao học (23/04/2015)(21-04-2015)

Quyết định quy định việc khen thưởng sinh viên ĐH, CĐ được đào tạo theo hệ thống tín chỉ(21-04-2015)

Báo cáo chuyên đề ngày 18/12/2014(15-12-2014)

Seminar cao hoc ngày 08/11/2013(01-11-2013)

Seminar cao học ngày 20/5/2013 (14-05-2013)

Seminar Cao học ngày 29/10/2012 (24-10-2012)

Tổ chức Seminar Cao học ngày 28.09.2012(25-09-2012)

Seminar cao học ngày 12.06.2012(31-05-2012)

Báo cáo Seminar Cao học lớp CH CNSH 2009 (11/04/2012)(09-04-2012)

seminar đề cương cao học khoá 2010 (06/03/2012)(28-02-2012)

Seminar Cao học (06/3/2012)(31-10-2011)

Trang liên kết

 

 

 

 

 

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : bốn sáu bốn hai một