BỘ MÔN CÔNG NGHỆ SINH HỌC

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Tổ chức Seminar Cao học cụ thể như sau:

TT

Học viên

Học viên

Giáo viên hướng dẫn

Thời gian / địa điểm

1

Kết quả: nghiên cứu biến nạp gen tạo protein tinh thể độc

tố kháng sâu (IcryLa(b)) vào cây mía (Saccharum

officinarum L.) gián tiếp thông qua vi khuẩn Agrobacterium

tumefaciens

Mai Trường

CH K2008

TS. Nguyễn Hữu Hổ

TS. Trần Thị Dung

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thời gian: 7 giờ30

 

Ngày: 29/10/2012

 

Địa điểm: Tại phòng họp Viện nghiên cứu CNSH & MT

2

Kết quả: Xác định chỉ thị phân tử SSR liên kết với gene

kháng bệnh héo rũ vi khuẩn (Bacterial wilt) trên cà chua

(Solanum lycopersicum)

Ngô Minh Dũng

CH K2008

GS.TS. Bùi Chí Bửu

3

Kết quả: khảo sát sự tăng cường tính kháng thuốc trừ sâu

và hoạt động độ enzyme giải độc P450 trên rầy nâu qua các

thế hệ chọn lọc trong phòng thí nghiệm

Nguyễn Hồng Phong

CH K2008

TS. Lê Thị Diệu Trang

ThS. Phan Văn Tương

4

Kết quả: Đánh giá khả năng sản sinh hoạt chất 6-pentyl-a-pyrone (6PP) và phương pháp thu nhận 6PP từ nấm

Trichoderma

Lại Hà Tố Hoa

CH K2008

PGS.TS. Lê Đình Đôn

5

Kết quả: Khảo sát sự tương quan giữa tính kháng thuốc trừ 
sâu gốc imidacloprid và hoạt độ enzyme P450 của rầy nâu
 Nilaparvata lugens tại một số tính phía Nam
Đinh Vũ Thắng
CH K2008
TS. Lê Thị Diệu Trang
ThS. Hồ Văn Chiến

6

Kết quả: Bước đầu nghiên cứu sự hình thành phôi thứ cấp 
từ phôi sơ cấp cây Cọc rào (Jatropha curcas L.) nuôi cấy in 
vitro
Nguyễn Thị Kim Loan
 CH K2010
PGS.TS. Dương Tấn Nhật
TS. Thai Xuân Du

7

Kết quả: Nghiên cứu chuyển gen chịu hạn DREB2CA

P5CSM vào cây bông (Gossipium hirsutum L.) thông qua

Agrobacterium tumefaciens

Nguyễn Thị Nhã

CH K2010

TS. Bùi Minh Trí

8

Đề Cương: Nghiên cứu tối ưu hóa các điều kiện sinh tổng

hợp xanthan của vi khuẩn Xanthomonas campestris

Võ Thành Tín

CH K2010

PGS.TS. Nguyễn Thúy Hương

9

Đề cương: Chẩn đoán và nghiên cứu đa dạng sinh học của

virus gây bệnh khảm cucumber mosaic virus (cmv) trên một

số cây họ bầu bí và họ cà chua

Nguyễn Thị Xuân Ngọc

CH K2011

 

PGS.TS. Bùi Cách Tuyến

TS. Huỳnh Văn Biết

 

Số lần xem trang : :3872
Nhập ngày : 24-10-2012
Điều chỉnh lần cuối :04-03-2013

Thông báo học bổng KOVA năm học 2014 - 2015(28-05-2015)

Quyết định ban hành chuẩn đầu ra ngoại ngữ, tin học không chuyên áp dụng từ khóa 2014(27-04-2015)

Kế hoạch đào tạo năm học 2015 - 2016(27-04-2015)

Chương Trình Chuyên Đề Cuối Tuần: English Topic Discussion (25/04/2015)(22-04-2015)

Thông báo Seminar cao học (23/04/2015)(21-04-2015)

Quyết định quy định việc khen thưởng sinh viên ĐH, CĐ được đào tạo theo hệ thống tín chỉ(21-04-2015)

Báo cáo chuyên đề ngày 18/12/2014(15-12-2014)

Seminar cao hoc ngày 08/11/2013(01-11-2013)

Seminar cao học ngày 20/5/2013 (14-05-2013)

Seminar cao học ngày 15.12.2012(11-12-2012)

Tổ chức Seminar Cao học ngày 28.09.2012(25-09-2012)

Seminar cao học ngày 12.06.2012(31-05-2012)

Báo cáo Seminar Cao học lớp CH CNSH 2009 (11/04/2012)(09-04-2012)

seminar đề cương cao học khoá 2010 (06/03/2012)(28-02-2012)

Seminar Cao học (06/3/2012)(31-10-2011)

Trang liên kết

 

 

 

 

 

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : sáu năm bốn bảy bảy

Xem trả lời của bạn !