Bảo vệ luận văn thạc sĩ chuyên ngành CNSH

Thời gian: 08g00 – 11g00

Địa điểm: P.SĐH-P2

Thành phần tham dự: Thành viên Hội đồng, P.SĐH, Người quan tâm

Số lần xem trang : :3876
Nhập ngày : 19-12-2010
Điều chỉnh lần cuối :

Seminar cao học ngày 13/01/2015(09-01-2015)

(23-07-2012)

Seminar cao học ngày 12.06.2012(30-05-2012)

Seminar chuyên ngành (16/06/2011)(09-06-2011)

Danh sách học viên cao học Ngành Công nghệ Sinh học năm 2010(26-10-2010)

Trang liên kết

 

 

 

 

 

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : sáu chín sáu tám không

Xem trả lời của bạn !