STT

Họ tên sinh viên

Tên đề tài

Người hướng dẫn

1

Nguyễn Phú Dũng

Xây dựng qui trình phát hiện virus PMWaV-1 gây bệnh héo đỏ đấu lá trên cây dứa Cayenne bằng
phương pháp RT-PCR

TS. Trần Thị Dung
CN. Lưu Phúc Lợi

2

Ngô Việt Duy

Nghiên cứu khả năng chuyển nạp gen của hai giống bông vải COKER 312 và VN36P bằng vi khuẩn
Agrobacterium tumefaciens

TS. Trần Thị Cúc Hòa

3

Nguyễn Hữu Đỉnh

Nghiên cứu nhân giống vô tính cây tiêu (Peper nigrum) bằng phương pháp nuôi cấy mô

TS. Trần Thị Dung
KS. Nguyễn Thị Kim Linh

4

Trần Quang Hoàng

Ảnh hưởng của các chất điều hòa sinh trưởng đến quá trình nuôi cấy in vitro của hai giống lan
Dendrobium Cymbidium

TS. Trần Thị Dung

5

Tôn Bảo Linh

Nghiên cứu tạo cây dứa Cayenne in vitro sạch virus gây bệnh héo đỏ đầu lá

TS. Trần Thị Dung
CN. Lưu Phúc Lợi

6

Lê Thái Bảo Ngọc

Xây dựng qui trình giám định virus PMWaV-2 trên cây dứa Cayenne

TS. Trần Thị Dung
CN. Lưu Phúc Lợi

7

Liêu Hồng Phú

Nghiên cứu kỹ thuật phát sinh phôi soma và tạo hạt nhân tạo ở cây lan hồ điệp (Phalaenopsis sp.)

TS. Trần Thị Dung

8

Phạm Quyết Thắng

Nghiên cứu khả năng chuyển nạp gen của hai giống bông vải  SSR600F và COKER312 bằng vi khuẩn
Agrobacterium tumefaciens

TS. Trần Thị Cúc Hoà

9

Lê Công Thiện

Đánh giá hàm lượng axit phytic ở một số giống lúa địa phương và một số giống lúa đột biến bằng
phương pháp sinh hóa và microsatellite

TS. Nguyễn Thị Lang
TS. Trần Thị Dung

10

Lê Thị Thanh Tuyền

Nghiên cứu đa dạng nguồn gen cây dứa Cayenne (Ananas comosus) bằng phương pháp marker phân tử

TS. Nguyễn Thị Lang
TS. Trần Thị Dung

11

Hà Thanh Võ

Nghiên cứu kỹ thuật vi ghép cây bưởi (Citrus grandis)

TS. Trần Thị Dung

12

Nguyễn Quỳnh Anh

Bước đầu đánh giá mức độ đa dạng di truyền  của quần thể điều (Anacardium occidental L.) tại
Bà Rịa - Vũng Tàu bằng kỹ thuật RAPD và AFLP

TS. Bùi Minh Trí

13

Phạm Văn Bình

Đánh giá sơ bộ mức độ đa dạng di truyền của quần thể điều (Ananardium occidentale L.) hiện được
trồng tại tỉnh Ninh Thuận bằng kỹ thuật RAPD và AFLP

TS. Bùi Minh Trí

14

Nguyễn Thị Phương Dung

Xây dựng phương pháp nhận diện  và phân tích tính đa dạng di truyền của 21 dòng cacao
(Theobroma cacao L.) bằng kỹ thuật microsatellite

TS. Phạm Hồng Đức Phước
TS. Bùi Minh Trí
TS. Juan Carlos Motamayor

15

Nguyễn Hữu Trưởng

Bước đầu xây dựng qui trình định lượng các sản phẩm biến đổi gen bằng phương pháp Real-time PCR

