STT

Họ tên sinh viên

Tên đề tài

Người hướng dẫn

1

Đặng Bình An

Khảo sát sự hoạt  động của máy phát điện loại có công suất 10KVA dùng nhiên liệu biogas ủ từ phân heo

TS. Dương Nguyên Khang

2

Kim Gia Bảo

Khảo sát hoạt động của máy phát điện công suất 2KVA sử dụng nhiên liệu Biogas được ủ từ phân heo

TS. Dương Nguyên Khang

3

Nguyễn Quốc Dũng

Khảo sát hoạt động của máy phát điện công suất 2KVA sử dụng nguyên liệu Biogas được ủ từ phân heo

TS. Dương Nguyên Khang

Số lần xem trang : :3869
Nhập ngày : 14-08-2010
Điều chỉnh lần cuối :14-08-2010

Contact us(11-09-2018)

Các biểu mẫu tốt nghiệp(02-03-2018)

TS. Trần Thị Lệ Minh(06-12-2017)

Thông tin liên hệ(02-09-2016)

Nguyễn Tấn Chung(13-05-2014)

Võ Khánh Hưng(22-08-2013)

Giảng viên trẻ BM.CNSH nhận giấy tuyên dương của Hội nghị thường niên về vi khuẩn lần thứ 65 tại Kobe - Nhật Bản(29-11-2012)

Loay hoay tìm vacxin chống dịch (Nguồn: Báo nông nghiệp việt nam)(27-02-2012)

Danh sách đề tài tốt nghiệp lớp DH06SH (2006-2010)(22-09-2011)

Danh sách đề tài tốt nghiệp lớp DH06SH (mảng Môi trường)(22-09-2011)

Danh sách đề tài tốt nghiệp lớp DH06SH (mảng Vi sinh)(22-09-2011)

Danh sách đề tài tốt nghiệp lớp DH06SH (mảng Y sinh - Động vật)(22-09-2011)

Luận văn tốt nghiệp lớp DH06SH Mảng Thực vật(22-09-2011)

Khoá luận tốt nghiệp lớp TC03SHCM mảng SINH HOÁ(14-08-2010)

Khoá luận tốt nghiệp lớp TC03SHCM mảng VI SINH(14-08-2010)

Khoá luận tốt nghiệp lớp DH02SH mảng SINH TIN(14-08-2010)

Khoá luận tốt nghiệp lớp DH02SH mảng THỰC VẬT(14-08-2010)

Dề tài tốt nghiệp lớp DH01SH mảng THỰC VẬT(14-08-2010)

Hướng nghiên cứu(25-12-2007)

 

 

 

 

 

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : tám ba năm tám tám

Xem trả lời của bạn !