STT
Mã SV
HọVà Tên
Ng/Sinh
1
04126001

ÐINH HẢI                           AN               

19/01/86
2
04126002
NGUYỄN TRẦN NAM             AN
16/04/86
3
04126003
NGUYỄN VĂN                      CHIẾN
20/04/85
4
04115017
LÊ DUY HOÀNG                   CHƯƠNG
14/02/86
5
04131044
VĂN THỊTHU                      CÚC
30/04/86
6
04126005
NGUYỄN THÀNH                  DANH
01/03/86
7
04126006
TRẦN THÀNH                      DANH
28/07/86
8
04126007
TRẦN THỊQUỲNH                DIỆP
08/09/86
9
04126008
NGUYỄN THỊXUÂN              DIỆU
02/10/86
10
04126009
NGUYỄN QUỐC                   DŨNG
21/07/86
11
04126010
ÐOÀN VĂN                         DUY
18/10/86
12
04126011
PHẠM VĂN                          ÐẠI
01/01/86
13
04126012
MAI VĂN                            ÐÀO
16/11/86
14
04126014
ÐINH QUANG                      ÐỈNH
13/01/86
15
04126016
PHẠM MINH                        ÐỨC
29/08/86
16
04126017
LÊ THỊTHẢO                      EM               
01/01/86
17
04126018
ÐOÀN TRƯỜNG                   GIANG
22/07/86
18
04117008
ÐẶNG THỊMỸ                           
12/01/85
19
04126022
HUỲNH THỊTHU                 HÀ
02/11/86
20
04126021
LÊ MINH                            HÀ
20/02/86
21
04126020
NGUYỄN THỊLỆ                       
04/12/86
22
04126023
LÊ VŨHỒNG                       HẢI
31/03/86
23
04126024
ÐẶNG CAO                         HẠNH
02/09/85
24
04126025
NGUYỄN THÚY                    HẰNG
17/12/86
25
04126026
TRẦN THANH                      HIỀN
15/11/86
26
03126023
TRẦN TRUNG                      HIẾU
03/08/82
27
04126027
QUANG                         HIẾU
24/09/86
28
04126028
MAI THỊPHƯƠNG               HOA
11/08/86
29
04126029
NGUYỄN THỊ                              HOA
29/09/86
30
04126030
TÔ VĂN                             HOA
01/10/86
31
04126031
NGUYỄN THỊTHU                HÒA
08/03/85
32
04126033
HUỲNH THANH                    HỒNG
09/07/86
33
04126032
TRẦN ÁNH                          HỒNG
15/06/86
34
04126037
NGUYỄN TRUNG                  HƯNG
03/03/86
35
04126036
TRỊNH ÐÌNH                       HƯNG
12/12/86
36
04126038
LƯU THÁI CHÍ                    KHA
01/05/86
37
04126039
NGUYỄN ANH                      KIỆT
18/01/86
38
04126040
NGÔ THỊ VÂN                     KIỀU
15/04/85
39
04126042
DƯƠNG QUỐC                    LÂM
09/11/86
40
04126043
PHẠM NGỌC                       LINH
12/09/86
41
04126044
NGUYỄN THỊ HỒNG             LOAN
29/01/85
42
04126045
MÃ PHẠM QUẾ                    MAI
06/04/86
43
03126036
LƯƠNG NHỰT                     MINH
19/10/85
44
04126047
TRANG HOÀNG                    NAM
12/12/86
45
04126048
TRẦN KHÁNH                      NAM
05/04/86
46
04126050
NGUYỄN THỊ TUYẾT            NGA
09/11/86
47
04126049
PHẠM THỊ BÍCH                  NGA
08/10/86
48
04126051
LÊ ÐÌNH                            NGUYỄN
06/10/86
49
04126052
NGÔ THỊ THANH                 NHÀN
26/11/86
50
04126098
NGUYỄN THỊ THANH            NHÀN
01/03/86
51
04126053
LÊ NGỌC                            NHÂN
