TT
Năm
Nội dung
Người thực hiện
Cấp quản lý
1
2001-2004
Ứng dụng công nghệ sinh học trọng nghiên cứu chọn lọc các dòng vi khuẩn có ích và sử dụng chúng trong phòng trừ dịch hại cây trồng nông nghiệp B2001-21-22-TĐ
TS. Lê Đình Đôn
Bộ Giáo dục và Đào tạo
2
2003-2005
Thực hiện 2 đề tài nhánh của đề tài cấp nhà nước mã số KC.06.11.NN do Viện KH-KTNN Miền Nam làm chủ trì
TS. Lê Đình Đôn
Bộ Nông nghiệp và PTNT
3
2004-2006
Nghiên cứu qui trình phòng bệnh trừ trên địa lan tại Đà Lạt – Lâm Đồng
TS. Lê Đình Đôn
Sở Khoa học công nghệ Lâm đồng
4
2005-2006
Nghiên cứu qui trình sản xuất chế phẩm vi sinh dùng trong bảo vệ thực vật
B2005-21-22-112TĐ
TS. Lê Đình Đôn
Bộ Giáo dục và Đào tạo
5
2004-2007
Nghiên cứu sâu bệnh hại dứa vùng thành phố Hồ Chí Minh.
TS. Lê Đình Đôn
Sở Khoa học công nghệ Tp. Hồ Chí Minh
6
2006-2008
Nghiên cứu đa dạng di truyền nấm Trichoderma bản địa ở các tỉnh phía nam của Việt Nam
TS. Lê Đình Đôn
Sở Khoa học công nghệ Tp. Hồ Chí Minh
7
2006-2008
Nghiên cứu hệ thống công nghệ tạo chế phẩm vi sinh Bacillus spp. dùng trong bảo vệ thực vật B2006-12-33TĐ
TS. Lê Đình Đôn
Bộ Giáo dục và Đào tạo
8
2005-2007
Giám định bệnh virut chồi giống, tạo cây in vitro sạch virut và khảo sát tính kháng virut của cây dứa Cayenne bằng kỹ thuật công nghệ sinh học
TS. Trần Thị Dung
Sở Khoa học công nghệ Tp. Hồ Chí Minh
9
2007-2008
Đánh giá sự đa dạng di truyền của giống lan rừng Dendrobium thu thập tại Tp. Hồ Chí Minh, rừng Nam Cát Tiên, Bình Phước và thị xã Bảo Lộc bằng phương pháp RAPD
TS. Trần Thị Dung
 
Sở Khoa học công nghệ Tp. Hồ Chí Minh
10
2003
Nghiên cứu qui trình nhân giống vô tính cây hoa kiết tường (Eutoma grandiflorum)
KS. Nguyễn Thị kim Linh
Trường Đại học Nông Lâm
11
2004
Xác định giới tính cây đu đủ (Carica papaya L.) bằng phương pháp PCR
KS. Đào Lê Diệu
Trường Đại học Nông Lâm
12
2005
Ảnh hưởng của chất điều hòa sinh trưởng trong nuôi cấy lá tạo phôi soma trên cây lan Oncidium
KS. Nguyễn Vũ Phong
Trường Đại học Nông Lâm
13
2005
Nhân giống in vitro cây lan Dendrobium bằng phương pháp nuôi cấy tế bào lớp mỏng
KS. Tôn Trang Ánh
Trường Đại học Nông Lâm
14
2006
Xây dựng cơ sở dữ liệu gene 23S RNA của một số vi khuẩn gây bệnh trên người và động vật
KS. Nguyễn Văn Út
Trường Đại học Nông Lâm
15
2006
Nghiên cứu qui trình nhân giống chuối rẽ quạt bằng phương pháp nuôi cấy mô
ThS. Nguyễn Thị Kim Linh
Trường Đại học Nông Lâm
16
2006
Thiết kế hệ thống bioreactor nhỏ dùng trong phòng thí nghiệm
KS. Tôn Bảo Linh
Trường Đại học Nông Lâm
17
2006
Nghiên cứu ảnh hưởng Daminozide (B9) đến sự điều tiết sinh trường của một số lòai hoa hồng trang trí trong công viên
KS. Nguyễn Phú Dũng
Trường Đại học Nông Lâm
18
2007-2009
Xây dựng qui trình chiết xuất tinh dầu cây bạc hà
 (Mentha arvensis L.)
TS. Trần Thị Lệ Minh
Bộ Giáo dục và Đào tạo
19
2007-2008
Nhân giống cây hồ tiêu sạch bệnh virus trong in vitro và ex vitro
KS. Nguyễn Thị Kim Linh
Bộ Giáo dục và Đào tạo
20
2007-2008
Khảo sát khả năng chịu phèn của cây hoa Lài bằng phương pháp nuôi cấy mô
KS. Nguyễn Thị Kim Linh
Trường Đại học Nông Lâm
21
2007-2008
Nhân giống chuối già lùn (Musa nana Lour.) bằng bioreactor
KS. Biện Thị Lan Thanh
Trường Đại học Nông Lâm
22
2007
Xây dựng qui trình nhân giống in vitro cây trạng nguyên (Euphorbia pulcherima) và trồng thử ngòai vườn ươm
KS. Lê Hồng Thủy Tiên
Trường Đại học Nông Lâm

Số lần xem trang : :5654
Nhập ngày : 23-01-2008
Điều chỉnh lần cuối :04-03-2008

Nghiên cứu đã thực hiện

Nghiên cứu khoa học sinh viên(23-01-2008)

Trang liên kết

 

 

 

 

 

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : bốn bốn không hai bảy

Xem trả lời của bạn !