LÝ LỊCH KHOA HỌC

 

Họ và tên: TÔN BẢO LINH

Năm sinh: 1983

Học vị: Thạc sĩ

Chuyên ngành: Công nghệ Sinh học

Email: tonbaolinh@hcmuaf.edu.vn

 

 1. Quá trình đào tạo

 - Đại học:

Nơi đào tạo: Trường Đại học Nông Lâm TP. HCM

Chuyên ngành: Công nghệ Sinh học

Năm tốt nghiệp: 2005

 - Sau đại học:

Thạc sĩ:

Nơi đào tạo: Trường Đại học Nông Lâm TP.HCM và Trường RMIT (Úc)

Chuyên ngành: Khoa học ứng dụng

Năm tốt nghiệp: 2010

 

 2. Giải thưởng cá nhân

Giấy khen - Giải Ba Hội thi Sáng tạo kỹ thuật TP. Hồ Chí Minh năm 2013 – 2014 do Liên hiệp các hội KHKT TP. HCM tặng.


3. Quá trình công tác

- 12/2005 đến nay: Giảng viên, Bộ môn CNSH, trường Đại học Nông Lâm TP. HCM.

 

4. Các đề tài nghiên cứu đã thực hiện

STT

Tên đề tài

Cơ quan chủ trì

Thời gian

1

Tuyển chọn giống hồ tiêu (Piper nigrum L.) năng suất cao và chống chịu tốt với bệnh chết nhanh cho vùng miền Đông Nam Bộ

Bộ GD-ĐT

2015 - 2016

 

2

Tách dòng và đánh giá biểu hiện gen cry mã hóa protein độc tính trên sâu ăn lá từ các dòng Bacillus thuringiensis phân lập ở miền Đông Nam Bộ

Bộ GD-ĐT

2016 - 2017

 

3

Nghiên cứu các điều kiện thích hợp cho chuyển gen trên cây đậu nành (Glycine max L.) sử dụng vi khuẩn Agrobacterium rhizogenes

Sở KHCN TP. HCM

2016 - 2017

 

4

Xây dựng mô hình sử dụng đèn LED cho việc kích thích ra hoa trái vụ ở cây thanh long

Cơ sở

2015 - 2016

 

5

Chế tạo và thử nghiệm hệ thống nuôi cấy lỏng ngâm chìm định kì trong nhân sinh khối cây bạc hà Á (Mentha arvensis L.)

Cơ sở

2012 - 2013

 

 

5. Các hội nghị đã tham gia  


6. Các công trình đã công bố

***Bài báo đăng trên các tạp chí khoa học nước ngoài:

***Bài báo đăng trên các tạp chí khoa học trong nước:

1. Tôn Trang Ánh, Tôn Bảo Linh, và Lê Đình Đôn. 2015. Khảo sát khả năng chống chịu Phytophthora capsici của một số giống hồ tiêu trong điều kiện thí nghiệm. Kỷ yếu hội nghị BVTV toàn quốc, 231 – 238.

2. Phan Thị Hòa, Ngọ Thị Thắm và Tôn Bảo Linh. 2014. Áp dụng hệ thống ngâm chìm tạm thời trong vi nhân giống mía đường (Saccharum officinarum L.). Tạp chí Khoa học Kỹ Thuật Nông Lâm Nghiệp 2, 29-31.

3. Đỗ Ngọc Thanh Mai, Tô Thị Nhã Trầm, Tôn Bảo Linh và Lê Đình Đôn. 2012. Tạo củ tỏi ta (Allium sativum L.) in vitro từ tái sinh phôi vô tính qua nuôi cấy chóp rễ. Tạp chí Khoa học Kỹ Thuật Nông Lâm Nghiệp 2, 37 – 41.

4. Tôn Bảo Linh, Lưu Phúc Lợi, Trần Thị Dung. 2005. Nghiên cứu tạo cây dứa Cayenne in vitro sạch virus gây bệnh héo đỏ đầu lá (PMWaV- Pineapple mealybug wilt associated virus). Tạp chí Khoa học Kỹ Thuật Nông Lâm Nghiệp 2-3, 54-57.

 

 

Số lần xem trang : :538
Nhập ngày : 06-12-2017
Điều chỉnh lần cuối :19-12-2017

ThS. Tôn Trang Ánh(15-12-2017)

PGS.TS. Lê Đình Đôn(07-12-2017)

TS. Biện Thị Lan Thanh(06-12-2017)

ThS. Lê Hồng Thủy Tiên(06-12-2017)

ThS. Tô Thị Nhã Trầm(06-12-2017)

TS. Đinh Xuân Phát(06-12-2017)

TS. Nguyễn Ngọc Tấn(06-12-2017)

Danh sách Giảng viên giảng dạy ngành Công nghệ Sinh học(06-12-2017)

Lời cảm ơn đến công ty TNHH Syngenta Việt Nam (08-05-2015)

Luận văn tốt nghiệp lớp DH07SH(14-10-2011)

Khoá luận tốt nghiệp lớp DH05SH mảng Y SINH(14-08-2010)

Khoá luận tốt nghiệp lớp DH05SH mảng NANO(14-08-2010)

Khoá luận tốt nghiệp lớp DH05SH mảng MÔI TRƯỜNG(14-08-2010)

Khoá luận tốt nghiệp lớp DH05SH mảng SINH HOÁ(14-08-2010)

Khoá luận tốt nghiệp lớp DH05SH mảng VI SINH(14-08-2010)

Khoá luận tốt nghiệp lớp DH05SH mảng THUỶ SẢN(14-08-2010)

Khoá luận tốt nghiệp lớp DH05SH mảng ĐỘNG VẬT(14-08-2010)

Khoá luận tốt nghiệp lớp DH05SH mảng THỰC VẬT(14-08-2010)

Khoá luận tốt nghiệp lớp DH04SH mảng NANO(14-08-2010)

Khoá luận tốt nghiệp lớp DH04SH mảng MÔI TRƯỜNG(14-08-2010)

Trang liên kết

 

 

 

 

 

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : ba một một một bốn

Xem trả lời của bạn !