Khai giảng khóa mới lớp kỹ thuật viên Nuôi cấy mô tế bào thực vật liên tục hàng tháng.

Đăng ký lớp học tại:

Cô Tô Thị Nhã Trầm

SĐT: 093 356 68 93

Email: nhatram@hcmuaf.edu.vn
Học phí: 5.000.000 đồng

Thời gian học: Trong 2 tháng


 

Số lần xem trang : :5417
Nhập ngày : 09-09-2015
Điều chỉnh lần cuối :29-03-2016

Các khóa học ngắn hạn

Kỹ thuật nuôi trồng nấm đông trùng hạ thảo Cordyceps militaris(10-12-2015)

Khai giảng lớp kỹ thuật viên nuôi cấy mô tế bào thực vật 09/12/2013(04-03-2013)

Lễ trao chứng nhận khóa học kỹ thuật viên nuôi cấy mô thực vật (khóa 07-09/2010)(19-04-2011)

Các khóa học ngắn hạn(08-05-2008)

Trang liên kết

 

 

 

 

 

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : năm một không bốn tám

Xem trả lời của bạn !