LÝ LỊCH KHOA HỌC

 

Họ và tên: BIỆN THỊ LAN THANH

Năm sinh: 1984

Học vị: Tiến sĩ

Chuyên ngành: Công nghệ Sinh học

Email: bienthilanthanh@hcmuaf.edu.vn


 1. Quá trình đào tạo

 - Đại học:

Nơi đào tạo: Trường Đại học Nông Lâm TP. HCM

Chuyên ngành: Công nghệ Sinh học

Năm tốt nghiệp: 2006

 - Sau đại học:

Thạc sĩ:

Nơi đào tạo: Trường Đại học Kobe, Nhật Bản

Chuyên ngành: Khoa học Nông nghiệp

Năm tốt nghiệp: 2013

Tiến sĩ:

Nơi đào tạo: Trường Đại học Ehime, Nhật Bản

Chuyên ngành: Vi sinh Môi trường

Năm tốt nghiệp: 2017

 

 2. Giải thưởng cá nhân

 

3. Quá trình công tác

- 2007 đến nay: Giảng viên, Bộ môn CNSH, trường Đại học Nông Lâm TP. HCM.

 

4. Các đề tài nghiên cứu đã thực hiện

 

5. Các hội nghị đã tham gia  

Thời gian

Tên hội nghị

Địa điểm

Trách nhiệm

2016

Japan society of Microbial Ecology (JSME) Annual Meeting

Yokosuka, Japan

Báo cáo viên

2016

Leading Academia in Marine and Environment Pollution Research (LaMer) Forum

Ehime, Japan

Báo cáo viên

2015

Network Association of Microbiologist in Ehime (NAME) Forum

Ehime, Japan

Báo cáo viên

2013

Japan Society for Bioscience, Biotechnology and Agrochemistry (JSBBA) Annual Meeting

Hiroshima, Japan

 

Báo cáo viên

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Các công trình đã công bố

***Bài báo đăng trên các tạp chí khoa học nước ngoài:

1. Thi Lan Thanh Bien, Ngo Vy Thao, Shin-Ichi Kitamura, Yumiko Obayashi, and Satoru Suzuki. 2017. Release and constancy of an antibiotic resistance gene in seawater under grazing stress by ciliates and heterotrophic nanoflagellatesMicrobes and Environments 32(2):174-179.

2. Bien T.L.T., Sato-Takabe Y., Ogo M., Usui M. and S. Suzuki. 2015. Persistence of multi-drug resistance plasmids in sterile water under very low concentrations of tetracycline. Microbes and Environments 30(4): 339-343.

3. Bien T.L.T. Tsuji S., Tanaka K., Takenaka S. and K. Yoshida. 2014. Secretion of heterologous thermostable cellulases in Bacillus subtilisThe Journal of General and Applied Microbiology 60(5): 175-182.

 

***Bài báo đăng trên các tạp chí khoa học trong nước:

1. Thái Cẩm Loan, Phạm Nhật Ái, Nguyễn Phương Nam và Biện Thị Lan Thanh2016. Phân lập và tuyển chọn các dòng vi khuẩn kị khí có khả năng phân hủy rơm rạ trong điều kiện thí nghiệm. Tạp chí Khoa học Kỹ thuật Nông Lâm Nghiệp 5:57-63.

 

Số lần xem trang : :632
Nhập ngày : 06-12-2017
Điều chỉnh lần cuối :19-12-2017

ThS. Tôn Trang Ánh(15-12-2017)

PGS.TS. Lê Đình Đôn(07-12-2017)

ThS. Lê Hồng Thủy Tiên(06-12-2017)

ThS. Tô Thị Nhã Trầm(06-12-2017)

ThS. Tôn Bảo Linh(06-12-2017)

TS. Đinh Xuân Phát(06-12-2017)

TS. Nguyễn Ngọc Tấn(06-12-2017)

Danh sách Giảng viên giảng dạy ngành Công nghệ Sinh học(06-12-2017)

Lời cảm ơn đến công ty TNHH Syngenta Việt Nam (08-05-2015)

Luận văn tốt nghiệp lớp DH07SH(14-10-2011)

Khoá luận tốt nghiệp lớp DH05SH mảng Y SINH(14-08-2010)

Khoá luận tốt nghiệp lớp DH05SH mảng NANO(14-08-2010)

Khoá luận tốt nghiệp lớp DH05SH mảng MÔI TRƯỜNG(14-08-2010)

Khoá luận tốt nghiệp lớp DH05SH mảng SINH HOÁ(14-08-2010)

Khoá luận tốt nghiệp lớp DH05SH mảng VI SINH(14-08-2010)

Khoá luận tốt nghiệp lớp DH05SH mảng THUỶ SẢN(14-08-2010)

Khoá luận tốt nghiệp lớp DH05SH mảng ĐỘNG VẬT(14-08-2010)

Khoá luận tốt nghiệp lớp DH05SH mảng THỰC VẬT(14-08-2010)

Khoá luận tốt nghiệp lớp DH04SH mảng NANO(14-08-2010)

Khoá luận tốt nghiệp lớp DH04SH mảng MÔI TRƯỜNG(14-08-2010)

Trang liên kết

 

 

 

 

 

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : bảy ba hai tám

Xem trả lời của bạn !