ThS. Nguyễn Thái Thủy
TS. Lê Đình Đôn

16

Lê Thành Trung
Nguyễn Kỳ Trung

Thu thập và tổ chức dữ liệu gene phục vụ nghiên cứu cây trồng biến đổi di truyền

TS. Bùi Minh Trí

17

Vũ Thị Quỳnh Chi

Phân tích đa dạng di truyền một số mẫu nấm Corynespora cassiicola Wei gây bệnh trrên cây cao su
(Hevea brasiliensis) bằng phương pháp RFLP - PCR

PGS. TS. Bùi Cách Tuyến
ThS. Phan Thành Dũng

18

Nguyễn Thị Thùy Dương

Sử dụng kỹ thuật DAS-ELISA và TRT-PCR để phát hiện virus gây bệnh đốm vòng trên cây đu đủ  tại tỉnh Đồng Nai và Đồng Tháp

PGS. TS. Bùi Cách Tuyến

19

Lâm Ngọc Hạnh

Đánh giá tình trạng nhiễm bệnh virus CMV, TMV, TSWV trên cây cà chua  (Solanum lycopersicum)
ở tỉnh Lâm Đồng bằng kỹ thuật RELISA và bước đầu xây dựng qui trình chẩn đoán TMV bằng kỹ thuật RT-PCR

PGS.TS. Bùi Cách Tuyến

20

Lê Minh Kha
Nguyễn Văn Lẫm

Thiết lập qui trình Southern Blot

TS. Lê Đình Đôn

21

Lê Duy Thanh

Thiết lập hệ thống đánh giá tính kháng bệnh héo xanh của cây cà chua trồng trong dung dịch

TS. Lê Đình Đôn

22

Nguyễn Đình Trường

Nghiên cứu hiện trạng nhiễm bệnh TSWV trên cây ớt trồng tại xã Nhuận Đức, phước Thạnh, Lộc Hưng
bằng kỹ thuật ELISA và bước đầu xây dựng phương pháp chẩn đóan bằng kỹ thuật RT - PCR

PGS. TS. Bùi Cách Tuyến

23

Vương Hồ Vũ

Nghiên cứu một số virus trên cây khoai tây (PVX, PVY, PLRV) tại Đà Lạt bằng kỹ thuật ELISA,
RT-PCR và giải trình tự

PGS. TS. Bùi Cách Tuyến

Số lần xem trang : :3645
Nhập ngày : 14-08-2010
Điều chỉnh lần cuối :

Contact us(11-09-2018)

Các biểu mẫu tốt nghiệp(02-03-2018)

TS. Trần Thị Lệ Minh(06-12-2017)

Thông tin liên hệ(02-09-2016)

Nguyễn Tấn Chung(13-05-2014)

Võ Khánh Hưng(22-08-2013)

Giảng viên trẻ BM.CNSH nhận giấy tuyên dương của Hội nghị thường niên về vi khuẩn lần thứ 65 tại Kobe - Nhật Bản(29-11-2012)

Loay hoay tìm vacxin chống dịch (Nguồn: Báo nông nghiệp việt nam)(27-02-2012)

Danh sách đề tài tốt nghiệp lớp DH06SH (2006-2010)(22-09-2011)

Danh sách đề tài tốt nghiệp lớp DH06SH (mảng Môi trường)(22-09-2011)

Danh sách đề tài tốt nghiệp lớp DH06SH (mảng Vi sinh)(22-09-2011)

Danh sách đề tài tốt nghiệp lớp DH06SH (mảng Y sinh - Động vật)(22-09-2011)

Luận văn tốt nghiệp lớp DH06SH Mảng Thực vật(22-09-2011)

Khoá luận tốt nghiệp lớp DH03SH mảng MÔI TRƯỜNG(14-08-2010)

Khoá luận tốt nghiệp lớp TC03SHCM mảng SINH HOÁ(14-08-2010)

Khoá luận tốt nghiệp lớp TC03SHCM mảng VI SINH(14-08-2010)

Khoá luận tốt nghiệp lớp DH02SH mảng SINH TIN(14-08-2010)

Khoá luận tốt nghiệp lớp DH02SH mảng THỰC VẬT(14-08-2010)

Hướng nghiên cứu(25-12-2007)

 

 

 

 

 

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : bảy không một bảy hai

Xem trả lời của bạn !