STT

Họ tên sinh viên

Tên đề tài

Người hướng dẫn

1

Đinh Quang Đỉnh

Bước đầu nghiên cứu tổng hợp hạt nano oxít sắc từ (Fe3O4) bằng phương pháp nhiệt phân tiền chất Fe(OH)3 trong Ethanol tuyệt đối và ứng dụng thử nghiệm cố định enzyme trypsin trên bề mặt hạt nano Fe3O4 qua cầu nối APES-Glutaraldehyde

PGS. TS. Nguyễn Tiến Thắng
CN. Nguyễn Thị Như Quỳnh

2

Nguyễn Ngọc Tuyết Trinh

Nghiên cứu gắn Protease và FITC – avidin lên hạt Nano oxít sắt từ

PGS.TS. Nguyễn Tiến Thắng
CN. Nguyễn Thị Như Quỳnh

Số lần xem trang : :3562
Nhập ngày : 14-08-2010
Điều chỉnh lần cuối :

ThS. Tôn Trang Ánh(15-12-2017)

PGS.TS. Lê Đình Đôn(07-12-2017)

TS. Biện Thị Lan Thanh(06-12-2017)

ThS. Lê Hồng Thủy Tiên(06-12-2017)

ThS. Tô Thị Nhã Trầm(06-12-2017)

ThS. Tôn Bảo Linh(06-12-2017)

TS. Đinh Xuân Phát(06-12-2017)

TS. Nguyễn Ngọc Tấn(06-12-2017)

Danh sách Giảng viên giảng dạy ngành Công nghệ Sinh học(06-12-2017)

Lời cảm ơn đến công ty TNHH Syngenta Việt Nam (08-05-2015)

Luận văn tốt nghiệp lớp DH07SH(14-10-2011)

Khoá luận tốt nghiệp lớp DH05SH mảng Y SINH(14-08-2010)

Khoá luận tốt nghiệp lớp DH05SH mảng NANO(14-08-2010)

Khoá luận tốt nghiệp lớp DH05SH mảng MÔI TRƯỜNG(14-08-2010)

Khoá luận tốt nghiệp lớp DH05SH mảng SINH HOÁ(14-08-2010)

Khoá luận tốt nghiệp lớp DH05SH mảng VI SINH(14-08-2010)

Khoá luận tốt nghiệp lớp DH05SH mảng THUỶ SẢN(14-08-2010)

Khoá luận tốt nghiệp lớp DH05SH mảng ĐỘNG VẬT(14-08-2010)

Khoá luận tốt nghiệp lớp DH05SH mảng THỰC VẬT(14-08-2010)

Khoá luận tốt nghiệp lớp DH04SH mảng MÔI TRƯỜNG(14-08-2010)

Trang liên kết

 

 

 

 

 

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : ba không ba bốn năm

Xem trả lời của bạn !