STT

HỌ TÊN HỌC VIÊN

Ngành

 
 

1

 Lê Hải

 Âu

CNSH10

 

2

 Bùi Thị Hồng

 Gấm

CNSH10

 

3

 Nguyễn Thị Thu

 Giang

CNSH10

 

4

 Phan Hồ

 Giang

CNSH10

 

5

 Hoàng Xuân

 Hùng

CNSH10

 

6

 Ngô Quang

 Hưởng

CNSH10

 

7

 Nguyễn Thị

 Liên

CNSH10

 

8

 Nguyễn Thị Kim

 Loan

CNSH10

 

9

 Bạch Ngọc

 Minh

CNSH10

 

10

 Nguyễn Thị

 Nhã

CNSH10

 

11

 Nguyễn Đắc

 Thành

CNSH10

 

12

 Phan Thị Hồng

 Thuỷ

CNSH10

 

13

 Võ Thành

 Tín

CNSH10

 

14

 Lê Văn

 Trường

CNSH10

 

15

 Trần Thị Hồng

 Vinh

CNSH10

 

16

 Huỳnh Nguyên Thảo

 Vy

CNSH10

 

Số lần xem trang : :3891
Nhập ngày : 26-10-2010
Điều chỉnh lần cuối :26-10-2010

Seminar cao học ngày 13/01/2015(09-01-2015)

(23-07-2012)

Seminar cao học ngày 12.06.2012(30-05-2012)

Seminar chuyên ngành (16/06/2011)(09-06-2011)

Bảo vệ luận văn thạc sĩ chuyên ngành CNSH ngày 21/12/2010(19-12-2010)

Trang liên kết

 

 

 

 

 

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : bảy ba chín không sáu

Xem trả lời của bạn !