BỘ MÔN CÔNG NGHỆ SINH HỌC

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

 

Tổ chức Seminar Cao học cụ thể như sau:

 

STT

Tên đề tài

Học viên

Giáo viên hướng dẫn

Thời gian / địa điểm

1

Kết quả: Bước đầu khảo sát ảnh hưởng của

protein sốc nhiệt Hsp70 và vibrio sp. lên hệ thống

miễn dịch của tôm sú Penaeus monodon

Nguyễn Trung Hiếu

CH CNSH K 2008

 

TS. Lê Hồng Phước

 

 

 

 

Thứ ba ngày 12 tháng 6 năm 2012

Lúc: 13 giờ 30 phút

Tại: Phòng họp Viện CNSH và MT

2

Đề cương: Đánh giá tác động của cadmium

lên quá trình phát triển cá ngựa vằn (Danio

rerio) Ở giai đoạn phôi, ấu trùng và cá trưởng

 thành

Nguyễn Thị Thu Giang

CH CNSH K 2010

 

TS Nguyễn Tường Anh

3

Đề cương: Nghiên cứu chế tạo oligopectin bằng

kỹ thuật bức xạ và ứng dụng sản phẩm vào trong

nông nghiệp

Lê Văn Trường

CH CNSH K 2010

 

TS. Lê Quang Luân

Số lần xem trang : :3705
Nhập ngày : 31-05-2012
Điều chỉnh lần cuối :

Thông báo học bổng KOVA năm học 2014 - 2015(28-05-2015)

Quyết định ban hành chuẩn đầu ra ngoại ngữ, tin học không chuyên áp dụng từ khóa 2014(27-04-2015)

Kế hoạch đào tạo năm học 2015 - 2016(27-04-2015)

Chương Trình Chuyên Đề Cuối Tuần: English Topic Discussion (25/04/2015)(22-04-2015)

Thông báo Seminar cao học (23/04/2015)(21-04-2015)

Quyết định quy định việc khen thưởng sinh viên ĐH, CĐ được đào tạo theo hệ thống tín chỉ(21-04-2015)

Báo cáo chuyên đề ngày 18/12/2014(15-12-2014)

Seminar cao hoc ngày 08/11/2013(01-11-2013)

Seminar cao học ngày 20/5/2013 (14-05-2013)

Seminar cao học ngày 15.12.2012(11-12-2012)

Seminar Cao học ngày 29/10/2012 (24-10-2012)

Tổ chức Seminar Cao học ngày 28.09.2012(25-09-2012)

Báo cáo Seminar Cao học lớp CH CNSH 2009 (11/04/2012)(09-04-2012)

seminar đề cương cao học khoá 2010 (06/03/2012)(28-02-2012)

Seminar Cao học (06/3/2012)(31-10-2011)

Trang liên kết

 

 

 

 

 

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : một bảy sáu hai bảy

Xem trả lời của bạn !