06/06/84
52
04126055
ÐIỀN NGỌC                        PHA
10/12/86
53
04126056
TRƯƠNG VŨ                       PHONG
06/04/86
54
04126057
TRƯƠNG ANH                     PHÚ
08/07/84
55
04126058
HUỲNH HOÀNG                   PHÚC
24/05/85
56
04126060
DƯƠNG THỊ KIM                 PHỤNG
26/01/86
57
04126061
NGUYỄN THỊ NGỌC             PHỤNG
21/05/86
58
04126059
TRẦN CÔNG                        PHỤNG
12/12/86
59
04126062
ÐINH BÁ                            PHƯỚC
02/01/81
60
04126066
VÕ VĂN                             SAN
02/01/84
61
04126067
ÐỖ VĂN                             SANG
15/10/85
62
04126068
NGUYỄN BÁ                        SƠN
25/10/86
63
04126069
NGUYỄN THỊ NGỌC             SƯƠNG
01/10/86
64
04126070
ÐINH QUỐC                       TÂN
16/12/85
65
04126096
NGUYỄN THỊ THANH            THANH
30/03/84
66
04126072
LÊ THỊ NHƯ                       THẢO
10/04/85
67
04126071
TIÊU THỊ NGỌC                  THẢO
08/08/86
68
04126073
HOÀNG VĂN                       THẮNG
19/11/85
69
04126075
TRỊNH THANH                     THIỆN
17/01/86
70
04126076
TRẦN                                 THỊNH
20/12/85
71
04126077
NGUYỄN KIM                      THOA
15/01/86
72
04126079
HUỲNH MINH                      THƯ
20/06/85
73
04126080
ÐÀO THỊ                            THƯƠNG
20/04/86
74
04126081
HỒ THỊ                              THƯƠNG
23/01/85
75
03126072
VÕ THÀNH                         TÍN
03/03/85
76
04126084
NGUYỄN CAO                      TRÍ
01/01/85
77
04130110
NGUYỄN MINH                    TRIẾT
23/04/85
78
04126087
NGUYỄN NGỌC TUYẾT         TRINH
02/10/86
79
04126085
NGUYỄN THỊ BẢO                TRINH
15/03/86
80
04126086
PHAN THỊ KIỀU                   TRINH
23/06/86
81
04126088
CAO THANH                        TRUNG
19/05/86
82
04126089
TĂNG CÔNG                       TRƯỜNG
16/12/86
83
04111061
PHAN THỊ                          TƯ
20/11/86
84
04126090
NGUYỄN THỊ HOÀNG           VÂN
23/07/86
85
04126091
VÕ MINH                           VIÊN
21/12/86
86
04126092
ÐOÀN THÀNH                     VŨ
27/10/86
87
04113140
HUỲNH TẤN                        VŨ
20/02/84
88
04126093
TRỊNH QUANG                    VỸ
03/11/86
89
04126094
BÙI ANH                            XUÂN
09/09/86

Số lần xem trang : :4107
Nhập ngày : 08-05-2008
Điều chỉnh lần cuối :19-12-2013

Danh sách sinh viên - học viên các khóa

Danh sách sinh viên lớp LT09SH(17-08-2010)

Danh sách sinh viên lớp DH08SH(16-09-2008)

Danh sách Học viên cao học năm 2006(08-05-2008)

Danh sách Học viên cao học năm 2007(08-05-2008)

Danh sách sinh viên lớp TC03SHCM(08-05-2008)

Danh sách sinh viên lớp DH07SH(08-05-2008)

Danh sách sinh viên lớp DH06SH(08-05-2008)

Danh sách sinh viên lớp DH05SH(08-05-2008)

Danh sách sinh viên lớp DH03SH(08-05-2008)

Danh sách sinh viên lớp DH02SH(08-05-2008)

Danh sách sinh viên lớp DH01SH(08-05-2008)

Trang liên kết

 

 

 

 

 

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : ba năm sáu sáu bốn

Xem trả lời của bạn !