BỘ MÔN CÔNG NGHỆ SINH HỌC

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

 

 

Tổ chức Seminar Cao học cụ thể như sau:

TT

Nội dung

Học viên

Giáo viên hướng dẫn

Thời gian / địa điểm

1

Đề cương: Tần số xuất hiện Vibrio cholera, Vibrio parahaemolyticus và các gen độc lực của chúng từ thành phẩm thuỷ hải sản tươi bằng kỹ thuật multiplex - PCR

 

 

Trương Huỳnh Anh Vũ

CH CNSH 2009

 

 

PGS.TS. Nguyễn Ngọc Tuân

 

 

 

 

 

 

Thời gian: 8 giờ, ngày 06/3/2012

Địa điểm: P. Họp

Viện nghiên cứu CNSH &MT

2

Đề cương: Bước đầu nghiên cứu sự hình thành phôi thứ cấp từ phôi sơ cấp cây cọc rào (Jatropha curcas L.) nuôi cấy in vitro.

 

Nguyễn Thị Kim Loan

CH CNSH 2010

 

 

PGS.TS Dương Tấn Nhựt

TS. Thái Xuân Du

 

3

Đề cương: Nghiên cứu chọn giống Bạch Tật Lê – Tribullus Terrestris trên cơ sở phân tích đa dạng di truyền và hàm lượng Tribullosin

 

Hồ Văn Duy Lương

CH CNSH 2009

 

PGS. TS. Ngô Kế Sương

4

Đề cương: Ảnh hưởng của thời gian nuôi chín noãn đến nồng độ glutathione trong noãn và khả năng thu nhận phôi heo thụ tinh trong ống nghiệm. 

Nguyễn Đắc Thành

CH CNSH 2010

 

TS. Nguyễn Thanh Bình

TS. Chung Anh Dũng

5

Đề cương: Nghiên cứu tạo nguồn biến dị cây Bạc hà (Mentha arvensis L.) từ mẫu callus bằng phương pháp chiếu xạ gamma 60Co

Bùi Thị Hồng Gấm

lớp CHCNSH2010

 

TS. Trần Thị Lệ Minh

 

 

 

 

 

 

Số lần xem trang : :3782
Nhập ngày : 31-10-2011
Điều chỉnh lần cuối :29-02-2012

Thông báo học bổng KOVA năm học 2014 - 2015(28-05-2015)

Quyết định ban hành chuẩn đầu ra ngoại ngữ, tin học không chuyên áp dụng từ khóa 2014(27-04-2015)

Kế hoạch đào tạo năm học 2015 - 2016(27-04-2015)

Chương Trình Chuyên Đề Cuối Tuần: English Topic Discussion (25/04/2015)(22-04-2015)

Thông báo Seminar cao học (23/04/2015)(21-04-2015)

Quyết định quy định việc khen thưởng sinh viên ĐH, CĐ được đào tạo theo hệ thống tín chỉ(21-04-2015)

Báo cáo chuyên đề ngày 18/12/2014(15-12-2014)

Seminar cao hoc ngày 08/11/2013(01-11-2013)

Seminar cao học ngày 20/5/2013 (14-05-2013)

Seminar cao học ngày 15.12.2012(11-12-2012)

Seminar Cao học ngày 29/10/2012 (24-10-2012)

Tổ chức Seminar Cao học ngày 28.09.2012(25-09-2012)

Seminar cao học ngày 12.06.2012(31-05-2012)

Báo cáo Seminar Cao học lớp CH CNSH 2009 (11/04/2012)(09-04-2012)

seminar đề cương cao học khoá 2010 (06/03/2012)(28-02-2012)

Trang liên kết

 

 

 

 

 

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : một bảy một chín bảy

Xem trả lời của bạn !