BỘ MÔN CÔNG NGHỆ SINH HỌC

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

 

Tổ chức Seminar Cao học cụ thể như sau:

STT

Tên đề tài

Học viên

Giáo viên hướng dẫn

Thời gian / địa điểm

1

Kết quả: Bước đầu khảo sát ảnh hưởng của

protein sốc nhiệt Hsp70 và vibrio sp. lên hệ thống

miễn dịch của tôm sú Penaeus monodon

Nguyễn Trung Hiếu

CH CNSH K 2008

 

TS. Lê Hồng Phước

 

 

 

 

Thứ ba ngày 12 tháng 6 năm 2012

Lúc: 13 giờ 30 phút

Tại: Phòng họp Viện CNSH và MT

2

Đề cương: Đánh giá tác động của cadmium

lên quá trình phát triển cá ngựa vằn (Danio

rerio) Ở giai đoạn phôi, ấu trùng và cá trưởng

thành

Nguyễn Thị Thu Giang

CH CNSH K 2010

 

TS Nguyễn Tường Anh

3

Đề cương: Nghiên cứu chế tạo oligopectin bằng

kỹ thuật bức xạ và ứng dụng sản phẩm vào trong

nông nghiệp

Lê Văn Trường

CH CNSH K 2010

 

TS. Lê Quang Luân

 

Số lần xem trang : :3758
Nhập ngày : 30-05-2012
Điều chỉnh lần cuối :

Seminar cao học ngày 13/01/2015(09-01-2015)

(23-07-2012)

Seminar chuyên ngành (16/06/2011)(09-06-2011)

Bảo vệ luận văn thạc sĩ chuyên ngành CNSH ngày 21/12/2010(19-12-2010)

Danh sách học viên cao học Ngành Công nghệ Sinh học năm 2010(26-10-2010)

Trang liên kết

 

 

 

 

 

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : sáu hai ba chín tám

Xem trả lời của bạn !