STT

Họ tên sinh viên

Tên đề tài

Người hướng dẫn

1

Trần Nguyễn Minh Đăng

 Xây dựng cơ sở dữ liệu SSRs (Simple Sequence Repearts) từ ESTs (Expressed Sequence Tags) của cây dứa (Ananas comosus)

TS. Trần Thị Dung
CN. Lưu Phúc Lợi

2

Nguyễn Minh Hiền

Phát hiện Marker Microsatellite từ cơ sở dữ liệu trình tự EST (Expressed Sequence Tags) của cây xoài (Mangifera indica)

TS. Bùi Minh Trí

3

Lê Văn Tám

Xây dựng cơ sở dữ liệu hai gene 16S và 23S Ribosomal RNA ở vi khuẩn - ứng dụng cơ sở dữ liệu này để phát hiện các vi khuẩn gây bệnh viêm màng não mũ (Bacterial Meningitidis)

TS. Trần Thị Dung
CN. Lưu Phúc Lợi

4

Trần Ngọc Việt

Khai thác dữ liệu EST (Expressed Sequence Tags) nhằm phát hiện Microsatellite phục vụ cho công tác phân tích và so sánh đặc điểm di truyền của ong mật

TS. Bùi Minh Trí

Số lần xem trang : :3699
Nhập ngày : 14-08-2010
Điều chỉnh lần cuối :

Contact us(11-09-2018)

Các biểu mẫu tốt nghiệp(02-03-2018)

TS. Trần Thị Lệ Minh(06-12-2017)

Thông tin liên hệ(02-09-2016)

Nguyễn Tấn Chung(13-05-2014)

Võ Khánh Hưng(22-08-2013)

Giảng viên trẻ BM.CNSH nhận giấy tuyên dương của Hội nghị thường niên về vi khuẩn lần thứ 65 tại Kobe - Nhật Bản(29-11-2012)

Loay hoay tìm vacxin chống dịch (Nguồn: Báo nông nghiệp việt nam)(27-02-2012)

Danh sách đề tài tốt nghiệp lớp DH06SH (2006-2010)(22-09-2011)

Danh sách đề tài tốt nghiệp lớp DH06SH (mảng Môi trường)(22-09-2011)

Danh sách đề tài tốt nghiệp lớp DH06SH (mảng Vi sinh)(22-09-2011)

Danh sách đề tài tốt nghiệp lớp DH06SH (mảng Y sinh - Động vật)(22-09-2011)

Luận văn tốt nghiệp lớp DH06SH Mảng Thực vật(22-09-2011)

Khoá luận tốt nghiệp lớp DH03SH mảng MÔI TRƯỜNG(14-08-2010)

Khoá luận tốt nghiệp lớp TC03SHCM mảng SINH HOÁ(14-08-2010)

Khoá luận tốt nghiệp lớp TC03SHCM mảng VI SINH(14-08-2010)

Khoá luận tốt nghiệp lớp DH02SH mảng THỰC VẬT(14-08-2010)

Dề tài tốt nghiệp lớp DH01SH mảng THỰC VẬT(14-08-2010)

Hướng nghiên cứu(25-12-2007)

 

 

 

 

 

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : hai tám tám bảy

Xem trả lời của bạn !