STT

TÊN

MSSV

1

Nguyễn Duy Vũ

10172065

2

Nguyễn Ngọc Hạnh

10172018

3

Lê Xuân Doanh

10172009

4

Nguyễn Hồ Huyền Trân

10172064

5

Trần Thị Tuyết Ngân

10172034

6

Đào Thị Ngọc Diêp

10172008

7

Vũ Thị Phương Thảo

10172053

8

Trần Ngọc Giáng Tiên

10172058

9

Nguyễn Văn Tiến Dũng

10172014

10

Phan Thị Kim Phượng

10172040

11

Đỗ Thị Liên

10172030

12

Trần Công Tài

10172049

13

Võ Thị Thanh Trang

10172063

14

Cao Thị Pháp

10172037

15

Phan Trường Phi

10172038

16

Đào Thị Diệp Huy

10172024

17

Nguyễn Trung Nguyên

10172036

18

Từ Hữu Hòa

10172022

19

Lê Khánh Chi

10172003

20

Lê Trình Bảo Duy

10172012

21

Đặng Thị Hoàng

10172023

22

Ngô Thị Nga

10172033

23

Thàm Lỷ Cúa

10172006

24

Nguyễn Thị Ngọc Ngân

10172066

25

Lưu Văn Chương

10172005

26

Trương Vũ Băng Sa

10172042

27

Trần Thị Minh Thư

10172057

28

Nguyễn Thị Thanh Kiều

10172027

29

Trần Đinh Bảo Tâm

10172050

30

Huỳnh Thị Mộng Thúy

10172056

31

Phạm Thị Tình

10172059

Số lần xem trang : :3921
Nhập ngày : 30-09-2011
Điều chỉnh lần cuối :18-12-2013

Danh sách sinh viên lớp DH10SH(30-09-2011)

Trang liên kết

 

 

 

 

 

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : chín sáu một chín bảy

Xem trả lời của bạn !