Thông báo đến sinh viên các lớp thuộc BM.Công nghệ Sinh học ĐH Nông Lâm Tp.HCM và KHoa Môi Trường

CLB phát triển ý tưởng khoa học thuộc BM.Công nghệ Sinh học (ĐH Nông Lâm TP.HCM) tổ chức buổi seminar chuyên đề "Môi trường và Công nghệ Sinh học" vào ngày 27/03/2011

Nội dung:

1. BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU, LẬP KẾ HOẠCH ỨNG PHÓ VÀ THÍCH ỨNG VỚI BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU
2. BẢO TỒN ĐA DẠNG SINH HỌC, BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

Báo cáo viên: ThS Nguyễn Trần Vỹ (Thạc sĩ Sinh thái môi trường - viện Sinh học nhiệt đới)

THời gian: 13:45 ngày 27/03/2011

Địa điểm: PV100 (Phượng Vỹ).

Mời các bạn đến tham dự và thảo luận chung.

Thay mặt "CLB phát triển ý tưởng khoa học" thông báo

Số lần xem trang : :3902
Nhập ngày : 22-03-2011
Điều chỉnh lần cuối :19-12-2013

Chung kết cuộc thi Evolution – Tiến hóa lần IV năm 2015(18-05-2015)

Cuộc thi Tiến hóa - Evolution lần thứ IV - Vòng bán kết: Học hỏi(23-04-2015)

Chung kết cuộc thi Evolution – Tiến hóa lần 3 năm 2014(18-04-2014)

Vòng bán kết cuộc thi "Evolution - Tiến hóa" lần 3 năm 2014 (29-03-2014)

Vòng sơ loại cuộc thi "Evolution - Tiến hóa" lần 3 năm 2014 (17-03-2014)

Phát động cuộc thi "Evolution - Tiến hóa" lần 3 năm 2014(25-02-2014)

Sản phẩm thương mại của CLB phát triển ý tưởng khoa học(02-03-2011)

Phương pháp trồng rau sạch bệnh bằng thủy canh quy mô công nghiệp(27-04-2011)

Hội thảo Ứng dụng Sinh học Phân tử trong đời sống(31-03-2011)

Trang liên kết

 

 

 

 

 

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : năm bốn không một tám

Xem trả lời của bạn !