STT

MSSV

TÊN

NGÀY SINH

Họ

Tên

1

10126006

Lê Thị

Ân

24/11/92

2

10126009

Nguyễn Thị

Cam

28/10/92

3

10126012

Trương Lê Lệ

Chi

30/10/92

4

10126015

Vũ Thị Thúy

Diễm

15/04/91

5

10126017

Nguyễn Hồ Mỹ

Dung

26/10/92

6

10126232

Đặng Tiến

Dũng

"05/10/83

7

10126019

Bùi Khương

Duy

27/06/91

8

10126025

Bùi Ngọc

23/12/92

9

10126029

Đinh Thị

Đào

"08/08/92

10

10126034

Lê Hoàng

Độ

19/08/92

11

10126037

Trần Thị Cẩm

Giang

25/05/92

12

10126039

Nguyễn Thị Thu

17/03/92

13

10126041

Nguyễn Phượng

Hằng

27/03/92

14

10126043

Trương Thị

Hằng

20/12/92

15

10126044

Hoàng Thị Thu

Hiền

17/02/92

16

10126045

Lâm Mỹ

Hiếu

"11/08/92

17

10126046

Phạm Trung

Hiếu

30/04/92

18

10126051

Phan Thị

Hòa

"06/05/92

19

10126231

Lưu Thị Hồng

Huế

27/03/90

20

10126054

Phạm Thị

Huệ

17/02/92

21

10126229

Dương Mạnh

Hùng

"09/09/87

22

10126060

Lê Thị Cúc

Hương

"09/07/92

23

10126062

Phạm Thị Thu

Hường

15/05/92

24

10126230

Danh

Hưởng

"14/04/90

25

10126063

Nguyễn Thị Phương

Khanh

"08/12/92

26

10126065

Nguyễn Lê Trung

Kiên

30/11/92

27

10126066

Võ Văn

Kiệt

"09/06/92

28

10126068

Nguyễn Xuân

Lắm

22/05/92

29

10126069

Phạm Văn

Lân

"06/12/92

30

10126070

Nguyễn Ngọc

Liên

20/10/92

31

10126072

Lê Thị Thùy

Linh

"10/04/92

32

10126074

Vũ Thị Thùy

Linh

26/01/92

33

10126076

Đặng Hoàn

Long

26/11/92

34

10126078

Đỗ Chiến

Lộc

21/11/92

35

10126080

Nguyễn Thị Hằng

Ly

17/11/92

36

10126081

Tống Trần Thảo

Ly

14/12/92

37

10126083

Phạm Thị

Mai

"10/12/91

38

10126085

Hoàng Trần Anh

Minh

"01/09/92

39

10126090

Nguyễn Văn Tấn

Nam

"08/05/92

40

10126097

Nguyễn Xuân

Ngọc

23/07/92

41

10126098

Trần Thị Hồng

Ngọc

27/02/92

42

10126099

Nguyễn Hoàn

Nguyên

27/04/92

43

10126104

Nguyễn Văn

Nhản

"11/01/92

44

10126106

Ngô Minh

Nhâm

"09/03/92

45

10126108

Phan Thị Hồng

Nhiệm

"01/06/92

46

10126110

Lê Thị

Nhung

23/04/91

47

10126111

Nguyễn Thị Hồng

Nhung

24/04/92

48

10126112

Vũ Phạm Hồng

Nhung

26/08/92

49

10126114

Trương Thị Trang

Như

16/07/92

50

10126115

Nguyễn Thị Hằng

Ni

"02/02/92

51

10126117

Huỳnh Tấn

Phi

13/09/91

52

10126120

Trương Quốc

Phong

"02/12/92

53

10126121

Bùi Thanh

Phú

"11/10/92

54

10126122

Hoàng Thị

Phúc

28/11/92

55

10126123

Huỳnh Tấn

Phúc

17/10/92

56

10126124

Nguyễn Thị Kim

Phúc

"03/05/92

57

10126128

Phạm Thành

Phước

22/08/92

58

10126125

Nguyễn Hoàng

Phương

"05/06/92

59

10126132

Nguyễn Hồng

Quân

13/03/92

60

10126133

Phạm Thị

Quý

29/04/92

61

10126134

Huỳnh Ánh

Quyên

13/11/92

62

10126135

Trần Nguyễn Lệ

Quyên

"12/05/91

63

10126136

Lê Thị Như

Quỳnh

25/10/92

64

10126138

Lương Thị Xuân

Quỳnh

28/11/92

65

10126141

Đỗ Khắc

Sáng

23/12/91

66

10126145

Vy Phúc

Sỹ

"03/07/92

67

10126146

Phạm Văn

Tài

"03/11/91

68

10126147

Huỳnh Tự

Tâm

"06/01/92

69

10126150

Trương Hồng

Tâm

"09/05/92

70

10126162

Lê Hoàng

Thái

"10/05/92

71

10126152

Bùi Thị Kim

Thanh

"02/09/92

72

10126154

Nguyễn Lâm Thiên

Thanh

"02/09/91

73

10126157

Bùi Thị Ái

Thảo

"10/02/91

74

10126158

Huỳnh Thị Thanh

Thảo

26/05/92

75

10126159

Nguyễn Thị

Thảo

"08/10/92

76

10126160

Phạm Thị Phương

Thảo

17/06/92

77

10126233

Triệu Quyết

Thắng

"22/11/91

78

10126166

Huỳnh Thị

Thêm

"26/03/92

79

10126169

Dương Ngọc

Thọ

30/03/92

80

10126170

Ngô Thị

Thọ

25/01/92

81

10126176

Hà Thu

Thủy

"03/08/92

82

10126178

Hoàng Thị

Thư

19/10/92

83

10126180

Nguyễn Nhật

Tiến

"26/04/92

84

10126182

Trần Văn

Tiến

22/11/92

85

10126183

Nguyễn Văn

Toàn

"02/08/92

86

10126186

Nguyễn Thị Thùy

Trang

"09/10/92

87

10126189

Hồ Thị Bích

Trâm

"07/09/92

88

10126190

Trần Thị Bích

Trâm

"11/09/92

89

10126192

Ngô Thị Lệ

Trinh

"28/07/92

90

10126194

Huỳnh Thanh

Trúc

"04/12/92

91

10126206

Nguyễn Hoàng

"09/03/92

92

10126208

Phạm Thị Ngọc

"18/04/92

93

10126234

Đinh Thanh

Tuấn

"14/11/91

94

10126201

Đoàn Thị Thu

Tuyền

"09/01/92

95

10126210

Ngô Hòa Nhã

Uyên

24/11/92

96

10126211

Nguyễn Phạm Ái

Uyên

"16/02/92

97

10126235

Thị Cẩm

Việt

"16/08/89

98

10126215

An Quang

Vinh

19/12/92

99

10126217

Trần Trọng

Vinh

25/11/92

100

10126221

Đặng Long

Vương

"04/11/92

101

10126225

Nguyễn Đình Yến

Yến

"08/01/92

102

"09126124

Trương Nhật

Minh

"18/10/91

 

Số lần xem trang : :4057
Nhập ngày : 30-09-2011
Điều chỉnh lần cuối :18-12-2013

Danh sách sinh viên lớp DH10SM(30-09-2011)

Trang liên kết

 

 

 

 

 

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : tám năm bốn bảy ba

Xem trả lời của bạn !