STT

Họ tên sinh viên

Tên đề tài

Người hướng dẫn

1

Trần Vũ Quốc Bình

Ảnh hưởng nồng độ phân bò lên khả năng sinh gas của hầm ủ KT1 Trung Quốc

TS. Dương Nguyên Khang

2

Phan Hồ Giang

So sánh hiệu quả của hai chế phẩm sinh học PM-6 và Enchoice trong xử lý nước thải của quá trình sản xuất mủ cao su

TS. Bùi Xuân An
KS. Vũ Văn Quang

3

Phan Trọng Huy

Khảo sát ảnh hưởng của chế phẩm Openamix-LSC và Trichoderma lên xử lý rác thải sinh hoạt.

TS. Dương Nguyên Khang

4

Nguyễn Khoa

Ảnh hưởng của chế phẩm sinh học Enchoice lên nước thải cao su trong điều kiện có và không có sục khí

TS. Bùi Xuân An

5

Vũ Hoàng Thúy Quỳnh

Khảo sát ảnh hưởng mật độ trùn đất trong xử lý phụ phẩm rau cải

TS. Bùi Xuân An

6

Huỳnh Văn Thành

Khảo sát  ảnh hưởng của chế phẩm Openamix-LSC và Trichoderma lên xử lý phân bò

TS. Dương Nguyên Khang

7

Nguyễn Nguyên Thắng

Khảo sát ảnh hưởng của chế phẩm sinh học Enchoice và Sanjiban trong xử lý nước rỉ rác tại bải chôn lấp rác Phước Hiệp, Củ Chi

TS. Bùi Xuân An

Số lần xem trang : :3682
Nhập ngày : 14-08-2010
Điều chỉnh lần cuối :

Contact us(11-09-2018)

Các biểu mẫu tốt nghiệp(02-03-2018)

TS. Trần Thị Lệ Minh(06-12-2017)

Thông tin liên hệ(02-09-2016)

Nguyễn Tấn Chung(13-05-2014)

Võ Khánh Hưng(22-08-2013)

Giảng viên trẻ BM.CNSH nhận giấy tuyên dương của Hội nghị thường niên về vi khuẩn lần thứ 65 tại Kobe - Nhật Bản(29-11-2012)

Loay hoay tìm vacxin chống dịch (Nguồn: Báo nông nghiệp việt nam)(27-02-2012)

Danh sách đề tài tốt nghiệp lớp DH06SH (2006-2010)(22-09-2011)

Danh sách đề tài tốt nghiệp lớp DH06SH (mảng Môi trường)(22-09-2011)

Danh sách đề tài tốt nghiệp lớp DH06SH (mảng Vi sinh)(22-09-2011)

Danh sách đề tài tốt nghiệp lớp DH06SH (mảng Y sinh - Động vật)(22-09-2011)

Luận văn tốt nghiệp lớp DH06SH Mảng Thực vật(22-09-2011)

Khoá luận tốt nghiệp lớp DH03SH mảng MÔI TRƯỜNG(14-08-2010)

Khoá luận tốt nghiệp lớp TC03SHCM mảng SINH HOÁ(14-08-2010)

Khoá luận tốt nghiệp lớp TC03SHCM mảng VI SINH(14-08-2010)

Khoá luận tốt nghiệp lớp DH02SH mảng SINH TIN(14-08-2010)

Dề tài tốt nghiệp lớp DH01SH mảng THỰC VẬT(14-08-2010)

Hướng nghiên cứu(25-12-2007)

 

 

 

 

 

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : sáu chín ba hai một

Xem trả lời của bạn !